Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 13 september 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Frank Raat, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Hélène Van Hoorebeke, Wim Declercq, Marleen Van Wemmel

Directie: Johan De Ridder, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Lieve Feremans, Jan Vande Moortel, Lieve Storme, Marie-Luce Krekels
Directie: Pierre Vinck

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Start van het nieuwe schooljaar: Basisschool en Humaniora

Humaniora

a. Leerlingen

Er zijn in totaal 864 leerlingen, dat zijn er 3 meer dan vorig schooljaar. 159 leerlingen hiervan zitten in het 1ste jaar humaniora (16 minder dan vorig schooljaar). Het tweede jaar humaniora is de grootste groep.

De meisjes vertegenwoordigen nog steeds ongeveer 1/3 van de schoolbevolking. Er zijn 103 internen dit jaar.

Er zijn 22 nieuwe leerlingen ingestroomd: 2 leerlingen in het tweede jaar humaniora, 8 leerlingen in het derde jaar, 7 leerlingen in het vierde jaar, 4 leerlingen in het vijfde jaar en 1 leerling in het zesde jaar. Hiervan zijn er 12 meisjes.

b. Nieuwbouw

De verbouwingswerken liggen nog steeds op schema: de achterstand die was opgelopen door de archeologische opgravingen werd ingehaald.

De klemtoon blijft liggen op het afwerken van de basisschool en de nieuwe turnzaal (op de oude site van de garage). Daarna zal verder gewerkt worden aan de gebouwen van de nieuwe kleuterschool.

Het eerst volgende doel is de nieuwbouw winddicht te maken tegen november.

Alles onder voorbehoud natuurlijk van de weersomstandigheden.

Basisschool

Zoals verwacht zijn de inschrijvingen een pijnpunt.

De kleuterschool is quasi volzet met 69 kleuters: er zij nog een viertal plaatsjes over.

De lagere school heeft 298 leerlingen: 26 leerlingen minder dan vorig jaar zodat er een klas minder is dit jaar. Behalve het vijfde leerjaar dat volzet is, zijn er nog plaatsen open in de andere jaren.

3. Financiële afsluiting 2010-2011 - Budget 2011-2012

Wat de humaniora betreft werden dit jaar beamers aangekocht. De basisschool zal ‘haar’ budget opsparen tot volgend jaar en dan, samen met de fondsen die beschikbaar zullen zijn, digiborden aankopen voor de  klaslokalen in de nieuwbouw.

Voor dit schooljaar zal de bestemming van het budget van de humaniora later bepaald worden, maar er wordt nogmaals gedacht aan de aankoop van extra beamers.

4. Kalender voor vergaderingen 2011 – 2012

Op donderdag 15 september e.k. is de infoavond voor het 1ste jaar humaniora.

Dienen tevens worden aangevuld:
15 oktober: wijnverkoop
16 maart: evenement dienstbetoon (party)
12 mei: open schooldag humaniora

5. Werkgroepen

Website ad hoc

De nieuwe website voor de humaniora is online sinds 1 september.

Koor & Orkest ad hoc

Het koor en orkest treedt twee maal op in de Vlaamse Opera:

 • op 22 oktober in de opera van Antwerpen
 • op 26 oktober in de opera van Gent.

Algemene Vergadering 22 september 2011: Verkiezing nieuwe bestuursleden en voordracht Herm Kisjes & Erno Mijland

a. Verkiezing bestuursleden 22 september 2011

Er werden reeds drie nieuwe kandidaturen ingediend voor de verkiezing van de bestuursleden op de algemene vergadering van 22 september.

Het mandaat van zeven leden van de Raad van Bestuur komt te vervallen: zij dienen opnieuw hun kandidatuur te stellen indien zij herverkozen wensen te worden.

b. Voordracht Herm Kisjes & Erno Mijland

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Hoe kan ik tijdig signaleren dat mijn kind problemen ontwikkelt met overdreven computergebruik en gamen?
 • Hoe ga ik het gesprek aan hieromtrent met mijn kind?
 • Wat is computer- en/of gameverslaving?
 • Welke regels voor het computergebruik en het gamen kan ik hanteren en hoe handhaaf ik die?

Programma
19h15: Welkomstdrankje
19h30: Algemene Vergadering
20h00: Voordracht
22h00: Mogelijkheid tot het stellen van vragen
22h30: Nabespreking bij een glaasje

Dienstbetoon

Eind augustus is Dienstbetoon al een eerste keer samengekomen. Volgende vergadering op 15 september om concrete regelingen te beginnen treffen voor het volgende evenement: een party in de Culture Club op 16 maart 2012. Deze datum dient in ieders agenda reeds geblokkeerd te worden. Details volgen nog.

Schoolraad

Eerstvolgende vergadering op 17 oktober 2011.

Klasafgevaardigden

Eerstvolgende vergadering op 27 september 2011.

Menucommissie

Donderdag 8 september was de eerste vergadering. Volgende vergadering op 20 oktober.

Helpende handen

De formulieren komen stilaan toe bij de respectievelijke secretariaten. Hélène en Lieve S.

Gezondheid & Preventie

De werkgroepleden zullen afspreken om de te behandelen punten voor komend schooljaar vast te leggen.

Retoricabal

De nieuwe ploeg is goed bezig. Er zijn reeds twee vergaderingen geweest. Het is een enthousiaste ploeg die goed samenwerkt.

Boekenverkoop

De boekenverkoop op het einde van vorig schooljaar is vlot verlopen. Voor de tweedehandsmarkt was er meer ruimte voorzien zodat het overzichterlijker was.

6. Mededeling directie

Humaniora

De resultaten van de leerlingen die deelnamen aan het toelatingsexamen arts/tandarts zijn bekend:
in 2011 hebben 4627 individuen deelgenomen aan één of twee sessies. Met 974 geslaagden betekent dat een slaagpercentage van 21,1 %, iets meer dan één op vijf.
Van onze school slaagden volgende leerlingen voor de toelatingsproef Arts en Tandarts:

 • 6GRWE: Florian De Maeyer, Philippe Vande Velde
 • 6GRWI6: Wouter Claeys
 • 6GRWI8: Maarten Larmuseau, Michiel Larmuseau, Tom Vande Moortel
 • 6LAWE: Elisabeth Brusselle, Pierre Lagae
 • 6 LAWI6: Charles Boutens, Charlotte Bultynck, Morgan Krekels, Olivier Leus, Aline Wijnand
 • 6WEWI6: Loic Beddeleem, Cedric Buyle, Sébastien De Bosscher, Steven Van Holm
 • 6WEWI8: Egon Steenbrugge, Philip Vandevelde.

In het totaal namen 27 leerlingen van onze 118 retorici deel aan het examen. Negentien leerlingen slaagden; dit betekent 70,5 %.

Volgende vergadering: 11 oktober 2011