Verslag Raad van Bestuur Alumni 4 juli 2013

Algemene Vergadering - Financieel verslag - Allegro Barbaro - Website Alumni SB - Nieuwe lichting oud-leerlingen - Digitalisering oud-leerlingen - Huishoudelijk Reglement -  Varia

Aanwezig:  Leander Jonckheere, Vincent Leus, Joris Rombaut, Jacques Smagghe, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, David Zenner
Verontschuldigd: Jacques Berkvens, Thibault Feremans, Tom Vande Moortel, Pierre Vinck, Michel Vuijlsteke

1. Filmfestival

 • contract is getekend
 • eerste schijf is betaald
 • momenteel nog geen verdere details over de receptie
 • elk bestuurslid probeert 30 kaarten te verkopen

We moeten via zoveel mogelijk kanalen ruchtbaarheid geven aan dit evenement:

 • Allegro Barbaro: aankondiging nogmaals publiceren in september 2013
 • via e-mail: 15 juli, 15 augustus, 1 september, 15 september en eind september (als het nog nodig is)
 • linkedIn: link naar onze website
 • evenement maken op Facebook dat wordt doorgestuurd naar alle contacten van iedereen

Andere manieren om reclame te maken indien nodig:

 • steun vragen aan de andere geledingen (oudervereniging, dienstbetoon, raad van bestuur, moedervereniging, …)
 • via mail naar alle ouders van huidige leerlingen
 • via Gentblogt

Aangezien het heel druk zal zijn op de avond zelf en het moeilijk is mensen te ontvangen op de trappen van de Decascoop, is het aangeraden de kaarten op voorhand te bezorgen. Verder te bespreken!

2. Algemene Vergadering, 30 november 2013

 • vergadering voor alle oud-leerlingen om 10u
 • bepaalde afstudeerjaren speciaal uitnodigen: 10, 25, 30, 40, 50 en 60 jaar afgestudeerd
 • 12u: gastspreker Luc Coene
 • zeker naamkaartjes voor alle aanwezigen voorzien

3. Financieel verslag

De penningmeester geeft een overzicht van de financiën.

4. Allegro Barbaro

 • AB september 2013: artikels binnen bij Tom en Leander ten laatste op 3 september 2013
 • iedereen schrijft / zorgt voor minstens 2 artikels
 • prijs vragen voor kleurversie van AB september om er een feesteditie van te maken

Tijdens deze vakantie proberen Tom en Leander AB grondig te vernieuwen, qua inhoud, maar misschien mag ook de lay-out eens gemoderniseerd worden… Daarvoor zouden we een grafisch ontwerper onder de arm kunnen nemen.

5. Website Alumni SB

 • Joris zit binnenkort eens samen met Michel
 • volledig losstaande website is niet echt nodig

6. Nieuwe lichting oud-leerlingen

Alle afgestudeerden 2013 hebben hun gegevens genoteerd. Joris verwerkt alle mailadressen; daarna gaan de papiertjes naar school, zodat de verantwoordelijken voor het gegevensbestand de nodige informatie kunnen overnemen.

7. digitalisering oud-leerlingen

Aanpassing gegevens: het is wenselijk dat de oud-leerlingen zelf hun gegevens (adres enz.) kunnen actualiseren. Daartoe oproep in AB eens het systeem op punt staat. Actieplan: uitwerken van technisch concept: link op onze website, gekoppeld aan gegevensbestand van de school, voldoende beveiligd, toch eenvoudig te bedienen en liefst klaar tegen AV van november.

8. Huishoudelijk Reglement

David is bezig met een nieuwere versie, toetst die nog af bij een paar mensen en geeft uitleg op de volgende vergadering. We zouden het Huishoudelijk Reglement willen publiceren in de volgende AB ter voorbereiding van de AV met de vraag eventuele opmerkingen vooraf door te sturen.

9. Varia

A. jonge oud-leerlingenavond

Tot enkele jaren geleden was er jaarlijks een happening voor de jongere alumni, op vrijdagavond. Misschien moeten we opnieuw iets dergelijks organiseren?

B. samen-werken

Didier doet op verschillende momenten een oproep om nog meer samen te werken: zo mag AB meer teamwerk zijn, kunnen we de afstudeerjaren onder onze groep verdelen om de gegevens op te vragen, deeltaken voor de Filmfestivalorganisatie verdelen, … Aan elk van ons om aan de anderen door te geven hoe ze kunnen helpen!