Verslag Raad van Bestuur Alumni 6 februari 2014

Repertorium en personalia - Lidgelden en financieel verslag - Alumni in het buitenland - Museumbezoek - Open klasdag - Varia 

Aanwezig: Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke
Verontschuldigd: Jacques Berkvens, Nathalie Vandevoorde, Pierre Vinck

1. Repertorium en personalia

Vincent en Michel hadden een technische pre-vergadering op 5 februari 2014, om een aantal dingen aan te praat te proberen krijgen in de toepassing waarin de betalingen van het lidgeld beheerd worden/werden. Zij stellen het volgende voor, wat betreft het onderhoud van de gegevens:

  • Vincent houdt alle financiële verrichtingen bij: telkens welke oud-leerling, datum betaling, bedrag betaling, soort betaling (lidgeld, activiteit, …).
  • Michel houdt alle andere wijzigingen bij: adreswijzigingen, beroepsinformatie, contactgegevens, al dan niet overleden, …
    Ook de wijzigingen die per post toekomen op het college, verwerkt Michel. Hij zal om de vier maand de gegevens die nodig zijn voor Allegro Barbaro (personalia en adreswijzigingen) bundelen.
  • Periodiek stuurt Vincent een lijst van de betalingen door naar Michel (zodat ook die gegevens in de “master” database zitten).

2. Lidgelden en financieel verslag

Vincent geeft een financieel verslag. Eerste vaststellingen:

  • Zwaartepunt van de betalende leden ligt in retorica’s 1950-1969.
  • Weinig of geen vrouwen.

3. Allegro Barbaro

Wie lidgeld betaalde tussen juli en december 2013, krijgt papieren Allegro Barbaro’s tot eind 2014. Iedereen die vanaf januari 2014 lidgeld betaalt, krijgt papieren Allegro Barbaro’s tot 1 jaar na zijn of haar betaling – dus wie betaalt in augustus 2014, krijgt vier nummers tot en met juli 2014, en krijgt in augustus een herinnering om zijn/haar lidgeld te vernieuwen. Tien dagen voor druk krijgt Leander een adreslijst van alumni die “recht” hebben op het volgende nummer.

4. Alumni in het buitenland

We willen buitenlandse alumni meer in de watten leggen:

  • Zij gaan aan dezelfde “prijs” hun Allegro Barbaro krijgen als de binnenlanders, zezlfs al kost dat ons wat extra.
  • Joris trekt een project om mensen via LinkedIn en andere methodes aan te spreken, ze te contacteren, vragen om lid te worden, ze te vragen om om de zoveel tijd eens een statusupdate te geven (om eventueel in Allegro Barbaro te publiceren), etc.

5. Museumbezoek

Op 22 februari 2014 organiseren we een museumbezoek aan het Ghuislainmuseum. We hebben 2 gidsen gereserveerd.

6. Open klasdag

Op vrijdag 7 februari 2014 is er een meeting van de Werkgroep Open Klasdag (Tom en Nathalie). Het plan blijft om op 24 twee reeksen lessen te organiseren (14u en 16u) en een barbecue (vanaf 18u, prijs 15 €).

7. Varia

Spreker Algemene Vergadering 2014: Mark Coucke heeft afgezegd. We zoeken een waardig alternatief.