Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 28 april 2009

Aanwezigen: Dhr. Lippens (1KS), Mevr. Vuijlsteke (2 KS), mevr. Bauwens (3KS), Mevr. De Langhe (1A), Mevr. Deroose (2A-4B), mevr. Van Vlem (2B-3A), mevr. Rathé (4A-6D), mevr. Delaey (4B), Mevr. Van Der Auwermeulen (5A), mevr. Dossche (5B), Mevr. De Borrekens (5B),

Directeur: Eddy Bosschem; Leerkrachten: Philip O’Neill (5B), Lieve Lehardy (3KS); Oudervereniging: Benedikte Derveaux-Van Garsse, Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke 2KS)

Afwezig/verontschuldigd: Mevr. Nyarko (3KS), Mevr. Offner (1A-6B), mevr. Nelde (1A), mevr. De Mol (1A), Mevr. Van Hoof (1B), Mevr. Depuydt (2A), Mevr. Bauwens (2B), mevr. Larmuseau (3A), mevr. Heirbrant (3A), mevr. Van den Heede (3B), Dhr. Wylleman (5A), Mevr. Verduyn (5C), mevr. Van Wemmel (5C), Mevr. Franssen (6A), Mevr. De wolf 56B), Mevr. Vanden Berghe (6C)

VERSLAG:

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Schoolfeest op 9 mei 2009

Er zijn nog heel wat ouders nodig. Tot op heden nog niet genoeg vrijwilligers. Voor een volledige bezetting zijn er 45 helpende ouders nodig: telkens 15 mensen per shift van 1,5 u. Elke ouder staat bij een koffer en geeft een woordje uitleg indien nodig. Kinderen kopen vooraf een kaart à € 2,5 en kunnen dan het hele parcours aflopen (zij moeten niet begeleid zijn). (Voor de huur van de technologiekoffers van Technopolis moet immers betaald worden.)

Er was al een schrijven voor de vakantie. Vorige week nog een herinnering. Momenteel nog maar 18 plaatsen ingenomen. De aanwezige klasafgevaardigden zijn bereid een handje toe te steken en zullen de ouders van ‘hun’ klas telefonisch proberen te mobiliseren. De klasafgevaardigden zullen dan de namen in één keer doorgeven aan de directeur/het secretariaat.

De voorzitter stelt voor om misschien ambulante ouders in te zetten die even kunnen invallen tijdens een shift. Ander voorstel: leerlingen van de humaniora vragen. De school vindt dit een goed idee maar zal hiervoor wachten tot na het weekend: eerst proberen voldoende ouders te mobiliseren.

3. Luizenproblematiek

Een kleine evaluatie van het voorbije probleem en de aanpak. De voorzitter heeft de indruk dat het probleem momenteel voorbij is. Directeur deelt mee dat er bij de controle door het CLB bleek dat alle betrokken kinderen al in behandeling waren. De ‘drastische’ brief om de kinderen thuis te houden had effect gehad.

De problematiek zal blijven bestaan maar moet aangepakt en opgevolgd worden.

Voorstel: wanneer leerlingen een brief krijgen van de school met de melding dat er in de klas luizen gedetecteerd werden, kan door de ouders in de leerlingenagenda ingeschreven worden dat ze
1. brief ontvangen hebben
2. dat ze hun kind gecontroleerd hebben
3. dat het kind luizenvrij is/in behandeling is.
Maw: dat de ouders gesensibiliseerd worden en op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen.

V: kan er geen team worden samengesteld van ouders die regelmatig de kinderen op school controleren?
A: De directeur vindt dit geen goed idee en vermoedt dat hierop reactie zal komen van ouders.

Voorstel: de ouders voor elke vakantie erop wijzen dat er luizen zouden kunnen zijn, dat de kinderen nu toch thuis zijn en om dus extra te controleren en, indien nodig, te behandelen. Via brief? Ludieke actie via de kinderen?

Er wordt gevraagd om de problematiek bespreekbaar te maken in de klas. In het begin van het jaar, voor er luizen opduiken, zouden de leraars er met de leerlingen over kunnen praten zodat ook de kinderen hun ouders op hun verantwoordelijk helpen wijzen.

