Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 4 november 2014

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Bruno Van Vlem, Helene Van Hoorebeke, Fabrice Dubrulle, Carmen Cloet, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Steven Maertens, Karen Broeckx

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Er wordt nog een woordje uitleg gegeven bij een punt van vorig verslag:

Punt 9 h.5. Humanioraleerlingen op straat

De school contacteerde reeds de politie omtrent deze problematiek. Het antwoord was dat de chaos, veroorzaakt door aanwezigheid van de leerlingen op straat, ervoor zorgde dat er niet te snel gereden werd in de straat. Zij adviseerden tegen interventie.

De directie is uiteraard niet akkoord dat de leerlingen onbeleefd zijn, doch ook ouders dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen: ook zij lappen geregeld de verkeersregels aan hun laars (verkeerd parkeren, parkeren voor poorten en op voetpad, …) en reageren niet steeds beleefd wanneer zij hierop aangesproken worden. Ouders dienen zich nog steeds als voorbeeld te gedragen voor de kinderen.

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt definitief ingevuld.

3. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het team is goed bezig en ze werken zeer goed als één team.

b. Koor en Orkest

Op woensdag 12 november treed het orkest van de school op in het kader van de Rosetta Komeetlanding (http://humaniora.sint-barbara.be/kalender/1999/rosetta-project).

De school werkte, als één van twee scholen in België, rond dit project en krijgt dus de kans hieraan deel te nemen. Allen daarheen (campus Sterre van de UGent).

c. Communicatie

Deadline voor het volgende schoolblad is eind november.

OPGELET: wijziging van het e-mailadres van de oudervereniging: ouders@sint-barbara.be i.p.v. ouders@ sint-barbara.net!

d. Schoolraad

Belangrijkste punten van de vergadering:

  • het slaagpercentage van de leerlingen die deelnamen aan het ingangsexamen arts/tandarts
  • de wijzigingen aan de schoolreglementen van de basisschool en de humaniora betreffende de nieuwe tuchtprocedure, dit naar aanleiding van nieuwe decretale bepalingen
  • het leerlingenaantal op de beide scholen
  • bijscholing voor de directie en de leerkrachten.

e. Kersthappening

Alles zit op schema wat betreft de organisatie.

Momenteel is er evenwel maar weinig respons van de ouders. Dit kan te maken hebben met het vermelden van een verkeerd e-mailadres in de eerste brief. Een herinneringsbrief (met correct e-mailadres) zal verstuurd worden.

De brief betreffende de verkoop van de kerstbomen zal volgende week vertrekken.

Een week (of twee) voor datum zal ook nog eens een uitnodigingsbrief aan de ouders, directie en leerkrachten van de humaniora verstuurd worden.

4. Varia

Retoricareis

De brief voor de retoricareis naar Portugal werd rondgestuurd waarin een prijs van 885 € werd aangehaald, enkel alleen voor vliegvervoer, hotel en ontbijt. Alle andere zaken zouden niet inbegrepen zijn.

Dit is een misverstand. De brief was herschikt van een vorig jaar, maar bepaalde worden waren fout overgenomen De kostprijs is wel degelijk met alle maaltijden, trips enzovoort inbegrepen.

Volgende vergadering: 2 december 2014