Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad Van Bestuur Oudervereniging 27 maart 2018

Aanwezig:  Karen Broeckx, Katrien Cammers, Jessy De Block, Margaux De Cock, Cristina Gozalves, Steven Maertens, Arnd Nelde, Sabrina Roeland, Christophe Tuypens,  Bruno Van Vlem en Aagje Vanwalleghem

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Guy Dalcq, Frederic Beele, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Sabrina Roeland en Hélène Van Hoorebeke

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag RVB

Het vorig verslag werd goedgekeurd.

2. Mededelingen van de directie

 • CAR:

Na een aantal weken van onzekerheid zijn ook de 7 leerlingen van de basisschool die initieel geen ticket hadden ingeschreven in de humaniora. Momenteel zijn er 180 leerlingen ingeschreven:

 • 107 leerlingen via het CAR
 • 4 leerlingen via reguliere inschrijvingen
 • 53 broers en zussen
 • 18 internen

Er zijn nog een aantal plaatsen vrij.

De ouders van de kinderen die op de wachtlijst stonden hebben enorm geapprecieerd hoe de directie hen op de hoogte hield.

De directie moet evalueren en beslissen of ze volgend jaar opnieuw in het CAR stapt.

3. Vorderingen van de werkgroepen

 1. Voordracht en Algemene vergadering

Luc De Voldere heeft de rol van moderator aanvaard. Er wordt nog gewacht op een antwoord van Bisschop Van Looy.

 1. Retoricabal

Het volgend bal zal doorgaan op 22 februari 2019.

Op 7 mei is er een receptie om de helpers te bedanken, wordt het nieuw balcomité voorgesteld en krijgen de goede doelen (Christoforusgemeenschap, Habbekrats en de sociale kas van de school) hun giften.

 1. Koor en Orkest

/

 1. Vrienden van Sint-Barbara

De jaarvergadering van de Vrienden van Sint Barbara is op 17 april.

Ouderbal: 12 april is de evaluatievergadering.

Er wordt ook naar andere locaties gekeken voor volgend jaar.

- Project speelplaats:

De bedoeling is de speelplaats “groener”  te maken. Er komen een aantal bomen in potten (wegens ondergrondse leidingen mag er niet geplant worden op de speelplaats) en een klimplant vanuit een bak.

De muren onder de luifel zijn in slechte staat, daar kunnen eventueel spandoeken voor gemaakt worden.

Onder de trap komt een rustige zone met kunstgras en elementen om te zitten.

1 groot voetbalveld

Een speelgoedbib, die afsluitbaar is, met een systeem van ontlenen, hier zal speelgoed voor ingezameld worden.

Het zou leuk zijn tegen het schoolfeest van 26 mei al iets gerealiseerd te hebben.

 1. Helpende handen

/

 1. Menucommissie

Volgende vergadering van de menucommissie is 15 mei.

 1. Gezondheid en preventie

Via een mini EHBO-les zou een correct gebruik van de defibrillator aangeleerd kunnen worden aan een breder publiek.

 1. Communicatie

Teksten over Retoricabal en CAR werden ingediend.

 1. Klasafgevaardigden

Volgende vergadering 24 april.

 1. Schoolraad

Volgende vergadering 14 mei.

 1. Edith Stein

/

 1. Ignatius

/

 1. Mobiliteit

/

4. Varia

- 24 april is de Algemene vergadering.

- GDPR: wordt opgevolgd. Op 2 mei is er een cursus, georganiseerd door VSDC.

5. Rondvraag

/

Volgende vergadering dinsdag 8 mei 2018.