Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 11 maart 2014

Aanwezig: Frederic Beele, Steven Maertens, Helene Van Hoorebeke, Jean-Pierre Berwouts, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel, Wim Declerck, Lieve Vanschoubroek, Fabrice Dubrulle

Directie: Luc Audenaert

Verontschuldigd: Pierre Vinck, Benedikte Van Garsse, Philippe Delforge, Michael Boedts

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

De commentaren op de nieuwe formule van het bal waren zeer positief, zowel van de leerlingen als van de medewerkers.

b. Dienstbetoon

Tombola: er zijn een 40-tal mooie prijzen. Volgende stap: tickets verkopen.

De organisatie was niet gemakkelijk. In principe bestaat de vzw uit de helft ouders en de helft leerkrachten. Op papier zijn er een 14-tal leden, maar de laatste vergaderingen waren er drie mensen aanwezig: dit is niet vol te houden.

De vzw kijkt naar andere manieren om effectieve leden aan te werven.

c. Menucommissie

De vergadering liep vlot. Een aantal opmerkingen die tijdens de vergadering werden gemaakt werden reeds opgevolgd.

d. Communicatie

Deadline voor het Sint-Barbarablad is op 14/3.

4. Varia

a. Schoolfeest

Er werd reeds een oproep voor hulp uitgestuurd naar de klasafgevaardigden, maar er zijn nog niet voldoende ouders die hun medewerking beloofd hebben. De directeur zal nog een brief uitsturen naar alle ouders met de vraag voor hulp.

Het concept van het schoolfeest zal anders zijn dan de voorgaande jaren.

b. Cultuurweek basisschool

De vraag werd gesteld over het al dan niet afschaffen van de cultuurweek.

De directeur bevestigt dat de cultuurweek een andere invulling zal krijgen, maar de cultuurweek wordt niet afgeschaft.

Volgende vergadering: 1 april 2014