Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 31 maart 2015

Aanwezig: Lieve Vanschoubroek, Frederic Beele, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Karen Broeckx, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Marleen Van Wemmel, Bert Danckaert, Wim Declerck, Fabrice Dubrulle

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Momenteel is de procedure bezig voor de selectie van het balcomité 2015-2016. Het nieuwe comité wordt aangesteld tegen de volgende samenkomst van de werkgroep retoricabal.

Het nieuwe balcomité zal worden voorgesteld op de vergadering van 5 mei.

De Vooruit zelf was zeer positief over het retoricabal: zij hebben een zeer positieve evolutie gezien tussen de 2 bals en kijken nu al uit naar een volgende samenwerking.

b. Koor en Orkest

Op 8 en 9 mei wordt het 30-jarig bestaan van Anima Perla Musica gevierd: op 8 mei ’s avonds is er een optreden van het Koor en orkest. Op 9 mei zal een festival plaatsvinden met een heel aantal acts en optredens gebracht door huidige én oud-leerlingen van de school.

c. Vrienden van Sint-Barbara

De organisatie van het optreden is in een stroomversnelling terecht gekomen en ligt nu definitief vast.

Op zaterdag 3 oktober 2015 zal het koor Scala optreden in Het Pand vastgelegd. Er worden 2 optredens voorzien: één in de namiddag (rond 16u) en één ’s avonds (20u).

Informatie over de kaartverkoop volgt zo spoedig mogelijk.

d. Algemene vergadering

Professor Rik Coolsaet zal spreken op de algemene vergadering van de oudervereniging op 29 september 2015: "Wat angst met ons doet. "Angst voor de complexiteit van de wereld, voor migratie en voor terreur...”.

e. Gezondheid en preventie

De werkgroep zal een voorstel uitwerken rond gezonde voeding en levensstijl. Het voorstel is om een 10-puntenprogramma samen te stellen betreffende o.a. gezonde voeding, voldoende beweging, gezond gewicht, niet roken en drinken, …

Momenteel wordt gebrainstormd omtrent de manier van communicatie: brochure, brief, website, ...

Er wordt voorgesteld om een week op school te organiseren rond gezondheid en lifestyle waar bv. een sportdag en fruitdag georganiseerd wordt, een spreker komt rond het thema ...

f. Communicatie

Volgende deadline van het schoolblad is eind mei. Christophe vraagt de juiste datum.

g. Schoolraad

Er wordt gevraagd aan de verschillende geledingen om ook actief punten aan te leveren voor de agenda van de schoolraad.

h. Edith Stein/mobiliteit

De directie en ouders hebben kunnen samenzitten met de scholenbegeleider bij het mobiliteitsbedrijf van Gent omtrent het toekomstige mobiliteitsplan van de stad.

De indruk was dat de scholenbegeleider niet echt voorbereid was: zij wist bv. niet dat de Savaanstraat zou worden afgesloten en zo veel moeilijker bereikbaar zal worden voor de ouders. Zij stelde een aantal “pasklare” oplossingen voor (o.a. met de fiets naar school komen), maar hield met een aantal feiten geen rekening:

  • niet alle leerlingen wonen in Gent en komen soms van redelijk ver van Gent zodat zij niet met de fiets kunnen komen
  • het openbaar vervoer is onvoldoende uitgewerkt én onbetrouwbaar voor alle leerlingen die buiten Gent wonen
  • dit is geen oplossing is voor de allerkleinste kleuters die door ouders moeten worden afgezet: je kan geen kleuter alleen een aantal straten laten wandelen naar school
  • dit is ook geen oplossing als ouders buiten Gent werken (kan niet eerst fiets nemen, kind naar school brengen, terug naar huis auto halen en dan vertrekken).

Er werd het voorstel gedaan naar de scholenbegeleider toe om eventueel te kijken of er geen watertaxi kan georganiseerd worden op een regelmatige basis (conform de bus stoppen). Zij ging dit idee meenemen.

Al bij al was de indruk dat er geluisterd werd maar dat de gemaakte opmerkingen geen gehoor kregen. Het beloofde verslag van de vergadering werd ook nog steeds niet ontvangen.

3. Mededeling van de directie

Humaniora

1. STEM-richting Sint-Bavo

Binnen de gehele scholengemeenschap is men ontstemt over de ‘nieuwe’ STEM richting van het Sint-Bavohumaniora.

2. Inschrijving 1e jaar humaniora

Het kamperen voor de schoolpoort was helemaal niet nodig.

Momenteel zijn 157 leerlingen ingeschreven. Bovenop dit aantal zijn er ook nog 13 internen ingeschreven. Het totaal aantal plaatsen voor het eerste jaar werd op 173 vastgelegd zodat en zijn dus nog steeds 3 plaatsen zijn vrij voor externen.

3. Meisjesinternaat

Het onderwerp leeft ook bij de Raad van Bestuur en in de school.

Voor één leerlingen is er reeds een oplossing gevonden voor volgend jaar: Nieuwen Bosch heeft zelf aangeboden om een kamer van haar internaat ter beschikking te stellen. De nieuwe leerlinge zal volgend jaar daar interne zijn maar naar Sint-Barbaracollege naar school komen.

Er bestaat dus een overeenkomst met Nieuwen Bosch, maar de Raad van Bestuur wenst dit niet structureel te maken: er wordt de voorkeur gegeven aan eigen internaat waar het eigen opvoedingsproject wordt nageleefd. Er werd reeds een bezoek gebracht aan een pand.

Er wordt nog verder gekeken naar andere panden.

Volgende vergadering: 5 mei 2015