Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 3 juni 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Yves Verstraete, Lieve Storme, Wim Declerck, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Frederic Beele, Jan Cooreman, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn

Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Peter De Brouwer

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd:
- wat de mini-ondernemingen betreft op school, deze hebben 100 % winst geboekt. ½ ervan gaat
naar een goed doel (VZW Similis) de andere ½ werd uitbetaald aan de aandeelhouders.
- wat het serveren van minder vet vlees betreft, bij een onverwacht refterbezoek door 2 ouders van het oudercomité werd vastgesteld dat het vlees niet té vet was.

2. Werkgroepen

Algemene Vergadering
De affiche, zoals opgemaakt door Michel Vuijlsteke (waarvoor onze dank) wordt bekeken en aangepast daar waar nodig. De zwart/wit versie zal verschijnen in het schoolblad en ook meegegeven worden in de “bruine envelop” bij het begin van volgend schooljaar. Van de kleurversie zullen affiches uitgehangen worden.

Koor & Orkest
DVD en CD van de masterclass zijn verkrijgbaar bij de portier (10 Euro). Op de proclamatie van het 6e jaar humaniora zullen koor en orkest 2 stukken spelen. 7 Leerlingen van het laatste jaar humaniora die “afzwaaien van koor en orkest” zullen tevens een muzikaal intermezzo spelen.

Lijst helpende handen
Dienen verwijderd te worden van de lijst:
- helpen op schoolfeest
- helpen bij openbaar vervoerspel

Nieuw op de lijst te plaatsen: ouders die willen helpen bij de Boekaniers.

Feestcomité
Donderdag a.s. is er vergadering om het afgelopen feestjaar te evalueren. Eind juni wordt begonnen met de werken in de gang (vloeren, plafond, verlichting) in de aanloop naar de foto-tentoonstelling die daar zal plaatshebben in het najaar 2008.

3. Mededeling directie

Lagere school
Eddy Bosschem bedankt alle ouders die hielpen/deelnamen aan het openbaar vervoerspel. Het was een echt succes.

Humaniora
Vanaf volgend schooljaar zal de school theoretische rijlessen aanbieden aan de leerlingen van het 6e jaar humaniora (buiten de schooluren, 8 lessen van telkens 2 uren). Het examen zelf zal ook afgenomen worden op school. De groepjes zouden bestaan uit 15 tot maximum 30 leerlingen. Dit wordt allemaal betaald door de overheid. Enkel de leerkrachten die toezicht zouden houden tijdens de lessen, zouden vergoed worden. Er wordt voorgesteld om 1 Euro per les per leerling te vragen, waarmee het oudercomité akkoord gaat. Er zal eerst nog wel een bevraging komen bij ouders en leerlingen om te kijken of er interesse is.

Onze mening wordt ook gevraagd met betrekking tot het aanbrengen van de naam op de voorzijde van de turnkledij. Nu wordt er nogal wat kledij “geleend” en niet teruggegeven. Indien de naam van de leerling vooraan op de kledij staat kan de leerkracht onmiddellijk zien wie de eigenaar is van de gedragen spullen. Wij gaan akkoord met dit voorstel.

4. Varia

Het probleem rond het dubbel ondernemingsnummer zal in orde gebracht worden door een belastingsinspecteur. Enkel het nummer 408 is geldig.

Er wordt gevraagd of de school een beleid heeft rond luizen. De strategie van de school is om, van zodra er wordt vastgesteld dat de leerlingen van een bepaalde klas luizen hebben, aan iedere ouder een brief te bezorgen waarin dit gemeld wordt. Het is dus aan de ouders om de nodige maatregelen te treffen.

Een pluim aan de lagere school voor de begeleiding die ze gaven aan de kinderen naar aanleiding van het dramatisch fietsongeval van een leerling van het 5e leerjaar van de school.

Er wordt voorgesteld om volgend schooljaar een werkgroep communicatie/PR op te starten. Taken kunnen bestaan in het opstellen van een perslijst (contacten met gesproken en geschreven pers), het samenstellen van een persmap, ....

Tenslotte wordt gevraagd hoe het komt dat, in de humaniora, een leerkracht lange tijd niet vervangen werd zodat de leerlingen veel studie hadden. Op dit moment van het schooljaar is er niemand meer te vinden voor vervangingen.

VOLGENDE VERGADERING : 9 SEPTEMBER 2008