Verslag Raad van Bestuur Alumni 30 oktober 2013

Nabespreking Filmfestival - Inkomsten 2014 - Organisatie algemene vergadering - Huishoudelijk reglement - Sponsoring - Volgende activiteiten 

Aanwezig: Jacques Berkvens, Leander Jonckheere, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke, David Zenner
Verontschuldigd: Thibaut Feremans, Jacques Smagghe, Pierre Vinck

1. Nabespreking Filmfestival, 12 oktober 2013

De Filmavond was een succes. Er werden 302 tickets verkocht. Olivier Leus heeft foto’s gemaakt van ons evenement. Vincent stuurt deze door naar Michel en Joris, die ze respectievelijk op onze website en op de sociale media plaatsen. Tom en Leander zorgen voor een mooi artikel in Allegro Barbaro. Ze stellen de vraag aan Anthony Van Biervliet om ook iets te schrijven. We zouden dit evenement volgend jaar willen herhalen, maar moeten nog nadenken over de concrete invulling: opnieuw in Kinepolis of kan het ook in de Maeterlinckzaal (de nieuwe multimediazaal van het college)?

2. Inkomsten 2014

Nieuwe tarieven voor lidgeld van onze Alumnivereniging:

 • gratis: 1ste jaar afgestudeerd (retorica 2013)
 • 10 euro: tussen 2 en 5 jaar afgestudeerd ret. §2012-2009)
 • 25 euro: gewoon lid (alle andere retorica’s)
 • 50 euro donateur / steunend lid
 • 750 euro: lid voor het leven

Inbegrepen in het lidgeld:

 • 4 keer per jaar het schooltijdschrift Allegro Barbaro
 • toegang tot het repertorium op onze website
 • korting op onze evenementen

Vanaf 2014 wordt AB enkel nog opgestuurd naar de betalende leden; dit zal aangekondigd worden in AB van december. Iedereen kan wel een digitale versie raadplegen op onze website. Het is nog even afwachten of deze nieuwe regeling voor ons de prijs naar beneden zal halen: misschien kost een kleinere oplage niet zoveel minder. Bovendien zouden we wel nog een overschrijvingsorder en rappel sturen naar alle leden en zullen de portkosten dus niet zoveel veranderen…

3. Organisatie algemene vergadering, zaterdag 30 november 2013, 10u, Muzenzaal

Agenda van de vergadering:

 • verwelkoming
 • voorstelling bestuur en woordje uitleg door Didier, o.a. bij coöptaties
 • financiën: Didier stelt de financiële toestand van onze vereniging voor en geeft uitleg bij de nieuwe tarieven voor het lidgeld
 • activiteiten van de Alumni: Didier blikt terug op onze voorbije evenementen en somt op wat we nog in petto hebben op korte en iets langere termijn
 • huishoudelijk reglement: David geeft een voorstelling van ons vernieuwd huishoudelijk reglement, de opmerkingen die we gekregen hebben, welke we weerhouden hebben en welke niet. Aanwezigen kunnen ook tijdens de vergadering nog amendementen indienen. Op het einde volgt een stemming ter goedkeuring van het aangepaste reglement.
 • website + repertorium: Michel toont onze website en vooral de nieuwe functie die je daarop vindt: het repertorium van de alumni. Hij legt stap voor stap uit hoe je inloggegevens kan opvragen, hoe het systeem werkt, hoe je wijzigingen kan doorgeven, …
 • vermelden we onze pagina op LinkedIn nog eens? Misschien kan Joris kort zeggen waar we nu staan en hoe hij werkt met die sociale media?
 • Didier leidt Luc Coene in

4. Huishoudelijk reglement

David heeft de nieuwste versie doorgestuurd naar ons allen. Er blijven enkele kritieke punten: is het nu beter een vzw of een feitelijke vereniging te zijn? Hierover moeten we volgende vergaderingen verder nadenken. Jan Temmerman bekijkt ons huishoudelijk reglement ook nog en stuurt opmerkingen door naar David. We zetten de tekst op onze website. Amendementen kunnen gestuurd worden naar alumni@sint-barbara.be. David verzamelt alle opmerkingen.

5. Sponsoring

Maandag 4/11 gaat Didier naar een vergadering, met alle geledingen van het college, om alles iets meer te stroomlijnen.

6. Volgende activiteiten

a) museumbezoek: februari 2014

Joris stelt voor om naar het Guislainmuseum te gaan, waar momenteel een tentoonstelling loopt over soldaten en hun psychisch lijden. Joris neemt contact met het museum.

b) Openklasdag: zaterdag 26 april 2014, namiddag

Huidige denkpistes:

 • drie of vier lesuren waarvoor mensen zich kunnen inschrijven. Zoveel mogelijk interessante sprekers: (oudere) leerkrachten, oud-leerkrachten, oud-leerlingen. In eerste instantie wel iemand die van nabij iets te maken heeft met Sint-Barbara
 • belsignaal voor, tussen en na elk lesuur om vroegere schooltijd te evoceren
 • eventueel eucharistieviering: begin van de namiddag? tussen lessen en avondmaal?
 • ’s avonds bv. barbecue
 • speciale uitnodiging voor en vermelding tijdens het avondmaal van de alumni die 10, 20, 25, 40, 50 en 60 jaar zijn afgestudeerd.

Het zou goed zijn dat we op de AV al enkele concrete namen kunnen meegeven, om de oud-leerlingen warm te maken om deel te nemen aan onze openklasdag. Ieder van ons probeert al één persoon te vinden die vrij is op zaterdagnamiddag 26 april 2014 en die iets kan/wil komen vertellen.

c) FilmFest: oktober 2014

d) concert Collegium Vocale o.l.v. Philippe Herreweghe: mei 2015

7. AB december

Leander en Tom hebben al heel wat ideeën en reeds enkele artikels voor de volgende editie van AB (die op school zou moeten toekomen op dinsdag 17 december 2013). Ze zijn nog op zoek naar een bijdrage van een oud-leerling in het buitenland. Vincent spreekt hiervoor zijn broer, Xavier Leus, aan om te polsen of hij iets kan leveren. Tom en Leander nemen deze week contact op met de huidige zesdejaars die interesse getoond hebben om mee te werken aan het tijdschrift en spreken met hen concreet af hoe ze kunnen samenwerken.

8. Varia

a) mailadres Alumni SB

We opteren om vanaf nu voor alle communicatie het nieuwe adres (alumni@sint-barbara.be) te gebruiken. Dit is logischer gezien onze nieuwe naam.

b) uitbreiding bestuur

De generatie van rond de 60 jaar is momenteel niet vertegenwoordigd in ons bestuur. We zouden vragen aan iemand van ret. 1969 om onze rangen te vervoegen.