Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 2 december 2014

Aanwezig: Steven Maertens, Jean-Pierre Berwouts, Sandra Pattyn, Bruno Van Vlem, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Arnd Nelde

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Bert Danckaert, Marleen Van Wemmel, Fabrice Dubrulle, Wim Declerck, Frederic Beele, Lieve Vanschoubroek, Karen Broeckx

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag worden goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Koor en Orkest

De live uitzending van de Rosetta Komeetlanding was een groot succes: men had een 300-tal personen verwacht en er waren bijna 3 maal zoveel mensen aanwezig.

De leerlingen zijn in het Nieuwsblad en De Gentenaar gekomen, samen op foto met Dirk Frimout.

b. Menucommissie

Volgende vergadering: maandag 9 februari.

c. Kersthappening

Het was even spannend de afgelopen weken: de werkgroep kwam initieel niet aan voldoende vrijwilligers om het event te kunnen laten doorgaan. Ondertussen is dit toch in orde gekomen.

De vrijwilligers werden inmiddels verwittigd en hun ‘planning’ werd overgemaakt. De affiches zijn gedrukt. Alles is klaar.

Datum vrij te houden: 14 december!

d. Staking 15/12

Humaniora:

De examens gaan gewoon door. De school merkt, in het algemeen, dat er een daling is in de laattijdigheid van de leerlingen en ook de staking van 1/12 had geen aanzienbare invloed op de tijdige aanwezigheid van de leerlingen: de leerlingen organiseren zich duidelijk.

Niet uit het oog verliezen: op donderdag 11/12 staken de treinen en op 12/12 staken de politiediensten.

Voor de staking van 15/12 zal het internaat de dag voordien reeds opengesteld worden zodat de internen tijdig aanwezig kunnen zijn.

Basisschool

De helft van de leerkrachten heeft aangekondigd te zullen staken. Normale lessen zullen dus niet mogelijk zijn.

De leerlingen worden in principe geacht aanwezig te zijn. De aanwezig leerkrachten zullen voor opvang zorgen.

Volgende vergadering: 6 janurai 2015