Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 10 mei 2011

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Benedikte Derveaux, Frank Raat, Wim Declerck, Hélène Van Hoorebeke, Steven Maertens, Patrick Verboven, Marie-Luce Krekels, Jan Vande Moortel, Marleen Van Wemmel, Frederic Beele,
Directie: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Lieve Storme, Sandra Pattyn

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het nieuwe balcomité wordt voorgesteld: 5 meisjes en 4 jongens.
Het bal zal doorgaan op vrijdag 9 maart 2012.

Koor en orkest
Er werd een mail verstuurd naar alle ouders met een uitnodiging voor de muzische avond die doorgaat op 19 en 20 mei.

Schoolraad
Volgende punten werden o.a. besproken :
- nota minister P. Smet
- nieuw schoolreglement
- schooltarieven
- aanwenden lestijden

Klasafgevaardigden
Er werd een bezoek gebracht aan de werf in de Savaanstraat. Op 24 mei e.k. zal de eerste steenlegging gebeuren. De school licht hierover de pers in.

Helpende handen
Er is voorlopig geen specifieke hulp nodig voor de verdeling van de ontbijtmanden op de lagere school (19/6). Morgen worden de inschrijvingsformulieren meegegeven, zowel op de lagere school als de humaniora.

Schoolblad
Deadline: 27/5
De oudervereniging zorgt voor de tekst m.b.t. de algemene vergadering.

Menucommissie
Op 5 mei was er een laatste vergadering (dit schooljaar). Volgende vergadering is gepland in september. Op 30 juni gaat het magistermaal door.

Edith Stein
Volgende vergadering: donderdag 12 mei.

Moedervereniging
Er was een mooi afsluiter met een daguitstap rond het thema “thee”.
Zwaaien dit jaar af uit het bestuur: Annick Verpaele en Marianne Lagae.

3. Mededeling directie

Lagere school
Op vrijdag 24 juni nodigt de school de ouders (+ partner) uit die hielpen verhuizen in december.

Wat de kleuterschool betreft zal er volgend schooljaar waarschijnlijk één 1e kleuterklas zijn alsook een gemengde 2e kleuterklas zijn (zoals in vele andere scholen zullen kleutertjes van 1e en 2e kleuterklas samenzitten in één klas).

4. Varia

  • De vraag wordt gesteld of er een kerstmarkt/verkoop kerstbomen kan georganiseerd worden op de humaniora begin december, gezien dit onmogelijk is in Bijlokehof. Er wordt besloten dit project on hold te zetten tot wanneer de lagere school terug is in de Savaanstraat.
  • Is een after party na de fietstocht van het 6e leerjaar mogelijk op de speelplaats van de humaniora op dinsdag 28 juni tussen 16.00 en 19.00?
  • Eind deze week zal de uitnodigingsbrief voor de proclamatie van het 6e jaar humaniora meegegeven worden.

VOLGENDE VERGADERING: DINSDAG 7 JUNI 2011