4. Openbaar vervoerspel

De Lijn heeft formeel bevestigd dat tramlijn 1 op de Korenmarkt onderbroken blijft. De school vindt het niet haalbaar om dat te omzeilen want de Korenmarkt is een slagader in het hele openbaar vervoersspel.

Dit is de tweede keer dat het openbaar vervoerspel moet worden afgeblazen (twee jaar geleden met de werken aan de Keizer Karelstraat). Jammer, maar het kan niet anders.

Volgend jaar gaat het openbaar vervoerspel in principe wel door. Het spel wordt gegeven in het 4e, 5e en 6e leerjaar en tegen het einde van de basisschool kunnen de leerlingen, technisch gezien, het openbaar vervoer gebruiken. Verkeersmethode zit in alle leerjaren in het lessenpakket ingewerkt maar in de school linkt men de theorie aan de praktijk.

V: Gaat het theoretische deel dan wel door?
A: Het openbaar vervoerspel vereist een specifieke theoretische voorbereiding, o.a. het opsporen van de reisweg via de website van De lijn.  Maar die vaardigheid kan men in de hogere leerjaren ook aanwenden om bv. met het openbaar vervoer op bedevaart te gaan.

V: Wat zullen de leerlingen doen gedurende de tijd dat ze nu niet aan het openbaar vervoerspel zullen werken?
A: De “gewone” lessen gaan door. In het openbaar vervoerspel zit immers ook een stuk aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis, WO, techniek, …
Verkeer wordt gegeven vanaf 3KS tot en met het 6e leerjaar en wordt zo langzaamaan opgebouwd. Vb. de verkeerseducatieve route: meester Philip legt uit hoe het werkt in de 5de leerjaar. Besluit: het openbaar vervoerspel wordt tijdelijk afgevoerd maar de verkeersopvoeding gaat sowieso door.

V: Een leerling van het 4e vroeg: als het openbaar vervoerspel dit jaar niet doorgaat, dan moeten ze volgend direct ‘het moeilijkere’ traject doen?
A: Verkeerstechnisch is het in de 3 jaren even ‘moeilijk’, alleen geografisch wordt de reiszone uitgebreid voor oudere leerlingen, en maken de zesdeklassers ook gebruik van de trein.

5. Mededeling van de directie

5.1. Schaken
De school heeft in maart het kampioenschap van Vlaanderen gewonnen. Ze gaan op 2 mei naar Gooreind (Wuustwezel) naar het Belgisch kampioenschap met 2 ploegen. De kinderen kijken er zeer naar uit.

5.2. Binnen het zorgteam staan nog een aantal zaken op de rol:
5.2.a. rond leesbeleving/-stimulering en bibbezoek (zie ook vorig verslag, punt 4.2.).
Er werd gepolst bij de leraars welke afspraken er gelden in de klassen. Voor volgend jaar zal de school proberen daar meer een lijn in te trekken.

5.2.b. Wat zijn de crisissituaties en welke stappen doen om erop te reageren?
De bedoeling is een elementair draaiboek te ontwikkelen om adequaat te handelen in een noodsituatie en die procedure (in geval van rampspoed) ook met de leerkrachten door te nemen.

5.2.c. Vanaf volgend jaar zal geprobeerd worden iets op poten te zetten rond filmeducatie:
soorten films, hoe worden boodschappen over gebracht, hoe worden dingen in elkaar gezet, een beetje een blik achter de schermen.
V: het zou niet alleen techniek mogen zijn, maar ook over de parameters er rond: belichting, muziek, geluid, decor, … komen die ook aan bod?
A: Dit is alleen van belang als de kinderen ook praktisch aan de slag gaan. Nu zal eerder geprobeerd worden om aan te tonen aan de kinderen wat achter de film zit.
De bedoeling is om dit van het 1e tot het 6e te doen: ook opbouwend (zoals verkeer en techniek nu al gegeven worden.)

