Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 februari 2015

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Lieve Vanschoubroek, Frederic Beele, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Arnd Nelde, Bruno Van Vlem, Karen Broeckx

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Fabrice Dubrulle, Wim Declerck, Luc Audenaert

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Alles zit volledig op schema. De laatste details worden afgewerkt.

b. Algemene vergadering

De werkgroep onderzoekt een aantal mogelijke kandidaten voor de algemene vergadering in september 2015.

c. Koor en Orkest

Het weekend in Vaalbeek, La Foresta was zeer zwaar maar productief.

Op 13 februari is er een open podium.

d. Vrienden van Sint-Barbara

Eind januari was er algemene vergadering. Hierop was Pierre Vinck uitgenodigd om hem te bedanken voor de afgelopen jaren.

e. Gezondheid & preventie

De groep heeft samengezeten en de lijst van reeds bestaande initiatieven onder de loep genomen.

Zij zouden iets willen doen rond levensstijl: gezonde voeding, beweging, niet roken en geen misbruik/gebruik van alcohol: jongeren beseffen het belang van een gezonde levensstijl niet altijd en de groep zou een sensibilisering hierrond willen doen.

f. Klasafgevaardigden

Op de klasafgevaardigden werd de kersthappening besproken. De consensus was dat deze minder geslaagd was en dat de opkomst mager was.

Het resultaat is nog niet gekend omdat nog niet alle kosten gekend zijn.

g. Schoolraad

Het was een heel technische vergadering over de werking van de schoolraad zelf en de aanpassing ervan aan het nieuwe Decreet m.b.t. de samenstelling en de werking van het schoolbestuur.

Er werden twee punten uit het decreet besproken:

  1. voor wat betreft de leden die afgevaardigd worden naar de schoolraad, zou een structuur in plaats moeten zijn. Voor onze school bestaat deze structuur, zodat aan dit punt voldaan is.
  2. Een oproep wordt gedaan aan de leden van de schoolraad (ouders, leerkrachten, externen, …) om zelf meer inhoud aan te brengen op de vergaderingen.

3. Varia

a. Beroepscommissie school

Volgens het nieuwe decreet moet de samenstelling van de beroepscommissie nu bestaan uit interne en externe leden. Het schoolreglement zal ook zo aangepast worden.

b. Leerlingen uit het 5e jaar humaniora die de school verlaten na de kerstvakantie

Een ouder kreeg de opmerking als zou ‘een hele hoop leerlingen uit het 5e humaniora’ na de kerstvakantie de school hebben verlaten.

De directeur spreekt dit tegen. Integendeel: dit was een jaar waarin net minder leerlingen de school hebben verlaten na de kerstvakantie.

Volgende vergadering: 3 maart 2015