Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 4 maart 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter de Brouwer, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Frank Raat, Marie-Luce Krekels, Lieve Storme, Frederic Beele
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Véronique Henehene, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Retoricabal
Een zeer goed bal.
Een eerste evaluatie gaf volgende resultaten :

   positief
       - kiss en ride veel beter dan vorig jaar (ook omwille van de aanwezigheid van de lokale politie
       - maximum 15 minuten alvorens men binnen was
       - muziek
       - thema was goed verwerkt
       - verzorgde en stijlvolle receptie
       - goede samenwerking met de security
       - aanwezigheid ouders van het oudercomité

   kan beter 
       - communicatie tussen het balcomité en Kokorico
       - alles had wat vroeger klaar moeten zijn (kaarten, affiches, ...)
       - organisatie kaartenverkoop
       - decoratie zaal : was die wel nodig ?
       - guest list : niet goed opgesteld
       - geen verslaggeving (na iedere samenkomst)

Koor en Orkest
Vorig weekend had er een eerste kennismaking en repetitie plaats met Filip Herreweghe.

Dienstbetoon
Trends loopt vlot, de vernissage had een goede opkomst. Het kinderkunstproject werd heel positief
onthaald. Ook de verkoop van de lotjes voor de tombola (5 Euro per lot) werd gestart op de humaniora

Feestcomité
De Masterclass en het schoolfeest werden besproken.

Gezondheid
Er wordt melding gemaakt van de artikels die verschijnen in de pers rond het al dan niet “eten in stilte” op school.

 

VOLGENDE VERGADERING : 8 APRIL 2008