Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 mei 2017

Aanwezig: Frederic Beele, Arnd Nelde, Jessy De Block, Christophe Tuypens, Carmen Cloet, Yves Crevecoeur, Katrien Cammers, Bruno Van Vlem, Sabrina Roeland, Cristina Miranda Gozalvez, Steven Maertens, Hélène Van Hoorebeke, Vic De Jaegher en Karen Broeckx

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Guy Dalcq en Aagje Vanwalleghem

Agenda

1.         Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het vorige verslag werd goedgekeurd.

2.         Vorderingen van de werkgroepen en Algemene Vergadering

A.        Voordracht en Algemene vergadering

* De deadline voor de affiche is 15 mei, dan kan ze in het tijdschrift van de school komen. Men wacht nog op de goedkeuring van Rik Torfs ivm de gekozen titel.

Men wacht nog op goedkeuring ivm het gebruik van de Kerk.

Er wordt aan de informaticus van de school gevraagd eenzelfde registratiesysteem van de aanmeldingen te organiseren als vorig jaar.

* De Algemene Vergadering zal doorgaan op 26 september 2017 om 19u30.

* De voordracht door dokter Peter Brughada zou op 27 februari of 8 maart kunnen doorgaan.

B.        Retoricabal

Volgend bal gaat door op 23 februari 2018. Het nieuw balcomité komt samen net voor de examens.

C.        Koor en orkest

Het koor trad op tijdens de openschooldag op 13 mei 2017. Er zijn voorlopig geen andere optredens gepland.

D.       Vrienden van Sint-Barbara

De veiling van de professionele werken en de kindercreaties gaat door op 4 mei. Alle werken staan klaar, de zaal moet nog ingericht worden dat zal de dag zelf gebeuren. De evenementenverzekering is in orde. Er zal bankcontact aanwezig zijn.

E.         Helpende handen

/

F.         Menucommissie

/

G.       Gezondheid en preventie

/

H.       Communicatie

De werkgroep van de Facebookpagina komt binnenkort weer samen. De tekst voor het schoolblad met realisaties van de oudervereniging wordt volgende week doorgestuurd. Er zal ook iets geschreven worden over de veiling met een collage van alle werken van de kinderen.

I.           Klasafgevaardigden

De laatste vergadering van het jaar vond plaats op 25 april 201. Dit was de laatste vergadering van Hélène Van Hoorebeke als voorzitster. We danken haar voor de jaren dat ze deze taak op zich heeft genomen.

J.          Schoolraad

Volgende vergadering 28 mei 2017.

K.        Edith Stein

/

L.         Ignatius

/

M.     Mobiliteit

Hoe zijn de eerste weken na het in voege treden van het mobiliteitsplan verlopen? De directie vertelt dat het lijkt mee te vallen, kinderen komen wel op een andere manier of via een andere (soms ook langere) weg naar school, maar er is geen drukte aan de Pollepelstraat. Het is een feit dat er te weinig Kiss & Ride-plaatsen zijn in de buurt van de school ook een Kiss & Ride zone aan het Zuid is een groot gemis. Nu is het weer mooi, maar hoe zal de situatie zijn in november bij slecht weer en als het ’s morgens nog donker is? Na de paasvakantie was er een actie van de school ter promotie om per fiets naar school te komen, de bedoeling was dat iedere fietser een applaus zou krijgen, uiteindelijk werden er aan de fietsers ook croissants aangeboden. Deze actie lag gevoelig bij sommige ouders, niet iedereen is in de mogelijkheid om met de fiets naar school te komen. Jonge kinderen waren teleurgesteld dat zij geen croissant kregen, gelukkig waren er croissants over en kregen de niet-fietsers er ook één.

N.       Kerstdrink

/

O.       Ouderbal

De werkgroep is uitgebreid met de andere geledingen. Het bal zou georganiseerd worden samen met de Alumni.

3.         Bijgewoonde vergaderingen

Eind april was de Algemene Vergadering van Sint-Barbara, de oudervereniging presenteerde er de cijfers.

4.         Mededelingen van de directie

-      Op het schoolfeest van de basisschool is er een schaaktornooi, de directie vraagt of de oudervereniging kan sponsoren om bekers en medailles te kopen.

5.         Varia

-      Boekenverkoop: de brief werd opgesteld en kan toegevoegd worden aan de boekenlijst.
-      de kalender voor de vergaderingen van volgend jaar:

Dinsdag 5 september 2017

Dinsdag 3 oktober 2017

Dinsdag 7 november 2017

Dinsdag 5 december 2017

Dinsdag 9 januari 2018

Dinsdag 6 februari 2018

Dinsdag 6 maart 2018

Dinsdag 27 maart 2018

Dinsdag 8 mei 2018

Dinsdag 5 juni 2018

-      Verdere bestedingen: er wordt nagekeken hoeveel personeelsleden er met pensioen gaan.

6.         Rondvraag

-      Kan er op de schoolsite een overzicht komen van welke leerkrachten in welke klassen les geven? Eventueel met foto’s? De vraag wordt doorgegeven aan de directeur.

Volgende vergadering dinsdag 6 juni.