Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van Bestuur 11 september 2007

Aanwezigen :
Directie : Pierre Vinck, Eddy Bosschem
Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Frank Raat, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Lieve Storme, Véronique Henehene, Benedikte Derveaux, Wim Declerck
Verontschuldigd : Jan Vande Moortel, Yves Verstraete, Brigitte Christiaens, Serge Heirbrant
 
VERSLAG
 
1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag
Het verslag van 12 juni 2007 wordt overlopen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
 
2. Start nieuw schooljaar
Lagere school
58 kleuters (4 minder dan vorig schooljaar) en 328 leerlingen op basisschool (12 minder dan vorig schooljaar). Er zijn evenveel klassen maar wel is er een klas weggevallen in het 6e leerjaar en is er eentje bijgekomen in het 4e leerjaar. In het 1e leerjaar zijn er 12 nieuwe leerlingen; in de 3e kleuterklas bestaat de ½ van de klas uit nieuwe kleuters.
 Humaniora
784 leerlingen, dit is 7 minder dan vorig jaar (er zijn 7 leerlingen minder in het eerste jaar in vergelijking met vorig schooljaar. In het 1e jaar humaniora zijn 33 % van de leerlingen meisjes. Er wordt voorgesteld om in het volgende schoolblad een artikeltje te plaatsen waarin enkele meisjes hun ervaringen op school vertellen.
 
3. Financiële afsluiting 2006-2007
De lidgelden werden ontvangenVoor de humaniora is er een verandering van besteding van onze bijdrage. Het budget dat zij van ons ontvangen zal niet aangewend worden om ICT-materiaal aan te kopen maar wel om een nieuwe geluidsinstallatie te installeren in de Muzenzaal.

4. Budget 2007-2008
Voor de basisschool zal een budget voorzien worden voor de aankoop van multi-media materiaal , de humaniora zal het geld gebruiken om de “oude” biologieklas te herinrichten (aankoop kijkkasten, microscopen, e.d.

5. Lijst “helpende handen”
Momenteel zijn er 24 formulieren binnen via de humaniora en 20 via de lagere school.

6. 175 jaar St. Barbaracollege

7. Algemene Vergadering
- Afspraken/verloop van de avond zelf :
* 18h45 Ontvangst spreker met drankje en hapje in de Vanden Bossche
* 19h00 Algemene vergadering in lokaal 254
* 20h00 Voordracht (ingeleid door Pierre Vinck)
* 22h00 Receptie (school zorgt hiervoor)
- Pierre Vinck zorgt ook voor het uithangen van enkele affiches.
 
8. Retoricabal
Ze zijn goed vertrokken.
 
9. Evaluatie werkgroepen
De verschillende werkgroepen worden overlopen en er wordt besloten dat het overgrote deel blijft bestaan.
 
10. Mededeling directie
Lagere school
- Eddy Bosschem bedankt Frank Raat voor zijn bijdrage tijdens de proclamatie van juni jl.
- Op 25 september 2007 is er een eerste vergadering van de klasafgevaardigden.
- Eddy Bosschem informeert zich over de “Pierkesloop”.
 Humaniora
- Iedereen krijgt een uitnodiging voor de feestelijke opening van het vernieuwde internaat op vrijdag 28 september e.k.
- Pierre Vinck geeft een aantal copijen van het artikel dat verscheen in “De Standaard” over het internaat.
- Er is geen tijd genoeg om de fototentoonstelling in de gang klaar te krijgen voor februari 2008 (vloer vernieuwen, schilderen, belichting, ...), daarom zal dit “evenement” verschoven worden naar het najaar 2008 en dienen als “afsluiter” van het jubileumjaar. Aan de SB-partners (sponsors) zal dit medegedeeld worden.
- Er zullen opnieuw Spaanse lessen georganiseerd worden voor leerlingen van het 1e tot het 6e jaar humaniora, mits er genoeg geïnteresseerden zijn (min. 15 leerlingen).

VOLGENDE VERGADERING : DINSDAG 10 OKTOBER 2007