Verslag Raad van Bestuur Alumni 24 februari 2014

Evaluatie recente activiteiten - Klasafgevaardigden - Leden, lidgelden en repertorium - Allegro Barbaro - Open klasdag 10 mei 2014 - Varia 

Aanwezig: Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke, Jacques Berkvens, Nathalie Vandevoorde, Thibaut Feremans

1. Evaluatie recente activiteiten

Het rethoricabal was uitstekend! Zowel de nieuwe locatie (Vooruit) als de keuze om geen sterke drank te schenken waren een bijzonder goed idee. Ook dat er minder volk was en dat het vooral leerlingen van het Sint-Barbaracollege waren, werd positief bevonden. Er waren weinig of geen incidenten. De rondleiding op de tentoonstelling Oorlog en Trauma werd een aangename dag.

2. Klasafgevaardigden

Tom stelde een brief op naar de klasafgevaardigden. Die brief zal per post opgestuurd worden ten laatste op maandag 3 maart 2014. Bij de brief komen ook de klaslijsten van de klassen van hun jaar, met de uitdrukkelijke vraag om zo mogelijk e-mailadressen en andere gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. Thibaut contacteert de mensen van de retorica’s 2012 en 2013, met de vraag klasverantwoordelijken te kiezen.

3. Leden, lidgelden en repertorium

Joris gaat de lijst met internationale adressen herbekijken: de adressen die we hebben, manueel nakijken, en de groepsleden op LinkedIn afgaan. Mensen die tussen 1 juli 2013 en eind 2013 hun lidgeld betaalden, blijven lid tot eind 2014; voor al wie vanaf 1 januari 2014 betaalde, geldt dat het lidgeld goed is voor 12 maanden / vier Allegro Barbaro’s. Bij het begin van elke maand, vanaf december 2014, krijgen leden die 11 maand geleden betaalden een rappel om hun lidgeld te storten. Dat zal per post gebeuren voor de leden waar we geen e-mailadres van hebben, en per mail gebeuren voor de anderen. In de brief van Tom zal expliciet naar e-mailadressen gevraagd worden; Joris doet ook een oproep via LinkedIn om – als dat nog niet het geval zou zijn – e-mailadressen aan te vullen (en hij zal terloops ook vermelden dat ze lidgeld mogen betalen, als ze dat nog niet gedaan hadden).

4. Allegro Barbaro

Tot nog toe hadden we een oplage van 5 à 6000 exemplaren. Omdat nu enkel betalende leden een boekje opgestuurd gaan krijgen en de oplage dus daalt, is het een goed idee om een aantal offertes op te vragen voor het druk- en verzendwerk. We gaan ook vragen wat de meerprijs is voor kleurendruk (enkel cover, en cover + binnenwerk).

5. Open klasdag 10 mei 2014

Inschrijvingen zullen kunnen via een online formulier, en via een formulier dat in de eerstvolgend Allegro Barbaro komt. Naast de retorica’s 1954-1964-1989-2013, die speciaal uitgenodigd worden en aandacht zullen krijgen, gaan we ook expliciet aan iedereen meegeven dat de open klasdag een ideale gelegenheid is voor een klasreünie. De volgende leraars en lessen zijn bevestigd:

 • Guido Story: de chemie-show!
 • Luc Devoldere: je weet waarom je Latijns gestudeerd hebt, als je voor deze zin van Tacitus staat
 • Patrick Schockaert: kennis en kolder in de kunst
 • Guy Dalcq: is ‘Erik of het kleine insectenboek’ alleen een kinderboek?
 • Jacques Berkvens: een schunnig gedicht van Juvenalis
 • Marnix Cherreté: (iets over de Islam)
 • Luc Devos: (onderwerp te bevestigen)

Het programma:

 • 14u30: start
 • 15u-16u: les 1
 • 16u-17u: pauze met drankjes
 • 17u-18u: les 2
 • 18u-19u: aperitief
 • 19u-…: barbecue

De lessen zijn gratis, drankjes en barbecue zijn te betalen: barbecue op voorhand, via overschrijving, en drankjes ter plaatse, via bonnetjes. De slager/traiteur (Jurgen) is gereserveerd; hij moet ten laatste de woensdagochtend vóór de dag zelf een bestelling doorkrijgen die 90 à 95% zeker is. Jurgen zorgt dan voor vlees en groenten, opdienen en afruimen doen wij.

We moeten nog een definitieve prijs onderhandelen, maar we streven in ieder geval naar 10 € voor een kindermenu en 15 € voor volwassenen. Eventueel kan er een paar euro bijkomen voor een vismenu. We wachten nog even af tot we een idee krijgen van het aantal inschrijvingen om een beslissing te nemen over de drank (met of zonder tap, prijzen, etc.). Voor de muzikale omlijsting zouden we een piano kunnen plaatsen, waar een vrij podium op zou zijn. We bevestigen ook dat alles verzekeringstechnisch in orde is.

 

7. Varia

Voor interne communicatie werd een mailinglijst opgezet. Een mail naar die lijst komt automatisch bij alle leden van de Raad van Bestuur terecht.