Verslag Raad van Bestuur Alumni 11 december 2013

Nabespreking Algemene Vergadering - Allegro Barbaro (nieuwe regeling) - Activiteiten Alumnivereniging - Varia 

Aanwezig: Leander Jonckheere, Thibaut Feremans, Vincent Leus, Joris Rombaut, Tom Vande Moortel, Nathalie Vandevoorde, Didier Vercruysse, Michel Vuijlsteke Verontschuldigd: Jacques Berkvens, Jacques Smagghe, Pierre Vinck, David Zenner

1. Nabespreking Algemene Vergadering

We zijn wat teleurgesteld over de opkomst:

 • hebben wij voldoende reclame gemaakt? misschien toch weer meer kanalen aanspreken?
 • zou het aan het moment kunnen liggen? zaterdagochtend ligt misschien moeilijk voor sommigen?

Volgend jaar proberen we een donderdagavond uit. Didier contacteert Mark Coucke om te vragen of hij een nieuwe datum kan vinden in zijn agenda: donderdag 20 of 27 november 2014? Volgende keer toch een uur communiceren voor het begin van de voordracht, niet enkel ‘aansluitend op de AV’.

2. Allegro Barbaro - nieuwe regeling

Met het decembernummer van Allegro Barbaro wordt een overschrijvingsformulier meegestuurd om het lidgeld 2014 te betalen. De oproep staat ook gepubliceerd in het tijdschrift. Volgende AB’s zullen enkel gestuurd worden naar betalende leden. Eind januari - begin februari sturen we een herinneringsmail en daarin vermelden we dat oud-leerlingen geen AB meer zullen ontvangen als ze het lidgeld niet betalen.

3. Activiteiten Alumnivereniging

a. Museumbezoek - Museum Dr. Guislain - tentoonstelling ‘Oorlog en trauma’

Zaterdag 22 februari - start rondleidingen om 14u30

b. Openklasdag

 • nieuwe datum: zaterdag 10 mei 2014, namiddag
 • we denken na over mogelijke oud-leerkrachten die we kunnen uitnodigen om nog eens een les te geven. Thibaut heeft daarover een google-document gemaakt. Dit wordt samen met dit verslag aan iedereen bezorgd. Bedoeling is dat we verder aanvullen: wie contacteert wie en wat was zijn/haar antwoord. Graag nog voor de feestdagen navragen of die leerkrachten wel of niet vrij zijn en het zien zitten om mee te werken aan ons evenement.
 • inschrijvingen door oud-leerlingen voor bepaalde gastcolleges kan via de website gebeuren: Michel kan hiervoor een online-document aanmaken.
 • barbecue nadien
 • 25, 40, 50, 60 (en 70) jaar afgestudeerden speciaal uitnodigen
 • werkgroep ‘Openklasdag’: Tom, Thibaut en Nathalie. Zij werken het concept verder uit en houden de andere bestuursleden op de hoogte via de maandelijkse samenkomsten.

c. FilmFest - oktober 2014

Receptie kan eventueel in de Zebrastraat

d. Concert Collegium Vocale Gent - mei 2015

 • Er is ons een concert aangeboden met madrigalen van Gesualdo.
 • locatie: Sint-Barbarakerk of Augustinuskerk
 • mogelijke data: 27 mei of 3 juni 2015
 • iedereen is heel enthousiast over dit evenement, maar er rijzen enkele vragen over de financiële haalbaarheid

Eerste rekenwerk leidt tot relatief dure tickets, wat voor een concert van het Collegium Vocale wel kan gevraagd worden. Ter vergelijking: een concert van het Collegium Vocale in de Bijloke bijwonen kost 28 euro in de duurste prijscategorie. Didier zoekt dit verder uit.

4. Varia

a. klasafgevaardigden

Het lijkt ons goed te werken met een vast aanspreekpunt per jaar of per klas. We gebruiken de lijst die twee jaar geleden na de verkiezingen (georganiseerd door Paul Bertrand) werd opgesteld. Thibaut wordt aangesteld om de communicatie naar deze klasafgevaardigden te verzorgen. Hij stuurt hen binnenkort een eerste mail om hun medewerking te vragen en onze komende evenementen voor te stellen. Indien de aangeschrevenen zelf geen klasafgevaardigde (meer) willen zijn, zal hen gevraagd worden ons een nieuwe naam door te geven. Op deze manier is onze lijst flexibel, maar hopelijk altijd up-to-date.

b. databank oud-leerlingen

Momenteel zijn er twee ‘versies’: één online beheerd door Michel, basis van het repertorium, en één op school (in handen van Thomas Audoore). Vincent neemt contact op met Thomas Audoore om de integratie van de centrale en de onlinedatabase te bespreken. We zouden het beheer van de gegevens van oud-leerlingen overnemen van Thomas Audoore, Peggy Lataer en Frank Smekens.