Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 12 februari 2008

Aanwezigen : Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declerck, Yves Verstraete, Peter De Brouwer, Sandra Pattyn, Benedikte Derveaux, Frank Raat, Jan Vande Moortel, Marie-Luce Krekels, Véronique Henehene
Directeur : Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd : Lieve Storme, Jan Cooreman, Frederic Beele

 

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

 

2. Werkgroepen

Retoricabal
We worden allemaal vriendelijk uitgenodigd op de receptie in de Kokorico en dit vanaf 20h00.

Koor en Orkest
Tijdens het weekend van de Masterclas zullen de repetities beginnen op vrijdag 11 april om verder te gaan op zaterdag 12 april. Het concert zelf zal plaatsvinden op zondag 13april
met 2 voorstellingen (uren nog te bepalen). De start van de kaartenverkoop moet tijdig beginnen gezien het concert reeds plaatsheeft één week na de paasvakantie. Begin maart zou ideaal zijn.

Ter informatie wordt ons medegedeeld dat het koor en orkest vrijdag “op weekend” vertrekt naar Ronse.

Dienstbetoon
- De kinderen van de lagere school zijn volop bezig met hun kinderkunstproject dat vanaf 28 februari e.k. te zien zal zijn op www.kinderkunstproject.be.  (de kinderen kregen van dhr. Braekman de opdracht welbepaalde foto’s te nemen, 3 ervan mogen ze “indienen” en hieruit zal hij een selektie maken).

- De inrichting van de kerk is heel mooi en de kunstwerken blijven vlot binnenkomen. Hierbij worden we ook allemaal vriendelijk uitgenodigd op de vernissage die zal plaatsvinden op vrijdag 29 februari e.k.

- De tombola zal starten tijdens “Trends” en de prijzen zelf zullen uitgedeeld worden op het schoolfeest.

- De kaarten voor de afterparty in de Culture Club zijn vanaf deze week beschikbaar

Schoolblad
Deadline is 15 februari e.k.

Gezondheid
- Een pluim voor de reportage op de televisie over de propere toiletten op school.

- Wat de “boekentassenweging” betreft, deze vond deze morgen plaats op school. Pierre Vinck benadrukt dat het meer en meer een bewustmaken van de kinderen betreft van wat er echt in hun boekentas nodig is.

- Er wordt gevraagd of er rond het groter wordend gokprobleem bij jongeren iets kan worden opgenomen in het gezondheidscharter van de school.

Klasafgevaardigden
Punten die besproken werden :
- maximumfactuur aangaande de “extra-muros”aktiviteiten

- het openbaar vervoerspel is enigszins aangepast tegenover vroegere edities (er zal nu per leerjaar gewerkt worden en de leerlingen zullen ook punten krijgen voor hun gedrag tijdens dit spel). De
ouders zullen aangeschreven worden om een handje te helpen

- Eddy Bosschem heeft uitleg gegeven over het gezondheidsbeleid van de school

- er komt ook een “luchtmeting” in de klassen

- er was ook een vraag van een ouder omtrent de schoolspeeltuigen op de bovenspeelplaats

Schoolraad
Punten die besproken werden :
- maximumfactuur aangaande de “extra-muros”activiteiten

- herstructurering humaniora

- de factuur van de reizen van het 5e en 6e jaar humaniora

- korte voorstelling masterplan

 

3. Mededelingen directie

Humaniora
Vandaag werd aan de leerlingen van het 4e jaar een flyer meegegeven aangaande het “European Computer Drivers Licence” met wat meer uitleg.

 

VOLGENDE VERGADERING OP 4 MAART 2008