Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 maart 2016

Aanwezig: Frederic Beele, Steven Maertens, Christophe Tuypens, Helene Van Hoorebeke, Aagje Vanwalleghem, Jessy De Block, Sandra Pattyn, Karen Broeckx, Fabrice Dubrulle

Directie: Christophe Brabant, Luc Audenaert

Verontschuldigd: Bruno Van Vlem, Vic De Jaegher, Arnd Nelde, Carmen Cloet, Cristina Miranda Gozalvez

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

2. Vorderingen van de verschillende vakgroepen

a. Koor en Orkest

Er wordt een lenteconcert gegeven: vrijdagavond, 22 april 2016 is er een muzische avond. Zaterdag 23 april 2016 volgt het concert op de openschooldag.

b. Retoricabal

De consensus is dat het een leuk en goed bal was. Iedereen heeft er een goed gevoel aan overgehouden.

Omdat er steeds verbetering mogelijk is, worden momenteel de opmerkingen verzameld om mee te nemen naar volgend schooljaar.

c. Menucommissie

De ouders zijn spaghetti bolognese gaan eten op school en deze werd goed bevonden. Er werd ook geproefd van de vegetarische versie die die dag beschikbaar was (in het kader van 40 dagen zonder vlees) en ook deze was lekker.

Er werd beslist om 1 maal per trimester een vegetarische dag voor iedereen in te voeren. De eerste dag is gepasseerd (vegetarische wok) en was een succes.

d. Kerstdrink 2015

De opbrengst was kleiner dan de gemaakte kosten. Dit lag voornamelijk aan het feit dat er teveel was ingekocht: dit zal aangepast worden naar volgend jaar toe.

Op de humaniora lag de opkomst lager, maar de consensus is dat er een mogelijkheid moet zijn voor de ouders om elkaar te ontmoeten. Er zal verder nagedacht worden over het concept naar volgend jaar toe.

e. Mobiliteit

Het mobiliteitsplan werd definitief goedgekeurd in de gemeenteraad.

De directie verstuurde een brief naar het stadsbestuur waarin hij de bezorgdheid rond de schoolsituatie uitbracht. Schepen Watteeuw heeft deze beantwoord, doch bood geen oplossingen.

3. Mededeling van de directie

Basisschool

Ontbijtmandenactie

De actie loopt goed: momenteel werden reeds 350 manden verkocht. Het doel/de hoop is 1.000 manden.

Operaproject

Het project loopt goed. Reeds 2/3 van de tickets werden verkocht. Ook de sponsoring verloopt vlot.

4. Varia

a. Inschrijvingen basisschool

De aanmeldingsperiode is voorbij. Stand van zaken op heden:

  • instappers (°2014): 37 aanmeldingen voor 17 plaatsen
  • 3e KL: vol; 1 kleuter op de wachtlijst
  • 1e + 2e KL: nog een paar plaatsen

Aantal klassen naar volgend jaar toe:

  • 1e leerjaar: 3
  • 2e leerjaar: 2
  • 3e leerjaar: 3
  • 4e leerjaar: 3
  • 5e leerjaar: 4 -> reeds veel aanmeldingen
  • 6e leerjaar: 4

Gebouwen Verdedigingsstraat: de werken hier starten binnenkort.

b. Humaniora: inschrijvingen 1e jaar

De inschrijvingen starten op 5 maart 2016. Er zijn nu reeds geruchten van ongeruste ouders. Dit is niet nodig.

c. Bedevaart

De kost voor deze bedevaart is zeer hoog: hoe komt dat? De kost voor de overnachtingen zou in principe juist laag moeten liggen?

De directeur deelt mee dat de kostprijs voor de bedevaart hoog lag omdat men zich op de prijs gebaseerd heeft van een vorige bedevaart. Die ging evenwel in Spanje door en daar zat een vliegtuigreis inbegrepen. Ondertussen werd de bedevaart geschrapt: de opkomst was laag. Er was wat laat rond gecommuniceerd. De organiserende leerkrachten hebben er uit geleerd en zullen er volgend jaar reeds in september over communiceren.

d. Olympiades

Enkel de deelname aan de wiskunde olympiade wordt vermeld op de website: waarom niet de deelnames aan de andere olympiades (geo-, wetenschappen, …)?

Dit is een actie die de leerkrachten zouden moeten ondernemen en dit moet nog groeien. Er wordt aan gewerkt.

e. Open schooldag

De formule van de open schooldag wordt herdacht. De vraag wordt gesteld of er op de medewerking van de oudervereniging gerekend worden: kan de oudervereniging een bijdrage doen?

De directie vraagt hieromtrent info en zal dit op mail zetten: volgende vergadering van de oudervereniging is pas op 12 april.

De opmerking wordt gemaakt dat datzelfde weekend ook het openingsweekend van de Floraliën is: het zal een zeer druk weekend zijn in de stad.

Volgende vergadering: 12 april 2016