5.2.d. Met (vrijwillige) leerlingen van het 5e en 6e leerjaar werd deelgenomen aan de wiskunde kangoeroewedstrijd (met 55 leerlingen, dus niet alleen de kangoeroeleerlingen). Resultaten voor de school: 60% van de leerlingen scoort boven het Vlaams gemiddelde. 10 kangoeroes deden mee. 1 scoorde op het gemiddelde, 9 scoorden boven het gemiddelde. De school is trots op de deelnemers.

5.2.e. Schoolraad: de voorzitter van de schoolraad vindt persoonlijk dat de school meer multiculturaliteit moet binnen halen, dat de school actief stappen moet ondernemen om allochtonen actief aan te trekken. Hij wil dat onze school een betere reflectie moet zijn van de omgeving waarin we leven. Wat denken de ouders hierover?

Een discussie volgt: over filosofische gedachten meegeven, over een al dan niet activeringsbeleid om meer multiculturaliteit aan te trekken, over moet dat echt in de school zelf terwijl kinderen die multiculturaliteit wel in het dagelijkse leven meemaken, over het probleem dat men zich richt op één doelgroep en zo andere groepen uitsluit (allochtonen tegenover arbeiders bv), over de verschillende redenen waarom ouders voor een bepaalde school kiezen, …

De school stelt dat er veel criteria zijn waar rekening mee zou gehouden kunnen worden (kansarmen, sociale lagen, allochtonen, jongens/meisjes, …) als men vindt dat de school een weerspiegeling zou moeten zijn van de maatschappij, waarom louter focussen op multiculturaliteit? School heeft als doel de beste kwaliteit te leveren voor het kind en uit elk kind, ongeacht de afkomst/achtergrond, het beste te halen. Ieder kind is welkom, ondersteun alle kinderen op de best mogelijke manier.

Consensus is dat de evolutie van de schoolpopulatie best op natuurlijke manier gebeurt en dat niet op kunstmatige manier te forceren.

6. Varia/rondvraag

6.1. Maximumfactuur: sneeuwklas geannuleerd maar wat in de plaats?
De 6es gaan opnieuw naar de Ardennen, Durbuy, maar ander oord met ander programma. Vanaf 2010-2011 keren ze terug naar de ‘klassieke’ bestemming “La petite merveille.”

6.2. Boekaniers:
Zij zoeken mama’s of papa’s die willen inspringen volgend jaar als leesmama of –papa. Mevr. Dossche, de drijvende kracht achter de boekaniers, verlaat na volgend jaar de basisschool en zoekt een opvolger, liefst iemand met jonge kinderen om de opvolging een paar jaar te verzekeren.

Korte uitleg: de boekaniers komen elke vrijdag samen tussen 12u en 13u. Om de 14 dagen à 3 weken worden de kinderen van het 3e en 4e in kleine groepen samengebracht om te praten over het boek dat ze gelezen hebben.

6.3. Themadag van het 2e leerjaar in luchthaven van Zaventem
Is die themadag wel nog medisch verantwoord rekening houdend met de heersende onzekerheid rond de verspreiding van de Mexicaanse griep?
Een ouder zal contact opnemen met de luchthaven en de school zal de bezorgdheden doorgeven aan de organisatoren.

6.4. Is er nu al een (meer) definitieve datum over het moment van de aanvang van de bouwwerken?
Op dit moment blijft de timing nog steeds behouden (zomervakantie 2010). Momenteel is er evenwel nog geen alternatieve locatie gevonden voor de school tijdens de bouwwerken.

6.5. Fluovestjes van de school
Zou het niet interessant zijn als de kinderen die zouden dragen als ze naar het zwembad/bibliotheek/uitstap gaan. De kinderen zijn dan ook beter zichtbaar voor de leraars.
Meester Philip: organisatorisch zal dat moeilijkheden geven. Hij vindt het wel een zeer goed/veilig punt.
Directeur zal het met het kernteam en het volledige korps bespreken. Dit punt wordt volgend schooljaar terug opgenomen bij de klasafgevaardigden.

6.6. Einde schooljaar traditie: kadootje voor de leraar
Samen met het verslag zal voorbeeldbriefje worden meegegeven.

VOLGENDE VERGADERING: 22 SEPTEMBER 2009