Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 12 januari 2010

Aanwezigen: Lieve Feremans, Jean-Pierre Berwouts, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Wim Declercq, Benedikte Derveaux, Lieve Storme, Frank Raat, Isabelle De Rijcke, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels
Directeur: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Véronique Henehene

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring is bijna allemaal gestort. Het ontwerp van affiches, flyers en toegangskaarten wordt voorgesteld. Tijdens de laatste vergadering werden vooral praktische zaken afgesproken (gadgets, organisatie kaartenverkoop, uitnodigen diverse genodigden, ....). Er werd ook een bezoek gebracht aan de Kokorico om de laatste details op punt te stellen.

Om het afzetten en ophalen van de balbezoekers zo vlot mogelijk te laten verlopen zal er via 3 kanalen gewerkt worden naar de ouders toe (mail, brief en briefing). Voor het afzetten zal er met een lussensysteem gewerkt worden. Voor het afhalen zal benadrukt worden dat, voor de veiligheid, het beste is om zo ver mogelijk door te rijden op de parking en af te spreken achteraan.

Website
Website basisschool
De menu’s staan op de frontpagina van de (nieuwe link 'Menu van de week', rechtsonder).

Website Sint-Barbara
De foto van het oudercomité onder “geledingen” dient aangepast te worden.

Tegen volgende vergadering zal een ontwerp van draaiboek voorgesteld worden met betrekking tot het beheer van de website door een aantal leerlingen.

Website oudervereniging
De werkgroep “Interieur nieuwbouw” dient nog opgenomen te worden in de takenlijst.

Een tip voor een rubriek op onze website: “meest gestelde vragen door ouders” (vb. Waarom heeft het 4e jaar humaniora op het einde van dit schooljaar nog examen op maandag wanneer al de andere kinderen al vrij hebben, ...).

Koor en orkest
Repetitieweekend met Delft in Someren (Nederland) op 22 en 23 januari e.k.

Schoolblad
Nieuwe deadline: begin maart 2010.
Teksten door ons te leveren:
- verslag weekend koor en orkest
- verslag over kerstboomverkoop
Kunnen ook nog opgenomen worden: teksten over retoricabal en aankondiging verhuis basisschool.

Gezondheid en preventie
In de kleuterklassen zijn er opbergzakken voor mutsen, handschoenen, e.d.

Persmap
De laatste info werd bekomen en tegen de volgende vergadering zal een ontwerpmap voorgesteld worden.

Klasafgevaardigen
Vergadering op 26 januari e.k.
Agendapunten:
- verhuis basisschool
- 2e handsverkoop balletpakjes
- evaluatie kerstboomverkoop en -drink
- alternatief voor kinderkunstprojekt (cultuurmaand)

3. Mededeling direktie

Basisschool
Er kwamen heel wat positieve reacties op de kerstboomverkoop. Volgende keer moet dit wel véél vroeger aangekondigd worden. Er zijn ook veel ouders geïnteresseerd in het mee helpen opzetten van een heuse Kerstmarkt. Een nieuwe werkgroep zal dit verder uitwerken.

De besluitvorming over de nieuwe locatie waarheen de basisschool zou kunnen verhuizen krijgt stilaan vorm. Zodra een definitieve beslissing gevallen is, zullen de ouders ingelicht worden.

Humaniora
Er wordt kort wat meer uitleg gegeven door dhr. Vinck over de hervormingsplannen van het secundair onderwijs en de documenten die ons hierover werden doorgestuurd.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 9 FEBRUARI 2010