Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 oktober 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Wim Declercq, Marleen Van Wemmel, Véronique Derveaux, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Lieve Storme
Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frank Raat, Hélène Van Hoorebeke

1. Kennismaking met de nieuwe leden van het bestuur

Leden stellen zich voor en worden verwelkomd in de groep.

2. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag en verslag algemene vergadering

De verslagen worden gelezen en goedgekeurd.

3. Algemene vergadering: evaluatie

De meningen zijn verdeeld. Er was geen negatieve respons, maar ook geen echt positieve respons.

Het voorstel wordt geopperd om voor een volgende lezing een soort debat te organiseren zodat, in plaats van dat voor- en nadelen 'gespeeld' worden, er echt gefundeerde tegengestelde posities worden naar voor gebracht.

4. Invullen van de taken binnen de oudervereniging

Deze worden gepubliceerd op de website (http://humaniora.sint-barbara.be/oudervereniging)

5. Vastleggen van de functies binnen de raad van bestuur: voorzitter, ondervoorzitter, secretaris & penningmeester

Volgende kandidaten worden bij stemming unaniem verkozen:Voorzitter: Jean-Pierre BerwoutsOndervoorzitter: Benedikte Van GarsseSecretaris: Sandra PattynPenningmeester: Wim Declerck.

6. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De groep is (nog steeds) goed bezig. De vergaderingen zijn goed gestructureerd en alles wordt goed opgevolgd.Er wordt nog hard gewerkt aan het thema voor dit jaar.

b. Koor & Orkest ad hoc

De repetities voor de optredens van het Koor en Orkest in de Opera's van Antwerpen en Gent verlopen goed.Er zijn nog gratis tickets te verkrijgen, maar daarvoor moet men zich rechtstreeks tot de opera van keuze wenden.

De optredens vinden plaats

  • in Antwerpen op 22 oktober 2011 om 11.00u
  • in Gent op 26 oktober 2011 om 13.00u.

Op 10, 11 en 12 mei 2012 zal er nog een concert zijn van het Koor en Orkest op het college.

c. Dienstbetoon

Er is een vergadering gepland op 18 oktober e.k.

De vzw is op zoek naar nieuwe leden. Zowel leden die zich op meer regelmatige basis willen inzetten door o.a. ook deel te nemen aan de vergaderingen, als leden die gewoon bij noodzaak mee de handen uit de mouwen willen steken. Geïnteresseerden kunnen steeds de voorzitter, Isabelle Maselis, contacteren via mail: isabelle.maselis@telenet.be.

d. Helpende handen

De laatste formulieren worden verzameld. Het aantal ingevulde formulieren is dit jaar wat minder.

e. Menucommissie

Er is een vergadering voorzien voor donderdag 20 oktober.

f. Gezondheid & Preventie

De werkgroep is reeds samengekomen om te bespreken welke onderwerpen zij dit schooljaar zullen bekijken.

g. PR & Communicatie

Er wordt contact opgenomen met de persverantwoordelijke van de Opera Van Vlaanderen om te kijken of iets kan gedaan worden in de pers rond de optredens van het koor en orkest op 22 en 26 oktober.

h. Klasafgevaardigden

Op 27 september was de eerste vergadering. Er zijn een aantal ‘oude bekenden’ maar ook een heel aantal nieuwe gezichten.

Het was een goede, geanimeerde vergadering waarbij gesproken werd over:

  • Bouwwerken en de vordering ervan•Het gedaalde leerlingenaantal in de basisschool
  • De projecten die op poten staan: kinderkunstproject en een project rond filmeducatie
  • Het verschil tussen de eindtermen in de basisschool en de begintermen van de humaniora en hoe de kinderen beter geholpen kunnen worden bij deze overgang.

i. Schoolraad

Volgende vergadering is voorzien voor 17 oktober.

j. Edith Stein

Volgende vergadering gaat door op donderdag 20 oktober 2011 om 20.00.

7. Mededeling directie

Basisschool:

  • In december zal de basisschool (kunst-)kalenders verkopen.
  • De klasafgevaardigden zullen voor hun klas een mailinglijst aanmaken met de mailadressen van de ouders en bezorgen aan de school.

VOLGENDE VERGADERING: 8 november 2011