Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 4 december 2007

Aanwezigen :
Directeur : Pierre Vinck, Eddy Bosschem
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn,
Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Marie-Luce Krekels

Verontschuldigd : Lieve Storme, Véronique Henehene, Jan Vande Moortel

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Retoricabal
Gezien de examenperiode is een vergadering voorzien op donderdag 20 december e.k.

Koor & Orkest
Vrijdag 7 december e.k. is er de laatste repetitie die wordt afgesloten met een kleine kerstreceptie voor alle aanwezigen.

Dienstbetoon
De statuten zitten in de eindfase

Helpende handen
Woensdagmorgen 5 december worden de sinterklaaspakketjes samengesteld met medewerking van de moedervereniging.

Schoolblad
De teksten werden doorgestuurd naar Patrick Schockaert.

De kern van de redactie groeit.

Feestcomité
Op de vergadering van 28 november jl. was er een evaluatie van de voorbije feestelijkheden en ook een vooruitblik naar de aktiviteiten van het jaar 2008.

Gezondheid
Het CLB zal deze maand nog een flyer bezorgen aan de meisjes van de school (12-16 jaar) m.b.t. de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Affiches hierover werden reeds uitgehangen op school

Behoud kerk

Presentatie Masterplan : Pierre Vinck presenteert ons de plannen voor het college.

 

3. Mededelingen directie

Humaniora
Pierre Vinck deelt ons mede dat alle scholen van de scholengemeenschap Edith Stein doorgelicht zullen worden door de onderwijsinspectie en dit vanaf 10 maart 2008.

Lagere school
De opkomst voor het eetfestijn lag rond de 33 %.

 

4. Varia
Er wordt gevraagd of er bij de plaatstoekenning in de Muzenzaal voor het afnemen van schriftelijke examens, rekening kan gehouden worden met de plaats van links- en rechthandigen.

 

VOLGENDE VERGADERING : 15 JANUARI 2008

Aan iedereen sfeervolle kerstdagen gewenst en een fijn eindejaar.