Verslag Raad van Bestuur Alumni 5 september 2013

Coöptatie van de niet-verkozen leden - Filmfestival - Huishoudelijk Reglement - Algemene vergadering - Varia

Aanwezig: Jacques Berkvens, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, David Zenner
Verontschuldigd: Thibault Feremans, Leander Jonckheere, Jacques Smagghe, Pierre Vinck, Michel Vuijlsteke

1. Coöptatie van de niet-verkozen leden

De leden van de Raad van Bestuur die tijdens de vorige Algemene Vergadering niet verkozen werden, worden gecoöpteerd met 100% goedkeuring van de verkozen leden. Het gaat om volgende bestuursleden:

  • Vincent Leus
  • Tom Vande Moortel
  • Thibault Feremans
  • Michel Vuijlsteke

2. Filmfestival, 12 oktober 2013

Wij storten maandag een tweede schijf aan Film Fest en ontvangen dan de tickets. We blijven ook verder communiceren om tickets te verkopen. Op de avond zelf kunnen we gratis over een tafel beschikken in de hall van Kinepolis van 18u tot 23u. Tickets die nog niet verstuurd zijn met BPost kunnen daar nog verdeeld worden. Draaiboek wordt opgesteld tijdens volgende vergadering: donderdag 19 september, 19u, college.

3. Huishoudelijk Reglement

De nieuwe versie van het HR is zo goed als af: David heeft de artikels besproken met juristen (o.a. Jan Temmerman) en enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo is elke oud-leerling nu lid, behalve als hij/zij laat weten dat hij/zij niet akkoord gaat. David stuurt door naar andere bestuursleden.

4. Algemene vergadering, 30 november 2013 – 10u

De AV wordt aangekondigd in AB van september, met vermelding van onze gastspreker (vanaf 12u) Luc Coene, gouverneur van de Nationale Bank. Didier vraagt na of het onderwerp van zijn toespraak al bekend is. Praktische organisatie van de AV wordt besproken op volgende vergaderingen.

5. Varia

a) sponsoring

Als de kaarten voor het Filmfestival allemaal verkocht zijn, hebben we voldoende in kas om AB van september + december te financieren. Na onze eerste evenementen en met concretere toekomstplannen kunnen we dan een dossier opstellen om eventueel sponsors te vinden.

b) Allegro Barbaro

Leander en Tom hebben al hard gewerkt aan de editie van september. Er komen enkele nieuwe rubrieken in. AB december wordt een ‘feesteditie’: overzicht van de voorbije decennia, herinneringen voor de verschillende generaties, … Nadien moeten we ons bezinnen over de toekomst van AB: dankzij sponsors toch blijven sturen naar iedereen, enkel voor betalende leden, … ?

c) banner Alumni SB

Als we op geregelde tijdstippen activiteiten en evenementen organiseren, kunnen we misschien voor onze vereniging ook banners maken en een fris logo laten ontwerpen.

d) post Alumni

De briefwisseling voor onze vereniging komt toe op het college. Nathalie vraagt aan de portier Frank of het mogelijk is de enveloppen te openen, in te scannen en ons via mail te bezorgen.