Verslag Raad van Bestuur Alumni 14 augustus 2013

Filmfestival - Website Alumni SB - Digitalisering oud-leerlingen - Allegro Barbaro

Aanwezig: Thibault Feremans, Leander Jonckheere, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke
Verontschuldigd: Jacques Berkvens, Jacques Smagghe, Pierre Vinck, David Zenner

Vergadering Alumni Sint-Barbaracollege Gent woensdag 14 augustus 2013 – 19u – Nieuwbrugkaai aanwezig: Thibault Feremans, Leander Jonckheere, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke verontschuldigd: Jacques Berkvens, Jacques Smagghe, Pierre Vinck, David Zenner

1. Filmfestival, 12 oktober 2013

De langspeelfilm wordt voorafgegaan door ‘Emmenez-moi’, kortfilm (15 min.) geregisseerd door oud-leerling Anthony Van Biervliet met Willeke van Ammelrooy, Viviane De Muynck, Reinhilde Decleir en Barbara Sarafian. Muziek van Dirk Brossé. Tom en Leander schrijven een goede tekst om het evenement te schetsen. Die aankondiging vermeldt zeker ook de kortfilm van oud-leerling Van Biervliet. Belangrijk is ook dat de hoofdfilm een Belgische première zal zijn. Die tekst/aankondiging wordt op verschillende manieren verspreid:

 • publicatie in Allegro Barbaro van eind september
 • mails op 19 aug, 5 sept en 15 sept
 • eventueel via een brief mee te geven aan de leerlingen bij het begin van het schooljaar en/of via een mail naar alle ouders
 • via Linkedin en Facebook
 • via Dienstbetoon, Moedervereniging en Raad van Bestuur
 • met een persbericht
 • We spreken klasafgevaardigden aan zodat zijn de boodschap kunnen verspreiden bij hun oud-klasgenoten. We vragen erbij of we ook voor volgende evenementen op hen kunnen rekenen. Verdere organisatie van de avond zelf en de laatste voorbereidingen: tijdens vergadering begin september.

2. Website Alumni SB

Michel ziet geen enkel probleem om onze website verder uit te breiden met volgende rubrieken:

 • activiteiten/evenementen
 • laatste AB + archief van (zoveel mogelijk) AB’s
 • korte geschiedenis van onze oud-leerlingenbond. Vraag aan Jacques B. of hij een tekstje kan schrijven
 • verslagen van onze vergaderingen

De meeste bestuursleden staan al met een korte biografie en fotootje op de website. Vraag aan de anderen om dit ook door te sturen naar Michel.

3. Digitalisering oud-leerlingen

We gaan de manier waarop gegevens in de oud-leerlingendatabank bijgehouden worden, herbekijken. Het zou eenvoudiger moeten worden om ook bijvoorbeeld historische beroepsgegevens gestructureerd bij te houden.

4. Allegro Barbaro

We zouden – naar het voorbeeld van Gentblogt – graag evolueren naar een systeem waarbij een ganse equipe samenwerkt en op vrijwillige basis engagementen aangaat. In dat team zitten oud-leerlingen, maar zeker ook leerkrachten, leerlingen en ouders. Niet iedereen hoeft artikels te schrijven: er moeten ook fotografen zijn, nieuwsverzamelaars, … AB mag nog veel meer gelinkt worden aan de schoolwebsite. Er kan bv hetzelfde artikel staan op de website, maar met een ganse reeks aantrekkelijke kleurenfoto’s.