Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van bestuur 21 april 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Sandra Pattyn, Isabel De Rijcke, Véronique Henehene
Directeur : Eddy Bosschem

Verontschuldigd: Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels, Yves Verstraete, Lieve Storme, Jan Cooreman, Benedikte Derveaux
Directeur : Pierre Vinck

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Er was een bijeenkomst met het “oude” balcomité waarop de winstverdeling besproken werd.
Daarna kwamen het “oude” en het “nieuwe” balcomité bijeen en kregen we een presentatie van de organisatie en het verloop van het bal.

Website
De info over de wondverzorging staat nog niet op de website.

Algemene Vergadering
Er kwamen 4 voorstellen van prof. Raes waarvan wij “jongeren en hun waarden” weerhouden voor de algemene vergadering van 24 september 2009.

Helpende handen
Er is nog weinig reactie op de vraag van de school om hulp van de ouders voor het schoolfeest. Indien nodig zullen volgende week de personen gecontacteerd worden die zich op de lijst “helpende handen” hebben opgegeven om te helpen op het schoolfeest. Op de vergadering van de klasafgevaardigden van dinsdag a.s. zal dit ook aangehaald worden. Bovendien zullen de leerlingen van de 3e graad (humaniora) gevraagd worden of ze die dag een handje willen toesteken.

Ter info: het openbaar vervoerspel gaat dit schooljaar niet door omwille van de werken aan tramlijn 1. Dit bericht zal on-line gezet worden en ook ad valvas uitgehangen worden om de ouders te informeren.

Feestcomité
Het afgelopen eetfestijn werd besproken.

Gezondheid en preventie
De luizenproblematiek is onder controle maar verdere opvolging is zeker nodig. De brieven hieromtrent van het CLB alsook de school waren doeltreffend.

Klasafgevaardigden
De volgende vergadering is op dinsdag 28 april e.k. Te voorzien op de agenda: schoolfeest, luizenproblematiek, openbaar vervoerspel.

Schoolraad
Er is een bijkomende vergadering (installatievergadering) op maandag 11 mei a.s. om 19h30.

Schoolblad
De deadline voor de volgende publicatie is eind mei, begin juni.

3. Mededelingen direktie

Humaniora
Bij navraag bij de ouders over het laten wegvallen van de namiddagspeeltijd zijn de meningen eerder verdeeld. Wij adviezeren een “enquête” bij de leerlingen zelf.

Lagere school
Er zullen geschenkbonnen aangekocht worden voor het schaaktornooi. De faktuur wordt ons nadien bezorgd.

De oudervereniging bespreekt ook de multiculturaliteit op school. Deze evolutie zal zich uiteindelijk op natuurlijke wijze laten merken op school. Een mogelijke actie zou erin kunnen bestaan dat alle scholen van de scholengemeenschap een flyer sturen naar Gent en omstreken. Publicaties waarin alle scholen vermeld staan zijn nu reeds voorhanden.

4. Varia

De affiches voor het schoolfeest worden niet meer automatisch meegegeven. Indien gewenst kunnen ze bekomen worden op het secretariaat.

Wat de inschrijvingen op de lagere school betreft, er waren meer ouders aangemeld dan dat er zich nadien ingeschreven hebben.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 12 MEI A.S. OM 18H30