Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 3 december 2013

Aanwezig: Jan Vande Moortel, Bert Danckaert, Benedikte Van Garsse, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Steven Maertens

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Philippe Delforge, Helene Van Hoorebeke, Marleen Van Wemmel, Fabrice Dubrulle, Lieve Storme, Michael Boedts, Karen Broeckx, Frederic Beele, Wim Declerck, Pierre Vinck

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Dienstbetoon

De geplande opening van de Maeterlinck zaal wordt met een half jaar tot één jaar uitgesteld. Dit heeft alles te maken met het verkrijgen van subsidies voor de projecten die de school nog dient uit te voeren: de school dient te kijken welke projecten prioriteit hebben en welke niet. Bovendien blijken de kosten voor de zaal veel hoger dan voorzien.

De tombola die dienstbetoon gepland heeft voor komend voorjaar zal wel doorgaan.

b. Communicatie (website/schoolblad/pr & comm)

Deadline voor volgend schoolblad is tegen de Paasvakantie.

c. Kerstmarkt

De voorbereidingen zijn zo goed als afgerond:

  • er boden zich (nipt) voldoende vrijwilligers aan
  • de prijzen voor de tombola zijn binnen
  • de sponsoring is rond.

Aftellen naar 14 december nu en de dagen voordien om alles tijdig in orde te krijgen.

3. Mededeling directie

a. Boekaniers

De boekaniers zal dit jaar niet meer ingericht worden: er was zeer weinig belangstelling. Ook bleek dat het meestal niet de kinderen zelf waren die gemotiveerd waren om te komen, doch dat de inschrijving onder druk van de ouders gebeurde.

De betaalde lidgelden zullen teruggegeven worden.

b. Woensdagnamiddagopvang

Nieuwe ouders die interesse tonen in de school drukken een vraag uit naar opvang op woensdagnamiddag. De directeur zal de financiële en praktische haalbaarheid onderzoeken. Het zou niet enkel om opvang gaan, doch ook dat er een inhoudelijke activiteit zou aangeboden worden.

Volgende vergadering: 7 januari 2014