Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur Oudervereniging 1 april 2014

Aanwezig: Frederic Beele, Jean-Pierre Berwouts, Marleen Van Wemmel, Wim Declerck, Fabrice Dubrulle, Philippe Delforge, Michael Boedts, Helene Van Hoorebeke,

Directie: Luc Audenaert, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Benedikte Van Garsse, Steven Maertens, Karen Broeckx, Sandra Pattyn, Bert Danckaert, Jan Vande Moortel, Lieve Vanschoubroek

1. Bespreking en goedkeuring van vorig verslag

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Vordering van de verschillende werkgroepen

a. Retoricabal

Het retoricabal 2015 zal doorgaan op 6/2/2015.

Er wordt gewerkt aan een charter voor (retorica)bals binnen de scholengemeenschap Edith Stein.

b. Dienstbetoon

De tombolaverkoop is van start gegaan, na de basisschool 2 weken geleden nu ook op de humaniora.

c. Communicatie

Alles is tijdig binnengebracht voor het schoolblad. Volgende deadline: eind mei.

d. Koor en orkest

Niets bijzonders te melden, alles verloopt zoals voorzien

e. Algemene vergadering schooljaar 2014-2015

De voorbereiding is volop bezig.

De affiche is in de maak ; de teasers zullen tijdig moeten doorgegeven worden voor opname in het schoolblad.

4. Mededelingen van de directie

Humaniora: Inschrijvingen 1e jaar

Er werd vernomen dat iedereen die op 15/3/2014 op de wachtlijst terecht was gekomen ondertussen effectief ingeschreven is geraakt, aangezien het contingent niet volledig ingevuld werd en de plaatsen ondertussen vrijgegeven werden aan degenen die op de wachtlijst stonden.

De dit jaar vrijdagmiddag gestarte wachtrij was dus nergens voor nodig.

Volgende vergadering: 6 mei 2014