Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur oudervereniging 1 december 2009

Aanwezigen Lieve Feremans, Patrick Verboven, Frederic Beele, Steven Maertens, Sandra Pattyn, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux
Directeur: Pierre Vinck, Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Lieve Storme, Frank Raat, Isabelle De Rijcke, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels, Jean-Pierre Berwouts

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Gezien de examenperiode was er geen vergadering. De jongeren zullen nog eens samenkomen na de examens. De eerstvolgende vergadering van het volledige balcomité is voorzien voor zaterdag 9 januari 2010.

Website
De lijst Helpende Handen, de foto van het oudercomité, een overzicht van de werkgroepen alsook de tekst over de waterpijp staan op de website. Het tekstje over de besteding van de lidgelden wordt er eerstdaags opgezet.

Schoolblad
Alles was tijdig binnen.

Feestcomité
De wijnverkoop werd afgesloten.

Menucommissie
De menu’s zijn evenwichtig samengesteld (zowel voor de basisschool als de humaniora). Er wordt ook gevraagd of er aandacht kan besteed worden aan het rustig binnenkomen in de refter alsook de luidruchtigheid tijdens de maaltijd (misschien opnieuw wat meer de bel hanteren).

De menu’s staan nu wel op de website maar zijn moeilijk te vinden. Een meer zichtbare plaats is misschien wel aangeraden. Ook zou het goed zijn de menu’s ad valvas uit te hangen op de lagere school.

Tenslotte een pluim voor de chef en zijn equippe voor de Afrikaanse dag.

Interieur nieuwbouw (NIEUWE werkgroep !!)
Het voorstel wordt gedaan om een nieuwe werkgroep op te richten die, samen met leerkrachten en directie, advies kan geven aan de architecten inzake het interieur van de nieuwbouw. Hiervoor hebben ze reeds een eerste lijst voorstellen uitgewerkt. Er zal nu eerst contact opgenomen worden met de architecten om te kijken wat reeds vastligt en waar nog keuzes mogelijk zijn.

3. Mededeling directie

Basisschool
Er is nog steeds geen antwoord van het UZ aangaande de flatscreens.

Humaniora
Sinds het begin van het schooljaar kreeg iedere leerlingen een locker toegewezen. De laatste weken is er echter een toenemend probleem, namelijk dat té veel leerlingen té lang in de gangen rondhangen, zogezegd om naar hun lockers te gaan. Het zijn vooral de jongere kinderen die de gangen onveilig maken. Het slechte weer van de laatste weken speelt waarschijnlijk ook wel een rol, maar toch. Er worden 2 voorstellen geformuleerd :

  • herplaatsen van sommige lockers
  • een 'valse' bel - 5 minuten voor de aanvang van de lessen ’s morgen en ’s middags, en 10 minuten na de lessen ‘s middags - die de leerlingen aangeeft dat ze tijd hebben om naar hun lockers te gaan. Daarna dienen de gangen verlaten te worden (controle is dan wel noodzakelijk).

4. Varia

  • De kerstboomverkoop wordt deze week afgesloten. Tot nu toe werden een 50-tal bomen besteld.
  • De vraag wordt gesteld waarom een bezoek aan de Ucon (leerlingen van de humaniora) cash dient betaald te worden.
  • Het voorstel wordt gedaan om, naar analogie met het balcomité, een websitecomité op te richten bestaande uit leerlingen van het 5e en 6e jaar humaniora die dan een soort redactieraad zouden vormen, onder leiding van ouders/leerkrachten, werkend met een duidelijk draaiboek. Dit comité kan misschien opstarten vanuit het internaat. Zij zouden zich dan met de schoolwebsite kunnen bezighouden.
  • De laatste tijd zijn er meer en meer klachten over ongedisciplineerd gedrag op de speelplaats van de basisschool. Er zou té weinig toezicht zijn maar er wordt ons verzekerd dat er meestal – behalve bij uitzonderlijke omstandigheden - een dubbele bezetting is. Bij het einde van de klasdag wordt, op de benedenspeelplaats, extra toezicht georganiseerd wegens de grote drukte (ouders/grootouders die hun kind/kleinkind komen ophalen, extra veel beweging op speelplaats, ...).

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 12 JANUARI 2010

Aan iedereen sfeervolle kerstdagen gewenst en een fijn eindejaar.