Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 3 oktober 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Karen Broeckx, Katrien Cammers, Yves Crevecoeur, Jessy De Block, Margaux De Cock, Steven Maertens, Cristina Gozalves, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens, Hélène Van Hoorebeke, Bruno Van Vlem en Aagje Van Walleghem
Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert
Verontschuldigd: Carmen Cloet

Agenda

1.  Vastleggen van de  functies binnen de raad van bestuur

Voorzitter: Frederic Beele
Ondervoorzitter: Hélène Van Hoorebeke
Secretaris: Jessy De Block
Penningmeester: Steven Maertens

2. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

Margaux De Cock wordt verwelkomd als nieuw lid, alle leden stellen zichzelf kort voor.

3. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RvB en verslag Algemene Vergadering

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

4. Invullen va de taken binnen de oudervereniging

A.         Klasafgevaardigden: Katrien Cammers, Jessy De Block en Sabrina Roeland

B.         Retoricabal: Steven Maertens en Aagje Vanwalleghem

C.         Koor en Orkest: Aagje Vanwalleghem

D.         Helpende handenen: Jessy De Block en Arnd Nelde

E.          Algemene Vergadering: Katrien Cammers, Cristina Gozalvez, Sabrina Roeland en Bruno Van Vlem

F.          Vrienden van Sint-Barbara: Margaux de Cock en Hélène Van Hoorebeke, met ondersteuning van Yves Crevecoeur en Cristina Gozalvez

G.         Schoolraad humaniora: Steven Maertens, Christophe Tuypens en Bruno Van Vlem

H.         Schoolraad basisschool: Yves Crevecoeur, Jessy De Block en Margaux De Cock

I.           Boekenverkoop: Arnd Nelde

J.           Menucommissie: Karen Broeckx, Carmen Cloet en Margaux De Cock

K.         Edith Stein: Steven Maertens en Christophe Tuypens

L.          Ignatius: Yves Crevecoeur en Jessy De Block

M.       Gezondheid en preventie: Karen Broeckx, Yves Crevecoeur, Cristina Gozalvez en Bruno Van Vlem

N.        Communicatie: Carmen Cloet, Jessy De Block en Hélène Van Hoorebeke

O.        Kerstdrink: Katrien Cammers, Jessy De Block, Margaux De Clock en Sabrina Roeland

P.         Mobiliteit: Yves Crevecoeur en Christophe Tuypens

5. Vorderingen van de werkgroepen en Algemene Vergadering

A.        Voordracht en Algemene vergadering

Algemene Vergadering: er wordt opnieuw bekeken om de voordracht samen te laten vallen met de verkiezing van de leden Raad van Bestuur van de Oudervereniging. De verkiezing zelf kan plaatsvinden voor de voordracht en de uitslag na deze bekend gemaakt worden. Weinig ouders weten dat ze de leden kunnen verkiezen alhoewel dit gecommuniceerd wordt in een brief van de Oudervereniging en dit vermeld wordt bij de voorstelling van de ouderraad.

Voordracht Pedro Brughada: gaf een lezing over “Mens sana in corpora sano”
De opkomst was goed, 130 mensen waren aanwezig. Deze voordracht werd georganiseerd in samenwerking met de moedervereniging en de Alumni.

B.        Retoricabal

Het thema van de fuif is gekend. Het is een enthousiast team, ook dit jaar gaan ze “het leukste bal ooit” organiseren.

C.        Koor en Orkest

Het koor gaat op weekend om te repeteren.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

Het ouderbal zal onder de vrienden van Sint-Barbara georganiseerd worden, samen met de Alumni.
Het thema is “A Touch of Gold”.
Het sponsoringsdossier is klaar en kan verstuurd worden naar mogelijke sponsors; er bestaan digitale en gedrukte versies van dit dossier. Deze zijn te verkrijgen op het secretariaat van de basisschool.
De opbrengst van het ouderbal zal gebruikt worden om de speelplaatsen van de kleuters, basisschool en de humaniora op te waarderen.

E.         Helpende handen

Momenteel zijn er nog maar weinig formulieren binnen. Er wordt gewerkt aan een google form, om alle gegevens digitaal in te vullen.

F.         Menucommissie

/

G.       Gezondheid en preventie

Fluohesjes: de actie van vorig jaar wordt weer herhaald. Alle nieuwe kinderen krijgen een fluorhesje, de kinderen die hun hesje kwijt zijn krijgen de kans een nieuwe te bestellen. De controle zal vermoedelijk eind oktober van start gaan. Er wordt een aankoop van een defibrillator gepland.

H.       Communicatie

Facebookpagina: er komen steeds nieuwe leden bij, momenteel alleen maar van de basisschool; de bedoeling is dat de groep uitgebreid wordt met de ouders van de humaniora.

I.           Klasafgevaardigden

/

J.          Schoolraad

De schoolraad komt samen op 9 oktober 2017.

K.        Edith Stein

/

L.         Ignatius

/

 

M.     Mobiliteit

/

 

N.       Kerstdrink

 

1.         Mededelingen van de directie

De kerk zal bewaard blijven. Ze mag niet gesloopt worden want het is een beschermd monument. De kerk zal geïntegreerd worden in de school en een pedagogische functie krijgen. De schil zal gerenoveerd worden om verdere aftakeling te voorkomen. Deze renovatie zal een groot project worden. Dit betekent dat de fietsenstalling verdwijnt en verhuisd wordt naar de speelzaal, deze verhuist naar de bib en de bib zal uiteindelijk in de kerk ondergebracht worden. De kerk wordt dus deels een religieuze ruimte, deels bibliotheek/atrium.

De directie bespreekt met de vakverantwoordelijken om geen onnodige boeken door de leerlingen te laten aankopen. De oudervereniging geeft 2 x 7000 euro aan de school. Dit bedrag zal besteed worden om de materiaal te kopen voor de wetenschapslokalen.

2.         Varia

3.         Rondvraag

In Brussel loopt er een tentoonstelling over de geschiedenis van Europa. Een bezoek organiseren voor de zesde humaniora aan deze tentoonstelling zou zeer interessant zijn.
Volgende vergadering dinsdag 7 november.