Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 13 november 2007

Aanwezigen :
Directeur : Pierre Vinck
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Lieve Storme, Wim Declerck, Jan Vande Moortel, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Véronique Henehene, Sandra Pattyn, Frederic Beele, Benedikte Derveaux, Jan Cooreman, Frank Raat, Michel Vuijlsteke

Verontschuldigd : Marie-Luce Krekels, Eddy Bosschem

 

VERSLAG

1. Groepsfoto

Er wordt een foto genomen van het oudercomité en het bestuur.

 

2. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

3. Update takenlijst

De takenlijst wordt overlopen.

 

4. Werkgroepen

Koor & Orkest
De repetities voor de Masterclass verlopen vlot.

Retoricabal
Er werd de afgelopen maand goed werk geleverd.

Website
Michel Vuijlsteke geeft een voorstelling van hoe de website “gebruiksvriendelijker” kan gemaakt worden.  Het uiteindelijke doel is om van niemand afhankelijk is zijn, noch qua techniek noch qua data/expertise/personen en om de know-how op school te houden !!

Dienstbetoon
Er wordt vergaderd over de statuten.

De voorbereidingen voor Trends verlopen goed

Schoolblad
De teksten dienen binnen te zijn tegen het einde van volgende week. Frederic Beele zorgt, in samenwerking met Jan Cooreman, voor een artikeltje over de oudervereniging; er zal ook een foto afgedrukt worden

Feestcomité
Volgende vergadering is voorzien voor 28 november a.s. met een nabeschouwing van de “eerste show” en de planning voor het verdere verloop van het feestjaar. Wat het sporttornooi betreft (mei 2008), hebben 2 scholen afgezegd (Milaan en Marseille). Nu wordt op het antwoord van Barcelona en Delft gewacht.

Gezondheid
Frank Raat geeft meer uitleg bij de HPV-vaccinatie (tegen baarmoederhalskanker). Normaal gezien is dit op school gepland vanaf volgend schooljaar (dit in samenspraak met CLB). Frank Raat vindt dit een gemiste kans. Pierre Vinck zal proberen het nog tijdens dit schooljaar te laten gebeuren.

Frank stelt ons ook een nieuw project voor rond overgewicht namelijk “Fitclass school challenge”. Dit is een programma waar scholen zich voor kunnen opgeven en dat werkt rond bewegings- en eetgewoontes. Pierre Vinck zal dit opnemen met de leerkrachten LO.

Behoud Kerk
Presentatie van het masterplan : Dit wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 

5. Bijgewoonde vergaderingen

Véronique Henehene heeft de menucommissie bijgewoond.

 

6. Varia

Een aantal ouders heeft opmerkingen aangaande de té zware boekentassen (er komt opnieuw een “weging”) en aangaande de snoep- en drankautomaten. Pierre Vinck legt uit dat deze er destijds gekomen zijn op vraag van de leerlingenraad. Er zal echter gekeken worden of de inhoud van de snoepautomaat niet kan aangepast worden (meer gezonde snacks en produkten uit de Wereldwinkel) en dit op vraag van de studenten.

Eén of meerdere drankfonteintjes (zoals op de basisschool) zijn misschien ook te overwegen.

Er wordt ook opgemerkt dat het buitenkomen van de leerlingen van de humaniora op het einde van een schooldag steeds chaotischer verloopt (ze blijven “plakken” op het midden van de straat, voetpad, ...); hoffelijkheid en discipline zijn soms ver te zoeken.

 

VOLGENDE VERGADERING : 4 DECEMBER 2007