Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 4 december 2012

 

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Philippe Delforge, Frederic Beele, Benedikte Van Garsse, Patrick Verboven, Marleen Van Wemmel, Steven Maertens, Helene Van Hoorebeke, Jan Vande Moortel, Véronique Derveaux

Directie: Pierre Vinck

Verontschuldigd: Wim Declerck, Lieve Vanschoubroek, Bert Danckaert, Eddy Bosschem

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene vergadering

De datum wordt definitief vastgelegd op donderdag 26 september 2013.

b. Retoricabal

Er was deze maand geen vergadering omdat de jongeren examens hebben.

c. Dienstbetoon

Dienstbetoon had een vergadering op 12 november 2012.

De vereniging is volop aan het brainstormen en ideeën aan het onderzoeken om een activiteit te organiseren. De ideeën zullen eerst nog verder uitgewerkt worden binnen de werkgroep.

d. Helpende handen

De lijst werd inmiddels gedigitaliseerd. Ze werd ook al aangewend om mensen te contacteren om mee te helpen met de kersthappening.

e. Menucommissie

De laatste vergadering was op 19 november ll.

Volgende vergadering: 18 februari 2013.

f. Gezondheid en preventive

In de krant stond een artikel over het gebruik van plastic meubels in de kleuterklassen: deze zouden veel schadelijke stoffen bevatten. De meubels in de kleuterklassen van de basisschool zijn gemaakt uit natuurlijke materialen. Er zijn wel een aantal plastic speelgoedtuigen aanwezig.

g. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

De tekst van de algemene werd doorgestuurd voor het schoolblad.

h. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering : 29 januari 2013.

i. Schoolraad

Er werd een extra schoolraad bijeen geroepen: er was een interpretatieruimte in het schoolreglement betreffende de deliberatienormen. De nieuwe tekst is geen verzwaring van de termen, maar enkel een taalkundige aanpassing om de termen duidelijker te maken. Deze werd aangepast en goedgekeurd. De tekst wordt in één van de volgende dagen naar de ouders gestuurd.

Volgende vergadering: 28 januari 2013.

j. Edith Stein

Volgende vergadering: 28 februari 2013.

k. Ignatius

Vergadering vanavond, 4 december 2012. Verslag volgende vergadering.

l. Kersthappening

Deze gaat door op 15 december 2012.

Alles verloopt volgens plan.

3. Mededelingen van de directive

Humaniora

Mbt de inschrijvingen van de eerste jaars is er nog steeds geen bijkomende informatie vanuit het departement onderwijs. Enkel de inschrijvingsdata liggen vast.

4. Varia

a. Pesten op de speelplaats van de basisschool

De indruk is er dat het pesten op de lagere school sterk verergerd is. Een aantal kinderen uit de derde graad worden erge namen genoemd.

b. Plantengaten op de speelplaats basisschool

De uitvoering is voorzien voor binnenkort: de gaten zijn momenteel dichtgemaakt met houten planken. Deze planken gaan regelmatig kapot, wat gevaarlijk kan zijn, maar dit wordt goed in de gaten gehouden.

c. Verluchtingssysteem basisschool

Het systeem is verbeterd: o.a. door gebruik van het gebouw en van de verluchting. Er werden ook een aantal bijkomende instructies gegeven.

Het afkoelingssysteem is evenwel maar voorzien op een afkoeling van 5 à 6 °C. Dit zou voldoende moeten zijn, gevoelsmatig. Een extra afkoelingssysteem erbij plaatsen is niet aangeraden: het is zeer duur én bovendien zou het de ecologische afdruk opnieuw verhogen.

d. Evaluatiemomenten humaniora

Na de examenperiodes moeten alle leerkrachten en leerlingen hun toetsenmappen binnenbrengen. Die worden dan nagekeken.

Volgende vergadering: 8 januari 2013