Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van bestuur 10 maart 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete, Véronique Henehene, Lieve Storme, Jan Cooreman, Benedikte Derveaux
Directeur : Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frank Raat, Eddy Bosschem

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
Het was een zeer goed bal. Er werden 2.277 kaarten verkocht en de avond zelf werder er 2.161 kaarten geteld. De evaluatie, samen met het balcomité, zal binnenkort plaatshebben en dan zullen onze opmerkingen overgebracht worden. 

De verkiezing van het nieuwe balcomité is bijna rond. Zij zullen, samen met het huidige balcomité, de evaluatie meemaken van het bal. Eind april is er dan een eerste vergadering met het nieuwe balcomité.

Website
Het verslag zal er zo vlug mogelijk opgezet worden. De info over de wondverzorging dient in een ander formaat op de website geplaatst te worden (tekst zonder foto’s).

Helpende handen
De week voor de paasvakantie zullen de ouders die zich hebben opgegeven om te helpen op het schoolfeest hieromtrent een mailtje ontvangen van de werkgroep. Na de paasvakantie zal dan een brief meegegeven worden door de school waarop ze effectief kunnen inschrijven om mee te werken. Indien er té weinig inschrijvingen zijn van de ouders kan er misschien beroep gedaan worden op leerlingen van de humaniora.

Schoolraad
Het inschrijvingsbeleid van de scholengemeenschap wordt besproken.

Edith Stein
Nog geen verslag van de vorige vergadering. Wel valt het op dat er steeds minder en minder aanwezigen zijn.

Pr & communicatie
De werkgroep is hier volop mee bezig. Er wordt ons een eerste overzicht gegeven van de inhoudstabel. 

Schoolblad
Deadline: eind mei, begin juni. Zeker te publiceren is de aankondiging voor de Algemene Vergadering van september.

Behoud kerk
Binnenkort is er een onderzoek naar de toestand van de kerk (het gebouw zelf).

3. Mededeling directie

Humaniora
Wie de zoon van een oud-leerling, die momenteel woonachtig is in Frankrijk, van 20 april tot eind mei als logee wil, gelieve dit dan uiterlijk volgende week te laten weten aan de directie (humaniora).

Onze mening wordt gevraagd over het laten wegvallen van de namiddagspeeltijd (10 minuten) waardoor de school ook 10 minuten eerder zou stoppen.

4. Varia

  • Vorige week was er een info-avond over de 1e communie en het viel op dat er steeds minder en minder kinderen hun communie doen op school. Misschien is dit wel omdat men verplicht is dit op de parochie te doen.
  • De opmerking wordt gemaakt dat er veel leerkrachten “wegvallen” op de lagere school (ziekte, zwangerschap, ...).
  • Er wordt nogmaals gevraagd om, wanneer er aktiviteiten zijn op de humaniora (eetfestijn, scoutsavond, ...), de speelplaats “autovrij” te houden zodat de kinderen kunnen spelen.
  • Graag zo vlug mogelijk de planning van de gaststudenten die binnenkort arriveren uit Bonn, Turijn en Marseille (3e graad humaniora).
  • De 2e graad heeft niet tijdig de nodige info ontvangen over de wiskunde-olympiade.
  • De leerlingen van het laatste jaar humaniora die aan het ingangsexamen voor genees- en tandheelkunde willen deelnemen, kunnen hiervoor vanaf januari extra lessen (chemie, wiskunden en fysica) volgen op school.
  • Het luizenprobleem op de lagere school begint echt problematisch te worden en het CLB inschakelen duurt té lang. Het voorstel wordt gedaan om de school volledig te laten screnen door professionele verpleegkundigen. Daarna krijgt ieder kind een brief mee waarin vermeld wordt of ze al dan niet luizen hebben. Na 2 weken dient er dan opnieuw een controle te gebeuren. Eigenlijk zou dit voor iedere vakantie dienen te gebeuren zodat de ouders tijd hebben om de behandeling te starten tijdens de vakantie. Bovendien zou het “luizenprobleem” tijdens de lessen moeten kunnen besproken/behandeld worden zodat het taboe en het stigmata daarrond dat heerst bij de kinderen (en ook de ouders) kan verbroken worden. Luizen zullen vermoedelijk niet meer verdwijnen maar misschien kunnen ze wel onder controle gehouden worden.
  • Er wordt gemeld dat er een groot stuk plaasterwerk van de gevel van de basisschool naar beneden is gekomen.
  • De mail die naar de ouders gestuurd werd aangaande de “steaminggevallen” kreeg heel positieve reacties.
  • Op de humaniora zitten de “boterhameters” van het 4e, 5e en 6e jaar in de studie externaat, de leerlingen van het 1e, 2e en 3e jaar zitten in de refter, gescheiden van de “warmeters”.

VOLGENDE VERGADERING: 21 APRIL 2009 OM 20H00