Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 februari 2016

Aanwezig: Frederic Beele, Vic De Jaegher, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Jessy De Block, Cristina Miranda Gozalvez

Directie: Christophe Brabant

Verontschuldigd: Aagje Vanwalleghem, Arnd Nelde, Luc Audenaert, Sandra Pattyn, Karen Broeckx, Fabrice Dubrulle

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Vorderingen van de verschillende vakgroepen

a. Algemene vergadering

De directie stelde de vraag aan leerkrachten Nederlands om haiku’s te laten schrijven door de leerlingen, hierop kwam weinig reactie. Nieuwe oproep wordt gelanceerd naar andere leerkrachten (Frans en Engels).

De oudervereniging zou rechtstreeks naar de leerlingen toe een wedstrijd kunnen organiseren: “Wie schrijft de mooiste haiku ?”

b. Retoricabal

Er werd een laatste keer samengekomen met het balcomité om alles te bespreken.

Affiches: klaar

Hulp: er zijn nog een aantal volwassenen nodig om te helpen; er zal worden gezocht bij de lijst Helpende Handen en deze mensen zullen gecontacteerd worden.

Bestelwagen: er wordt nog iemand gezocht die allerlei decoratiespullen kan gaan halen en terugbrengen.

c. Koor en Orkest

De nieuwe vleugel werd op vrijdag 29 januari ingespeeld. Het was een zeer geslaagde avond. Er blijkt heel wat talent op school aanwezig te zijn.

d. Vrienden van SBC

Er is een nieuw project in de maak, i.v.m. kunst.

Meer info op volgende vergadering.

Volgende samenkomst van de vrienden is op 23 februari.

e. Menucommissie

Er werd reeds 1 veggiedag georganiseerd voor alle leerlingen. Dit werd zeer goed onthaald door iedereen. In de toekomst zal geprobeerd worden om elk trimester 1 veggiedag voor iedereen te hebben.

Volgende veggiedag: 14 april 2016.

g. Gezondheid en Preventie

Men wil extra aandacht voor gezonde levensstijl, extra sportdag, veggiedag, info over roken, alcohol en drugs.

EHBO en reanimatielessen blijken moeilijker te organiseren dan gedacht. Er waren contacten met Maria Middelares, UZ en Sint Lucas. Alle ziekenhuizen vinden dit een goed idee, maar missen de manpower om dit te realiseren.

h. Communicatie

De tekst van de lezing van professor Coolsaet verschijnt in volgende editie van het Sint-Barbara tijdschrift.

i. Schoolraad

  • Aankondiging dat SB vanaf volgend schooljaar ook de richting STEAM zal aanbieden vanaf de eerste graad.

Men wil een kwalitatieve en interessante invulling van de vijf uur Latijn. Men denkt aan 1 uur Arts, 1 uur programmeren, 1 uur extra wiskunde (stof die niet gegeven wordt in andere wiskundelessen) en 2 uur wetenschappelijk project. Er wordt gewerkt aan een goed inhoudelijk programma. De leerkrachten van de tweede graad werken hier graag aan mee.

  • Organisatie van type 9 OV4 in samenwerking met BUSO Binnenhof.

Tengevolge van het M decreet bestaat de mogelijkheid dat leerlingen, met autismestoornissen en met normale intelligentie, die ingeschreven zijn in het buitengewoon onderwijs, les kunnen volgen in een ASO-school. Deze leerlingen krijgen ondersteuning van het BUSO.

Omdat ze ingeschreven zijn in BUSO Binnenhof moeten ze zich houden aan dat schoolreglement, terwijl er op de ASO-school andere regels kunnen zijn. Hiervoor kan het zijn dat het schoolreglement aangepast dient te worden.

j. Kerstdrink 2015

De eindafrekening wordt volgende vergadering besproken.

k. Mobiliteit

De directie verstuurde een brief aan alle ouders, om hen aan te moedigen persoonlijke bekommernissen i.v.m. het mobiliteitsplan mee te delen aan het stadsbestuur. Hierop kwamen slechts twee negatieve reacties van ouders.

3. Mededeling van de directie

De directie kreeg een mail van een bezorgde moeder. Haar kinderen komen met de fiets naar school en weigeren een helm en fluohesje te dragen. De moeder vraagt om in het schoolreglement een verplichting op te nemen tot dragen van fietshelm en fluohesje.

De oudervereniging vindt dat dit niet in het schoolreglement hoort. De school kan de veiligheid benadrukken, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de ouders.

4. Varia

a. Stationeren voor de schoolpoort

Er kwam de vraag van een aantal ouders, om iets te doen aan het feit dan sommige ouders hun motor laten draaien, terwijl ze staan te wachten aan de schoolpoort. De directie kan daar niets aan doen, maar vindt dat het kan dat andere ouders een opmerking maken aan de betrokken ouders.

b. Operaproject basisschool

De brief van de directie i.v.m. het operaproject van de basisschool is niet duidelijk. Er zijn drie voorstellingen, en de ouders moeten zelf te weten komen wanneer hun kind zal optreden. Is het niet makkelijker dat de school dit zelf meedeelt i.p.v. dat elke ouder dit afzonderlijk aan de leerkracht vraagt?

Ook met betrekking tot de sponsoring zijn er vragen: zijn er bv. bepaalde formules mogelijk?

Volgende vergadering: 1 maart 2016