Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Raad van bestuur 10 februari 2009

Aanwezigen: Jean-Pierre Berwouts, Lieve Feremans, Wim Declercq, Frederic Beele, Jan Vande Moortel, Sandra Pattyn, Marie-Luce Krekels, Isabel De Rijcke, Yves Verstraete, Véronique Henehene, Lieve Storme, Jan Cooreman
Directeur: Eddy Bosschem, Pierre Vinck

Verontschuldigd: Frank Raat, Benedikte Derveaux

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring vorig verslag

Het verslag wordt gelezen en goedgekeurd.

2. Werkgroepen

Retoricabal
We worden allemaal vriendelijk uitgenodigd op de receptie in de Kokorico en dit vanaf 20h00. Wel dient iedereen om 21h30 stipt in de bistro te zijn voor de briefing. De
definitieve lijst met de taakverdeling zal zo vlug mogelijk aan iedereen worden doorgemaild. Een aantal praktische zaken worden nog besproken.

Naar volgend schooljaar toe dient als verantwoordelijk uitgever de “VZW Sint-Barbaracollege” op de documenten vermeld te worden.

De opmerking wordt ook gemaakt dat het een bal van, voor en door de jongeren is.

Ter info: er werden in totaal 2.277 kaarten verkocht.

Website
De werkgroep brengt alles zo vlug mogelijk up-to-date. Wat de teksten over de wondverzorging betreft, deze zullen enkel handelen over “eenvoudige” wondverzorging.

Algemene vergadering
Bij navraag aan de ouders tijdens de vergadering van de klasafgevaardigden kwam naar voor dat men liefst een spreker heeft met een “aan de school gerelateerd onderwerp” eerder dan een “bekende” kop.

Dienstbetoon
De finalisering van de statuten zit in een laatste fase.

Gezondheid en preventie
Naar aanleiding van een mail die we kregen aangaande de aanpak van de “luizenproblematiek” (in Nederland is die blijkbaar veel efficiënter dan in België), komt een discussie op gang of dit ook bij ons mogelijk is. Uiteindelijk is het zo dat de aanpak die er momenteel is, namelijk van zodra er wordt vastgesteld dat er iemand luizen heeft worden de ouders van de ganse klas aangeschreven om dit te melden, de beste aanpak is.

Klasafgevaardigen
Het grote discussiepunt tijdens de vergadering was de (on)veiligheid van de basisschool. Het probleem is niet zozeer technisch dan wel een tekort aan “mankracht”. Er zal wel een camera aan de toeganspoort komen.

Nog besproken werden o.a. eetfestijn, speelgoedbeurs, bib-bezoek, fruitdag, bouwplannen school, ....

Voor het schoolfeest op 9 mei zijn heel wat vrijwilligers nodig. De werkgroep van de Helpende Handen zal voor de paasvakantie de mensen aanschrijven die zich in het begin van het schooljaar opgegeven hebben om te helpen. De school zelf zal na de paasvakantie een brief meegeven aan de ouders om zich op te geven als helper.

Schoolraad
De mandaten dienen vernieuwd te worden; de nieuwe leden worden:
Lagere school: Benedikte Derveaux, Sandra Pattyn, Isabelle De Rijcke
Humaniora: Lieve Storme, Lieve Feremans, Yves Verstraete.
Dit zal aan de voorzitter medegedeeld worden.

Schoolblad
De teksten werden reeds doorgemaild aan dhr. Schockaert. Deadline is eind februari.

3. Mededeling directie

Lagere school
Op vrijdag 6 maart e.k. is er vanaf 14h45 een “koffie-stop” voor de ouders die hun kinderen komen afhalen en dit ten voordele van Broederlijk Delen.

Humaniora
Er wordt een overzicht bezorgd van de resultaten tot dusver van het ECDL-project. Eerst zal er nu een evaluatie komen en indien de leerlingen het goed vonden zal het aangeboden worden op school aan ouders van leerlingen van het 5e en 6e jaar humaniora tegen het voorgestelde tarief.

Er wordt een geval van “steaming” gemeld in de Savaanstraat; dit werd doorgegeven aan de politie.

Bij de vraag of er iets tegen het afdrukken van publiciteit op de “flappen” van het schooltijdschrift is, dient voorzichtigheid in acht genomen te worden.

De voortgang van het masterplan van de school kan onbelemmerd verdergaan na een vergadering met Stedebouw, Monumentenzorg, Stadplanning en brandweer.

Een kort verslag volgt van het bezoek van een filmploeg van Woestijnvis en VRT aan onze school.

4. Varia

  • Er wordt gemeld dat er in de PO-klas nogal wat materiaal verdwijnt.
  • Kan de kalender op de website verder aangevuld worden (examens Pasen, eindejaar, ...) ?
  • De ouders stellen zich ook vragen bij het gebruik van “facebook” en andere “community-tools” in de relatie tussen leerkrachten en leerlingen.
  • Binnenkort zal kunnen ingeschreven worden voor het toneelstuk van de 6e jaar humaniora “mama”.
  • Er is een vraag binnengekomen op de website van de oudervereniging met betrekking tot het “vluchtelingenproject” van het 4e jaar humaniora. De directie zal hierop een antwoord formuleren.
  • Flesjes water in de klas op de bank zijn praktisch niet toelaatbaat. Iedere 2h is er pauze en gelegenheid tot drinken.
  • De verloren voorwerpen op de basisschool zijn en blijven een probleem. Het is wel zo dat na iedere vakantie alle kledij verzameld wordt en gedurende één week op een mobiele kapstok wordt gehangen. Na die week wordt het aan een goed doel bezorgd.

VOLGENDE VERGADERING: 10 MAART 2009 om 20h00