Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 28 maart 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Steven Maertens en Hélène Van Hoorebeke

Directie: Guy Dalcq en Luc Audenaert

Verontschuldigd: Vic De Jaegher en Karen Broeckx

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepen

A.        Algemene vergadering

Na overleg met de verschillende geledingen wil de werkgroep de werktitel “Humaniora, fundament voor het verdere leven” aan rector Rik Torfs voorstellen. Er zou toch met inschrijvingen gewerkt worden, op die manier heeft men een idee van hoeveel mensen er zullen komen en kan er indien nodig nog bijgestuurd worden. Er wordt een affiche ontworpen. De verkiezing van de leden van de oudervereniging zal op een andere dag georganiseerd worden dan de voordracht, volgende vergadering zal bekeken worden welke mandaten er zullen vrijkomen.

-      De werkgroep werkt verder samen met de alumni en de moedervereniging aan een lezing door Dr. Brughada ivm gezond leven en screening van jonge sporters.
-      Een politiek debat in oktober 2017 werd niet zo enthousiast onthaald.
-      Als alternatief voor het politiek debat zijn er een aantal andere ideeën.

B.        Retoricabal

Het nieuwe balcomité is ingetreden.

C.        Koor en orkest

Het koor en orkest treedt op op 13 mei tijdens de open schooldag. Er zullen rondleidingen op school georganiseerd worden, die vooral gericht zijn op de nieuwe leerlingen. In functie van de gekozen richting zullen er aangepaste lessen zijn.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

De vrienden kwamen samen op 21 maart. Het schilderen van de werken door de kinderen verliep heel goed (veel vlotter dan verwacht), verschillende klassen werkten in hun eigen lokaal, waardoor alles in de turnzaal overzichtelijk was. Het was voor de kinderen een zeer leuke ervaring. Ze moesten nadenken over hun werk en het dan ook realiseren. Ook het bezoek aan het atelier van kunstenares Marie Cloquet was zeer waardevol. Foto’s van de dag zelf en de werken staan op de Facebookpagina.

E.         Helpende handen

/

F.         Menucommissie

/

G.       Gezondheid en preventie

/

H.       Communicatie

De Facebookpagina van de oudervereniging werd gecreëerd. Het is een besloten groep, waartoe men uitgenodigd moet worden. Voorlopig, tijdens de testfase, behoren enkel de leden van oudervereniging tot de groep. Later zullen alle ouders met kinderen op school zich kunnen aansluiten. Het doel is: sneller berichten kunnen uitwisselen, herinneringen van evenementen sturen, vragen stellen, last minute hulp inroepen,… Het zijn vragen van de ouders, niet van de directie,… op deze manier wordt een grotere groep van betrokken ouders aangesproken, niet alleen de klasafgevaardigden. Alle berichten worden eerst bekeken voor ze op de pagina komen, ongepaste vragen of teksten worden niet getoond. Er zal ook moeten gecontroleerd worden wie zich aanmeldt en of die persoon mag toegelaten worden tot de groep. Het Sint-Barbara tijdschrift: in de volgende editie komt er een feedback van de veiling met foto’s, deadline 15 mei.

I.           Klasafgevaardigden

/

J.          Schoolraad

De mandaten werden hernieuwd.

K.        Edith Stein

/

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

De positieve boodschap van de brochure werd goed onthaald, alleen vroegen vele mensen zich af waarom het Sint-Pietersstation op de voorpagina staat en niet de school. De stad reageerde heel sympathiek, wat misschien de deur kan openen voor verdere onderhandelingen. De woensdag na de Paasvakantie wordt een actie gedaan om het fietsen te promoten. De directie zal na de paasvakantie op straat staan om alles in het oog te houden en foto’s te maken van mogelijke problemen.

N.       Kerstdrink

/

O.       Ouderbal

/

3.         Bijgewoonde vergaderingen

/

4.         Mededelingen van de directie

- Hoe wordt de boekenverkoop juist geregeld? De school voorziet een lijst met de nodige boeken per schooljaar, die kunnen nieuw besteld worden op school of tweedehands gekocht worden bij leerlingen die hun boeken wensen te verkopen (hier bestaat een lijst van). De boeken die doorverkocht worden worden gecontroleerd door de leerkracht van het betrokken vak, indien Ok krijgt het boek een stempel. De leerkrachten van het zesde leerjaar komen met hun leerlingen naar de humaniora voor de boekenverkoop.

- De school werd benaderd door iemand die portretten tekent. De oudervereniging ziet niet direct een opportuniteit, maar het kan iets zijn voor de Vrienden van Sint-Barbara.

- Verloop inschrijvingen humaniora:
Er werden 171 leerlingen in het 1e jaar ingeschreven voor 180 beschikbare plaatsen. Dit jaar vertrekken er 113 leerlingen uit de Retorica (vorig jaar waren dat er 145). In totaal zijn er 851 leerlingen in de humaniora. Dit is een stabiel, dus goed cijfer. In andere scholen, oa. Antwerpen was er een overrompeling bij de inschrijvingen, ouders kampeerden daar al van woensdag.

5.         Varia

-      Facturen voor de veiling: er wordt een proces verbaal gemaakt van de veiling, daarvan kan een uittreksel gegeven worden.
-      De prijs van de Retoricareis was voor schooljaar 2013-2014 op maximum 850 euro bepaald. Reizen wordt steeds duurder, vandaag kost een dergelijke reis al snel 900 euro, er is een voorstel de prijs jaarlijks te laten stijgen volgens de inflatie. De prijs van de reis moet zeker democratisch zijn, maar anderzijds is het ook jammer dat bepaalde bezienswaardigheden niet kunnen bezocht worden omwille van onrealistische budgetten. De budgetten moeten dus goed gecontroleerd worden. De betaling zou in 3 schijven kunnen gebeuren, met eventueel een spaarplan over een aantal jaar. Wie wil zou het bedrag naar boven kunnen afronden om op die manier de sociale kas te spijzen.
-      De algemene vergadering van het SBC gaat door op dinsdag 18 april om 20 uur. Het jaarverslag van de oudervereniging wordt voorgesteld en toegelicht, het werkdocument zal klaar zijn.
- Tijdens de volgende vergadering wordt de agenda van de oudervereniging vastgelegd.

6.         Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 2 mei.