Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 november 2015

Aanwezig: Frederic Beele, Vic De Jaegher, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Sandra Pattyn, Helene Van Hoorebeke, Carmen Cloet, Bruno Van Vlem, Aagje Vanwalleghem, Jessy De Block, Cristina Miranda Gozalvez

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Karen Broeckx, Fabrice Dubrulle, Arnd Nelde

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de algemene vergadering én het verslag van vorige vergadering worden goedgekeurd.

2. Werkgroepen binnen de oudervereniging

De takenlijst wordt nog eens overlopen en enkele wijzigingen worden aangebracht. Publicatie kan op de website.

3. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Algemene Vergadering

De datum van de algemene vergadering schooljaar 2016-2017 wordt vastgelegd op dinsdag 27 september 2016.

De werkgroep heeft reeds een aantal potentiële sprekers aangeschreven en hebben reeds antwoord gekregen van één van hen.

b. Retoricabal

De indruk is dat de groep wel werkt, doch dat het niet zo vlot als de voorbijgaande jaren. Vooral de sponsoring dit jaar vlot minder waardoor het budget kleiner zal zijn dan de voorgaande jaren.

De werkgroep heeft er evenwel nog steeds alle vertrouwen in dat het op tijd allemaal zal goedkomen.

c. Koor en Orkest

De school heeft een tweedehandsvleugel kunnen aankopen voor het orkest. De inhuldiging is voorzien voor 29 januari 2016.

d. Vrienden van Sint-Barbara

De nieuw samengestelde werkgroep zal in januari voor het eerst samenkomen.

e. Gezondheid en preventie

Het voorstel wordt gedaan om te kijken hoe het mogelijk zou zijn om ook reanimatielessen aan de leerlingen van het 6e op de basisschool te geven. Dit voorstel kwam ook al ter sprake op de vergadering van de klasafgevaardigden (Ilse -> Bruno neemt contact met Ilse op). De directie wil dit zeker bekijken hoe dit in school kan geïmplementeerd worden.

Ook wordt het voorstel gedaan om op de humaniora de leerlingen de mogelijkheid te bieden om hun attest EHBO te halen. Momenteel worden de EHBO lessen door verschillende leerkrachten gegeven waardoor het niveau niet gelijklopend is. Als naar een attest moet gewerkt worden, zal de vorming eenvormiger zijn naar alle leerlingen toe.

f. Schoolraad

De vraag rond het dragen van hoofddoeken op school werd behandeld. Het advies van de schoolraad was om bij de regels van het huidige schoolreglement te blijven.

Ook de vraag om de facturatie van de basisschool te doen naar analogie van humaniora, kreeg een negatief advies omdat dit een extra last voor de school zou geven.

Volgende vergadering: 1 december 2015