Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 juni 2015

Aanwezig: Marleen Van Wemmel, Karen Broeckx, Wim Declerck, Fabrice Dubrulle, Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Luc Audenaert, Arnd Nelde

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De leerlingen bereiden zich nu voor op de examens. De eerstvolgende vergadering van het balcomité wordt voorzien voor 23 juni.

b. Algemene vergadering

b.1. Schoolblad

Alle gegevens werden doorgestuurd voor publicatie in het schoolblad.

b.2. Mandaten Raad van Bestuur

Op de algemene vergadering dienen volgend schooljaar 9 mandaten te worden ingevuld. Voor 4 mandaten ervan zullen de huidige leden hernieuwing vragen en hiervoor dienen kandidaten aangetrokken te worden.

De vraag werd gesteld of potentiële kandidaten eventueel de laatste vergadering van de oudervereniging in september konden bijwonen. Op die manier zouden zij eens kunnen meemaken wat zo’n vergadering inhoudt.

De vergaderingen van de raad van bestuur van de oudervereniging zijn evenwel besloten zodat ook gevoelige onderwerpen kunnen besproken worden in alle vrijheid. Het verslag van de vergaderingen wordt gepubliceerd en is openbaar.

Het is ook moeilijk om een tijdstip te bepalen om zelfs maar een deel van de vergadering bij te wonen: sommige punten worden kort besproken en andere discussies lopen uit.

Wij raden potentiële kandidaten aan om de leden van de raad van bestuur persoonlijk aan te spreken indien zij verdere uitleg willen: een vergadering openstellen is niet mogelijk.

c. Koor en Orkest

Het Anima per la Musica festival en de avondoptredens waren opnieuw kwalitatief zeer goed en bijzonder mooi. Het was jammer dat het namiddagprogramma niet druk bevolkt was: de optredens waren echt de moeite. Het avondprogramma daarentegen was wel zeer druk bezocht.

De suggestie wordt gedaan om voor de toekomst, indien nog eens zou gedacht worden om samen te werken met oud-leerlingen, om de oud-leerlingen persoonlijk en direct te contacteren. Bij sommige oud-leerlingen heerste de indruk dat de uitnodiging eerder een invitatie tot aanwezigheid was en niet een uitnodiging om effectief deel te nemen en zelf mee te spelen.

d. Vrienden van Sint-Barbara

Vorige week werd de brief met vraag tot sponsoring van het optreden van Scala verzonden. Hierop kregen de Vrienden toch al een mooie respons. Als de respons zo blijft zal het evenement een mooie opbrengst voor de school genereren.

e. Helpende Handen

Het formulier ‘Helpende Handen’ dient geactualiseerd te worden met het oog op de activiteiten van volgend jaar.

f. Schoolraad

De afgelopen vergadering was een zeer technische vergadering met aanpassing van een aantal bepalingen in het schoolreglement van zowel basisschool als humaniora. Tevens werden de prijsaanpassingen voor komend schooljaar besproken.

3. Kalender volgend schooljaar

Kalender 2015-2016

3 september 2015        20u           Infoavond kleuterschool

7 september 2015        20u           Infoavond 1e graad basisschool

8 september 2015        20u           Infoavond 2e graad basisschool

8 september 2015        20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

10 september 2015      20u           Infoavond 3e graad basisschool

17 september 2015      19.30u      Infoavond humaniora

22 september 2015      20u           Klasafgevaardigden

29 september 2015      19u           Algemene vergadering oudervereniging

29 september 2015      20u           Oudervereniging stelt voor: lezing door prof. Rik Coolsaet

6 oktober 2015             20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

19 oktober 2015           19.30u      Schoolraad

10 november 2015       20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

1 december 2015         20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

5 januari 2016              20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

12 januari 2016            20u           Klasafgevaardigden

25 januari 2016            19.30u      Schoolraad

2 februari 2016            20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

26 februari 2016          22u           Retoricabal (onder voorbehoud)

1 maart 2016                20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

12 april 2016                20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

26 april 2016                20u           Klasafgevaardigden

3 mei 2016                   20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

23 mei 2016                 19.30u      Schoolraad

31 mei 2016                 20u           Raad van Bestuur Oudervereniging

4. Varia

a. Interview Knack

Het interview dat in Knack verscheen wordt positief onthaald. De school werd hiervoor benaderd door Erik Raspoet. Hij wenstte een reeks te maken over verschillende soorten scholen. Voor de jezuïetencolleges contacteerde hij Sint-Barbara samen met het college in Borgerhout.

b. Humaniora: sporten tijdens de middagpauze

b.1. Badminton

De mogelijkheid om badminton te spelen tijdens de middagpauze werd afgelast wegens teveel kapotte raketten. De vraag wordt gesteld of er wel toezicht is tijdens deze lessen en in welke mate? Zijn de raketten kapot wegens slijtage of wegens verkeerd gebruik?

Badmintonraketten zijn gemaakt uit licht materiaal. Tijdens de middagpauze zijn er leerlingen die veel energie kwijt dienen te geraken, maar sowieso is het niet mogelijk om te bepalen of raketten stuk gaan door slijtage of verkeerd gebruik. Het toezicht is wel van die mate dat vandalisme niet wordt getolereerd en dat er wel degelijk wordt toegekeken op correct gebruik van het materiaal.

b.2. Voetbalmatch 5des – 6des

Het gerucht gaat de ronde dat de traditionele voetbalmatch tussen 5e en 6e volgend jaar niet meer zou mogen plaatsvinden.

De directie is hiervan niet op de hoogte en zal navraag doen. Evenwel vormt deze match elk jaar een risicomoment waarbij een aantal jongeren menen zich te moeten manifesteren op een eerder negatieve manier.

Sowieso wordt de situatie naar de aanloop van de match zeer nauw in de gaten gehouden en wordt meestal op de dag zelf beslist of de match mag plaatsvinden of niet.

c. Humaniora: klasfoto

De klasfoto werd pas onlangs genomen, op het einde van het jaar. De vraag wordt gesteld waarom deze niet bij aanvang van het jaar kan genomen worden? Op die manier kunnen de ouders ook een beetje zicht krijgen op de leerlingen die in de klas van hun kinderen zitten.

De directie zal dit bekijken.

d. Basisschool: klaslijst

Dit jaar werden geen klaslijsten aan de leerlingen meegegeven: Luc?

Indien het een kwestie van privacy betreft, zou het dan niet mogelijk zijn om op het infoblad, dat ingevuld dient te worden bij aanvang van het schooljaar, een hokje te voorzien dat kan worden aangekruist inden ouders NIET wensen dat hun gegevens worden doorgegeven op een klaslijst?

e. Humaniora: Foto 12 jaar curriculum

Zal er dit jaar ook een foto genomen worden van de leerlingen die afstuderen en 12 jaar op het Sint-Barbaracollege hebben gezeten?

De directie meent dat dit op de dag van de proclamatie zal gebeuren, maar vraagt dit na.

Volgende vergadering: 8 september 2015