Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 11 januari 2011

Aanwezig: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Marie-Luce Krekels, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel, Frank Raat, Hélène Van Hoorebeke, Patrick Verboven, Wim Declercq, Benedikte Derveaux, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Lieve Storme
Directie: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
De sponsoring is bijna allemaal gestort. Het ontwerp van affiches, flyers en toegangskaarten wordt voorgesteld. De dj line-up is klaar. Nu dienen enkel nog een aantal praktische zaken afgesproken en georganiseerd te worden. Op 29 januari wordt een bezoek gebracht aan de Kokorico om de laatste details op punt te stellen.

Website

 • De nieuwe foto van de oudervereniging staat nog niet op de website. Het nodige wordt hiervoor gedaan. Er kan misschien ook een foto van de klasafgevaardigden op geplaatst worden?
 • Nieuwtjes van vorig schooljaar kunnen beter verwijderd worden.

Koor en orkest
Er zijn genoeg kandidaten voor het in orde zetten van de partituren.

Ter info: het koor en orkest van de school is uitgenodigd om bij het jubileum van het koor Crescendo te Zottegem mee te zingen/spelen (weekend 19 en 20 maart).

Dienstbetoon
Iedereen heeft een uitnodiging gekregen voor de Brick & Build-party. Misschien zou het goed zijn wat affiches uit te hangen op de basisschool.

Klasafgevaardigden
Volgende vergadering 25 januari 2011. Deze vergadering zal doorgaan in de eetzaal op de 3e verdieping van Bijlokehof.

Agendapunten:
- Brick & Build-party
- evaluatie verhuis
- aanbieden tas soep
- nemen van foto voor de website.

Schoolblad
Volgende deadline: 9 maart 2011.

Kunnen opgenomen worden in het blad
- verslagje over de verhuis
- galabal

Menucommissie
Volgende vergadering op 17 januari e.k.

Edith Stein
Volgende vergadering op 24 februari e.k.

Schoolraad
Volgende vergadering op 17 januari e.k.

Kerstdrink
De kerstdrink was een succes met een netto-opbrengst van ongeveer 500 Euro.

3. Andere bijgewoonde vergaderingen

Op 8 december was er een bijeenkomst tussen de stad en o.a. verschillende Gentse scholen omtrent de afhaalproblematiek aan het Zuid. De stad heeft begrip voor de situatie maar wil dat de zone rond de bibliotheek een “kiss & ride” blijft: het mag geen verborgen parkeerzone zijn.

Vanaf midden januari zal er gesensibiliseerd worden en vanaf februari begint het sanctioneren met boetes (onmiddellijke inning). Een alternatief wordt geboden doordat de ondergrondse parking de eerste 15 minuten gratis is.

4. Mededeling directie

Lagere school

 • De verhuis is zeer vlot verlopen: op één dag werd alles overgebracht met de hulp van ongeveer 60 vrijwilligers. Nu is het een kwestie van alles gewoon te worden ter plaatse.
 • Wat de bouwwerken in de Savaanstraat betreft, de school hoopt tegen het einde van de maand van Agion bericht te krijgen wie de werken mag uitvoeren (7 aannemers hebben een dossier ingediend). Eerst komt er dan nog een archeologisch onderzoek (bovenspeelplaats). Als alles goed gaat zal half februari begonnen worden met de afbraak van de lagere school en de garages.
  Voor de heropbouw worden 18 maanden voorzien.

Humanioria

 • De fietsenstalling zal tijdens de verbouwingswerken tijdelijk onderdak vinden in de kerk. Het oudercomité stelt voor om na te kijken of de mogelijkheid niet bestaat om boven de fietsenstalling een soort podium te bouwen (met het hout dat nog ter beschikking is van een vorige editie van Trends) zodanig dat de kerk nog steeds kan gebruikt worden (vb. eerste communie, proclamatie, ....).
 • Er werd een werkgroep van leerkrachten samengesteld, Semper Ecco, die zal werken rond het thema water. Ook leerlingen zullen hierbij betrokken worden. De werkgroep gezondheid zal een uitnodiging krijgen om de eerste vergadering hieromtrent bij te wonen (24 februari e.k. om 16.15u).

5. Varia

 • Er is een vraag van de ouders of er geen mogelijkheid bestaat om ’s middags een tas soep aan te bieden op de lagere school. Er is een slager/traiteur in de buurt die soep kan leveren à 2 Euro/liter, eventueel kan hij ook wegwerpbekers voorzien. Natuurlijk dient de praktische kant hiervan ook bekeken te worden. Waarom geen contact opnemen met Duet? Deze organisatie komt ter plaatse met het nodige materiaal, staat in voor de bediening en neemt alles terug mee.
  Dit item zal besproken worden op de vergadering van de klasafgevaardigden.
 • Men vraagt meer begrip aan de middelbare school voor de laatkomers bij slecht weer en/of perikelen met het openbaar vervoer.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 8 FEBRUARI 2011