Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 oktober 2016

Aanwezig : Frederic Beele, Jessy De Block, Steven Maertens, Aagje Vanwalleghem, Hélène Van Hoorebeke, Christophe Tuypens, Katrien Cammers, Sabrina Roeland, Yves Crevecoeur en Bruno Van Vlem
Directie : Luc Audenaert

Verontschuldigd : Carmen Cloet, Cristina Miranda Gozalvez  , Arnd Nelde, Karen Broeckx, Christophe Brabant, Vic De Jaegher

1. Vastleggen van de functies binnen de Raad van Bestuur

a)      Voorzitter : Frederic Beeld
b)     Ondervoorzitter : Hélène Van Hoorebeke
c)      Secretaris : Jessy De Block
d)     Penningmeester : Steven Maertens

2. Kennismaking met de nieuwe leden van de Raad van Bestuur

We verwelkomen drie nieuwe leden. Iedereen stelt zich kort voor.

3. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RvB en verslag Algemene Vergadering

Beide verslagen worden goedgekeurd.

4. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De inhoud van de taken van de verschillende werkgroepen wordt omschreven en de taken worden ingevuld.

5. Nazicht van adressen en telefoonnummers van de leden van de oudervereniging :

Deze lijst wordt nagekeken, ingevuld en indien nodig gecorrigeerd.

6. Kalender 2016-2017

Deze kalender is volledig.

7. Vordering van de werkgroepen

a)      Algemene vergadering en voordracht

Voordracht Herman Van Rompuy op 29/9/2016
Dit was een zeer geslaagde avond. Felicitaties aan de werkgroep. Er werden grote inspanningen geleverd om een spreker van dit formaat te laten komen. De opkomst van publiek was groot. Dergelijk evenement is heel goed voor de uitstraling van de school. Ook de receptie achteraf was zeer geslaagd. Er waren journalisten gecontacteerd maar die zijn jammer genoeg niet gekomen. Er wordt een artikel geschreven over deze voordracht voor in het schoolblad door een leerling, aangeduid door de leerkracht geschiedenis. De leerlingen van de school schreven Haiku’s, de beste Haiku’s werden geselecteerd en er werd een boekje gemaakt dat werd overhandigd aan de heer Van Rompuy. Er komt een pdf-versie van dit boekje op de website van de school. De volgende algemene vergadering wordt voorbereid door de nieuwe werkgroep. Er zijn al een paar ideeën voor mogelijke gastsprekers, maar suggesties zijn welkom. Er zal ook overleg zijn met de moedervereniging en de alumni.

b)     Retoricabal

Op 4 oktober stelde het nieuwe balcomité zichzelf voor aan de ouders in de werkroep. Het budget en hun plannen werden meegedeeld. De eerste indruk was zeer positief. Hun inschatting van de kosten en opbrengsten lijken zeer realistisch.

c)      Koor en orkest

24 september was het kick off weekend, de bedoeling was vooral elkaar te leren kennen . Er waren veel nieuwe leden. De reacties waren positief.

d)     Vrienden van Sint-Barbara

De kunstenares waarmee samengewerkt wordt, is Marie Cloquet ; zij ontwerpt collages op heel grote doeken, (3x5 m). Ze werkt graag met kinderen. Het is de bedoeling dat elke klas van de basisschool haar atelier zal bezoeken (waarschijnlijk in maart) zodat de kinderen zien hoe ze werkt en waar ze haar inspiratie haalt. Met iedere klas zal Marie Cloquet een  kunstwerk maken op basis van de ideeën van de kinderen. Vermoedelijk zal er dan ook een veiling van de werken zijn.

e)      Helpende handen 

De lijst wordt verder aangevuld met nieuwe gegevens.

f)       Menucommissie

De leden van de commissie nemen contact op met de directie.

g)      Gezondheid en preventie

Men zal verder werken aan reanimatie-lessen op school. Er wordt naar nieuwe opportuniteiten gekeken. Aan Dr. Geerinckx (spoedarts) zal weer gevraagd worden om EHBO-lessen te geven in het vijfde en zesde leerjaar. Er wordt met de nieuwe leerlingenraad samengezeten om het RAD (roken, alcohol en drugs) beleid uit te stippelen.

h)      Communicatie

Voorbeelden van publicaties van vorige jaren worden doorgemaild naar de nieuwe werkgroep.

i)        Klasafgevaardigden

Er was een eerste samenkomst met de klasvafgevaardigden op 20 september 2016. Deze vergadering verliep goed. Verslag volgt.

j)        Schoolraad

Volgende vergadering maandag 10/10

k)      Ignatius

/

l)        Edith Stein

/

m)   Mobiliteit

De werkgroep wil dit thema in leven houden. De Savaanstraat wordt zeker autovrij gemaakt. De vraag blijft hoe deze verder ingericht zal worden door de stad. Die plannen kunnen worden ingekeken en er kunnen voorstellen gedaan worden. De school is bijvoorbeeld vragende partij voor veel fietsenrekken; het zou handig zijn indien de fietsen op straat kunnen gestald worden ipv op de speelplaats.

n)     Bijgewoonde vergaderingen

Geen bijkomende vergaderingen te melden .

o)     Mededeling basisschool

Geen

p)     Mededeling humaniora

Geen

q)     Varia

De icepacks verdwijnen steeds op de basisschool, ze worden gehaald maar vaak niet teruggebracht naar de ijskast (in de refter, muziekklas of kleuterschool). Er wordt voorgesteld dat de oudervereniging af en toe wat icepacks zou kopen om de voorraad op peil te houden.

8. Agenda komende vergaderingen

-Vergadering met ouderverenigingen van andere scholen : 13/10
- Bijzondere Algemene Vergadering : maandag 24/10
- Volgende Raad van Bestuur : dinsdag 8/11