Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 7 oktober 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke
Directeur : Eddy Bosschem, Hilde Houtman

Verontschuldigd : Yves Verstraete, Pierre Vinck

VERSLAG

1. Kennismaking met het nieuwe lid van het bestuur

De leden worden gevraagd zich kort voor te stellen.  Nieuw lid is Isabel De Rijcke.
Er wordt afgesproken dat, tijdens de volgende vergadering, de foto zal genomen worden van het oudercomité.

 
2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 
3. Algemene vergadering : evaluatie

De aanwezigen waren allemaal enthousiast.  Benedikte Derveaux zal een verslagje maken over de avond om in het schoolblad te publiceren.  Wel was de opkomst niet zo hoog als verwacht.  Naar volgend schooljaar toe wordt dan ook beslist om eerder uit te kijken naar een gekend spreker (spreker krijgt voorrang op onderwerp).  Graag voorstellen hieromtrent tegen de volgende vergadering.

Frederic Beele neemt de taak van Benedikte Derveaux over aangaande het neerleggen van het verslag van de Algemene Vergadering alsook de ledenlijst bij de Griffie.  Zij zal hem de nodige papieren bezorgen.

Yvest Verstraete zal tegen de volgende vergadering nakijken wat de richtlijnen zijn aangaande de nodige handtekening(en) voor de rekening van de vzw oudercomité.

 
4. Bijzondere algemene vergadering : datum en locatie

De datum wordt later geprikt.

 
5.  Werkgroepen

Retoricabal
Er is nog veel “werk aan de winkel”, hun voornaamste prioriteiten zijn de sponsoring en het vastleggen van een “topdj”.

Website
Morgen is er een vergadering.

Koor en Orkest
Het oudercontact vindt plaats het weekend van “koor en orkest”.  De betrokken leerkrachten zullen dan ook later vertrekken.

Helpende handen
Er zijn nog 10 bijkomende formulieren binnengebracht.

Er wordt ook opgemerkt dat het oudercomité de lijst meer zou moeten gebruiken ter ondersteuning van de verschillende werkgroepen.  Dit zullen we dit schooljaar alvast proberen.  Alle  personen die de lijst hebben ingevuld moeten zeker persoonlijk bedankt worden via mail.  Hiervoor zal door de werkgroep “website” een “account” worden aangemaakt die hiervoor dan gebruikt kan worden door Marie-Luce en Lieve S.

Schoolblad
Teksten voor de volgende editie dienen tegen 17 november binnen te zijn. 
Het oudercomité zal het volgende aanbrengen : verslag “algemene vergadering” (Benedikte), groepsfoto oudercomité, voorstelling bestuur + ledenlijst, bedanking voor het invullen van de lijst “helpende handen” (Lieve S en Marie-Luce), tekstje met betrekking tot “gezondheid” (Frank), verslag lunch in refter + foto (Véronique).  Het verslag van de lunch in de refter zou ook op de website mogen komen.

Feestcomité
Eerstkomende vergadering : 16 oktober.

Gezondheid
De informatie die ons bezorgd werd met betrekking tot het verzorgen van “verwondingen op school” zal op de website geplaatst worden met vermelding “vanuit de oudervereniging”.

Klasafgevaardigden
De eerste vergadering is goed gestart met veel nieuwe gezichten.  Er kwamen zeer positieve reacties op de “technologie-” en de Franse les voor de 3e kleuterklas en leerjaren 1 en 2.

Schoolraad
De leerlingenaantallen werden besproken alsook de nascholingsprogramma’s voor leerkrachten.

 
6. Mededeling directie

Lagere school
Er is een probleem op de kleuterschool omdat de mama die daar ’s middags meehielp voor het middagmaal en instond voor de naschoolse opvang ermee stopt na de herstvakantie.  Men is dus op zoek naar een vervangster, misschien 2 personen indien men opslitsting doet middag/na school.  De lijst “helpende handen” zal ook geraadpleegd worden.

Voor de basisschool is er een nieuwe regeling met betrekking tot het inschrijvingsbeleid en dat voor het schooljaar 2009-2010 en 2010-2011.  Eddy Bosschem geeft een woordje uitleg.  Alle informatie kan bekeken worden op de schoolwebsite.

Humaniora
De 2 waterfonteintjes zullen na de winter geplaatst worden. 
Er zijn 33 inschrijvingen in het 6e jaar humaniora voor het afleggen van het theoretisch rij-examen.  Er zal samengewerkt worden met rijschool Michiels (St. Pietersnieuwstraat).
Tot op heden zijn er reeds 100 inschrijvingen voor het 1e jaar humaniora van volgend schooljaar (maximum 170 mogelijk).

Hilde Houtman geeft een overzicht en toelichting over het project “gezondheidspromotie in een breder perspectief” van de school.  De school vindt dit een goede aanvulling op de eindtermen.

 
7. Varia

De suggestie wordt gedaan om, teneinde de properheid en netheid in de toiletten te optimaliseren, te werken met leerlingen.  Via een beurtrol zouden de “ouderen” dan een oogje in het zeil kunnen houden.  De toiletten blijven een “heikel punt” niettegenstaande ze héél regelmatig gepoetst worden.

De bouwplannen vorderen langzaam maar zeker.  Pierre Vinck zal tijdens de volgende vergadering een stand-van-zaken geven.

De politie is weer volop aan het beboeten aan de Zuid.  Kan de school hieromtrent contact opnemen met de bevoegde diensten ?

Op de vraag waarom er geen foto’s konden genomen worden van broertjes en zusjes van kleuter- en basisschool is het antwoord dat dit praktisch gezien véél te moeilijk was. Er kan wel gratis een nieuwe klasfoto bekomen worden met het correcte schooljaar erop.  Graag seintje hiervoor aan de directie.

De data van de examens voor de humaniora voor dit schooljaar staan nog niet op de website.  Dit wordt in orde gebracht

 

VOLGENDE VERGADERING : 4 NOVEMBER 2008