Verslag Raad van Bestuur Alumni 30 september 2013

Filmfestival - Sponsoring - Gegevens oud-leerlingen - Website Alumni SB - Nieuwe activiteiten 

Aanwezig: Jacques Berkvens, Thibaut Feremans, Leander Jonckheere, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, David Zenner
Verontschuldigd: Jacques Smagghe, Pierre Vinck, Michel Vuijlsteke

1. Filmfestival, 12 oktober 2013

Voor 263 kaarten is de betaling bij ons binnen; waarschijnlijk zijn er nog hangende stortingen. Het evenement is dus zo goed als uitverkocht. We gaan misschien zelfs naar een overboeking. Didier neemt contact op met het Film Fest met de vraag of we een iets grotere zaal kunnen krijgen. Zoniet, wordt het geld teruggestort en moeten de mensen gecontacteerd worden met de boodschap dat ze er helaas dit jaar niet bij kunnen zijn. We stoppen met actief reclame maken. De affiches die zijn binnengekomen op het college, worden wel nog opgehangen, maar zonder vermelding van rekeningnummer/telefoon e.d. Bedoeling is vooral te tonen dat het college iets doet met het Filmfestival. Ieder krijgt eigen tickets mee en neemt het op zich ook enkele andere tickets te bezorgen aan kennissen, familieleden, … (cf. lijst om te controleren voor wie je tickets mee hebt gekregen).

2. Sponsoring

We hebben binnenkort een mooi dossier om een grote sponsor te zoeken. Wordt vervolgd.

3. Gegevens oud-leerlingen

De lijst met contactgegevens van alle oud-leerlingen is gegeerd. We zijn van oordeel dat we moeten vermijden dat de alumni te veel mails krijgen om allerlei activiteiten bij te wonen of te sponsoren. Enkel evenementen die rechtstreeks met het college te maken hebben of georganiseerd worden door een geleding van de school zelf, kunnen we steunen door mails te sturen naar alle oud-leerlingen. We kunnen wel op de sociale media (LinkedIn, Facebook e.d.) een forum aanmaken voor hen of nog beter: ze kunnen zelf een discussie aanmaken. Didier zal dit laten weten aan de mensen die ons al contacteerden en aan andere geïnteresseerden in de toekomst. Uit dit gesprek vloeit het idee om in Allegro Barbaro een nieuwe rubriek op te starten: ‘activiteiten van oud-leerlingen’. Ieder mag datum en korte omschrijving opsturen en dat kan dan gepubliceerd worden. De eerste keer zal dit een heel kleine rubriek zijn, maar misschien gaan er wel wat mensen in op de vermelding dat ze activiteiten mogen doorsturen en kan deze rubriek dan groeien.

4. lidgeld

In Allegro Barbaro van december zal een oproep staan om lidgeld 2014 te betalen + vermelding dat enkel betalenden nog het tijdschrift zullen ontvangen. Deze oproep kan ook via LinkedIn enz. gelanceerd worden. We moeten dus in november bespreken welke verschillende tarieven we willen. Het zou goed zijn ook een mogelijkheid te creëren om in één keer te betalen voor een levenslange lidmaatschap. David vergelijkt met prijzen van andere verenigingen en doet een voorstel voor Alumni SB.

5. Website Alumni SB

Onze website heeft voeten in de aarde. Misschien moeten we toch een eigen website (laten) ontwerpen? Andere mogelijkheid zou zijn te vragen aan studenten informatica om iets te ontwerpen voor ons. Vincent onderzoekt al deze pistes verder.

6. Nieuwe activiteiten

Voorstel nieuwe activiteit die we al kunnen vermelden op AV: Openklasdag? 15 april 2014? Oud-leerkrachten en oud-leerlingen geven workshops / lezingen over een bepaald thema. We nodigen alle oud-leerlingen uit om nog eens een dagje terug te komen naar het college, een paar workshops te volgen, maar natuurlijk ook gezellig bij te praten tijdens een receptie. Voordeel van deze activiteit is dat ze laagdrempelig is. Ook reeds op onze agenda: Collegium Vocale, mei 2015