Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 27 april 2010

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Patrick Verboven, Lieve Storme, Jan Vande Moortel, Wim Declercq, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Frank Raat, Steven Maertens, Isabelle De Rijcke, Marie-Luce Krekels
Directie: Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Véronique Henehene
Directie: Pierre Vinck

Verslag

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het filmpje van het bal is de bekijken op YouTube (nvdr: inmiddels werd het filmpje verwijderd).

Er wordt gestreefd om voor de grote vakantie nog 2 keer samen te komen met het nieuwe balcomité om ze goed op te starten.

Website
Er werd reeds contact opgenomen om een redactie van leerlingen samen te stellen maar dit dient verder opgevolgd te worden.

Koor en Orkest
Het weekend met Delft was schitterend. De ouders vinden het spijtig dat de media niet op de hoogte was van dit evenement, vooral gezien de componist en librettist aanwezig waren. Het geluid in de kerk kon ook veel beter.

Helpende Handen
Voor het schoolfeest van zaterdag a.s. is er genoeg hulp van de ouders.

Schoolblad
Deadline is 31 mei 2010. De oudervereniging zal volgende stukken bezorgen:

  • aankondiging algemene vergadering
  • tekst met betrekking tot gehoorschade

PR en communicatie
De nieuwe kaften werden geleverd en zijn reeds in gebruik.

De teksten worden met ons overlopen. Zij zullen ons doorgemaild worden zodat we ze eventueel kunnen aanvullen en/of onze opmerkingen kunnen doormailen. Wel dienen nog een aantal documenten aan de map toegevoegd te worden (o.a. het PISA-rapport, document voor het kant-en-klaar invullen bij activiteit).

Klasafgevaardigden
Hét discussiepunt tijdens deze vergadering was de verhuis van de school. Heel veel ouders zijn zeer bezorgd en weten niet waar en bij wie ze terecht kunnen met al hun vragen.

Om tegemoet te komen aan deze zeer grote en zeer terechte bezorgdheid van heel veel ouders, vraagt het oudercomité aan de school:

  • om de verhuis te synchroniseren met de start der werken (dus NIET verhuizen in juli als de afbraakwerken pas in november of december starten)
  • wat de organisatie van de verhuis zelf betreft: de medewerking van de ouders kan en is nodig maar er zijn limieten aan wat je hen kan vragen
  • om te bekijken of de mogelijkheid bestaat om een aantal klassen zo lang mogelijk in de voorbouw van de Savaanstraat te houden, eventueel door het maken van een aparte ingang los van de werken. Dit zal de nieuwe site ook ontlasten
  • crisiscommunicatie: transparantie en regelmatige communicatie naar de ouders over de stand van zaken is een MUST. Waarom geen maandelijkse nieuwsbrief met een update (ook op de website)
  • te blijven zoeken naar een manier om warme maaltijden te voorzien
  • creatief om te gaan met de krappe behuizing
  • de buren tijdig te informeren

De ouders zal ook de kans geboden worden om een bezoek te brengen aan de nieuwe locatie.

Edith Stein
Vergadering voorzien op 6 mei e.k.

Schoolraad
Vergadering voorzien op 17 mei e.k

3. Varia

Wat de afwezigheid op school voor orthodontische afspraken betreft werd volgende informatie ingewonnen: de eerste 3 afspraken liggen meestal kort na elkaar (het plaatsen zelf vindt meestal plaats tijdens de schooluren) maar de controle daarna is iedere 4 à 6 weken. Ouders dienen hieromtrent dus hun verantwoordelijkheid op te nemen.

De jaarlijkse “koffiestop” ten voordele van Broederlijk Delen had dit jaar plaats op een eerder moeilijk moment namelijk Goede Vrijdag.

Vanaf volgend schooljaar zal ook in het 4e leerjaar muzisch Frans geïnitieerd worden. Zo is de cyclus rond: op de basisschool krijgen de kinderen muzisch Frans vanaf de 3e kleuterklas.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 1 JUNI 2010