Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 2 december 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declercq, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Frank Raat, Jan Cooreman, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frederic Beele, Jan Vande Moortel

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Gezien de examenperiode is een vergadering voorzien op donderdag 18 december e.k. Het boeken van de dj’s verloopt nogal stroef, de sponsoring daarentegen zit op het goede spoor.

Website
Werden reeds op de website geplaatst :
- link naar kalenders (lagere school en humaniora)
- verslag algemene vergadering

Dienen nog op de website geplaatst te worden :
- Informatie over wondverzorging en waterpijp
- gezondheischarter school
- parkeertips: er zal een link gemaakt worden naar de rubriek “bereikbaarheid” op de schoolwebsite
- dankwoord aan de ouders die de school financieel helpen

Eddy Bosschem zal de foto van de oudervereniging vervangen die nu te zien is op de schoolwebsite onder de rubriek “geledingen”.

Er wordt een voorstel gedaan voor een bijkomende rubriek “vers van de pers” of “het St. Barbaracollege in de pers” waarin dan de artikels die over de school verschijnen in de pers kunnen ondergebracht worden.

Algemene vergadering
Een aantal nieuwe namen en onderwerpen komen naar voren. Er zullen nu eerst een aantal voordrachten bijgewoond worden van eventueel “kandidaat-sprekers” om daarna een definitieve beslissing te nemen. Pierre Vinck zal ook eens luisteren bij Jacques Berkvens (voorzitter oud-leerlingenbond) of er zich onder de oud-leerlingen van het college geen kandidaat-spreker zou bevinden.

De algemene vergadering zou doorgaan op donderdag 24 september 2009.

Helpende handen
Op vrijdag 19 december e.k. is er een tweedehandsbeurs van speelgoed in de Muzenzaal, georganiseerd door de leerlingen van het 5de jaar humaniora en dit ten voordele van het Congo-project. Het voorstel wordt gedaan om in de namiddag de “beurs” te verhuizen naar de speelplaats van de lagere school gezien er daar dan een “kerstdrink” plaatsheeft.

Feestcomité
Het eetfestijn was geslaagd. Er was bijna even veel volk als op de vorige editie.
Enkele puntjes om mee te nemen voor volgend jaar :
- waarom de eerste shift niet opdelen in 2 delen: eerst de kinderen laten eten (vb. 18h tot 18h30) onder leiding van de scouts, en daarna kunnen de ouders tafelen terwijl de kinderen gaan spelen
- waarom geen kinderdisco ?
- liefst geen auto’s op de grote speelplaats ofwel een deel van de speelplaats voorbehouden voor de kinderen en/of werken met een parkeerwachter
- waarom niet eten in de kerk ?
- bodega/bar voorzien

PR & communicatie
Tegen volgende vergadering zal de werkgroep een inhoudstabel voorleggen voor de persmap.

Koor & orkest
De muzische avond zal doorgaan op 9 mei 2009 (schoolfeest). Voor de viering van 50 jaar moedervereniging zal er, op diezelfde dag, in de namiddag, een cantate zijn (1/2 uurtje).

3. Mededeling directie

Humaniora
Het leerlingentoneel van de laatstejaars gaat door op 20, 21, 27 en 28 maart 2009.

Op 8 januari 2009 om 16h20 is er een vergadering met leerlingen en leerkrachten over de drankautomaten op school. De ouders van het oudercomité zijn hierop welkom, wel even je aanwezigheid mailen aan Pierre Vinck. Na een korte rondvraag bij alle aanwezigen over dit onderwerp kunnen we stellen dat iedereen akkoord gaat met het eventueel weghalen van de automaten. De jongeren moeten echter wel hun dorst kunnen lessen. Tegen volgende vergadering zal de school de voor-en nadelen alsook het kostenplaatje van deze drankautomaten eens op papier zetten.

Wat het “European Computer Driving License” betreft, dit loopt goed. Eén leerling heeft reeds alle modules doorlopen en is geslaagd voor zijn testen. De organisatie die dit superviseert zou onze school graag als “testcase” gebruiken. Tegen volgende vergadering zullen we meer informatie hierover krijgen.

Lagere school
Ter informatie: juffrouw Riet heeft een enkelbreuk opgelopen en is “out” tot het einde van het jaar.

4. Varia

Er zijn geen varia punten.

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 13 JANUARI 2009 OM 20H00