Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 17 april 2012

Aanwezigen: Marleen Van Wemmel, Frederik Beele, Véronique Derveaux, Frank Raat, Jean-Pierre Berwouts, Lieve Storme, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Wim Declerck, Patrick Verboven, Hélène Van Hoorebeke, Bert Danckaert, Benedikte Van Garsse, Jan Vande Moortel

Directie: Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Pierre Vinck

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Er is sinds het bal nog geen bijeenkomst van het balcomité geweest. Op de vergadering van 8 mei zal een verslag gegeven worden van het voorbije bal. Tevens zal de overdracht van het balcomite aan het nieuwe balcomité gedaan worden en zullen de bedragen aan de goede doelen overhandigd worden.

b. Koor en orkest

De kaartenverkoop voor het optreden op 11 en 12 mei is volop gestart.

c. Dienstbetoon

Op 24 april is er een vergadering.

Er was een goede opkomst voor Barbarock around the clock wat resulteerde in een winst van 9000 euro. Over het algemeen was iedereen enthousiast.

d. Menucommissie

Volgende vergadering 17 september.

e. Klasafgevaardigden

Agenda vergadering op 24 april 2012.

De brief wordt deze week verzonden. Kijken of de vergadering op de humaniora kan doorgaan om dan ook een bezoek aan de werf te kunnen brengen.

f. Schoolraad

Volgende vergadering op 14 mei 2012.

3. Lidgeld oudervereniging

Het lidgeld voor de oudervereniging bedraagt momenteel 9 € en dit is al een heel aantal jaren hetzelfde. Er wordt voorgesteld om de bijdrage te verhogen en dit voor te leggen aan de schoolraad op de vergadering van 14 mei e.k., dit voor opname en goedkeuring in schoolreglement 2012-2013.

4. Mededelingen van de directie

Basisschool

a. Opendeurdag 12 mei

De kinderen zullen op 12 mei een optocht doen van de vestiging in de Bijloke naar de ‘vernieuwde’ lokalen in de Savaanstraat. Zij zullen hierbij banners dragen die ze zelf gemaakt hebben..

De opendeurdag zelf gaat door van 13u tot 17u. Op de bovenspeelplaats zullen spelletjes voor kinderen georganiseerd worden. In de toekomstige boterhammenrefter wordt een cafetaria ingericht. Voor sanitair zal naar de humaniora gegaan moeten worden.

Er zullen helpende handen nodig zijn op de opendeurdag van de ouders. De school zal zelf eerst de ouders aanspreken via een brief die deze week zal meegegeven worden. Indien hierop geen voldoende reactie komt, zullen de mensen op de lijst ‘helpende handen’ gecontacteerd worden.

b. Verhuis naar vernieuwde school

Ook de verhuis van de basisschool naar de Savaanstraat staat nu vast: 20 en 21 augustus (maandag en dinsdag) 2012. De ouders zullen ook weer aangeschreven worden om te komen helpen.

c. Tevredenheidsonderzoek bij de ouders

Na het tevredenheidsonderzoek bij de kinderen vorig jaar, werd nu ook een tevredenheidsonderzoek bij de ouders afgenomen. De resultaten zijn zeer positief. Er werden, zoals gevraagd, ook een aantal suggesties gedaan om de school te verbeteren. Op de vergadering van 8 mei zullen de resultaten meer concreet besproken worden.

d. Woensdagnamiddagopvang

Er werd gepeild bij de ouders van de kleuters en de lagere schoolkinderen over de nood aan woensdagnamiddagopvang:

  • er was 1 geïnteresseerde in de 1ste kleuterklas/peuterschool
  • in de 2e en 3e kleuterklas en de lagere school gecombineerd, waren er 44 geïnteresseerden.

De opvang zou betalend zijn.

VOLGENDE VERGADERING: 8 mei 2012