Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 27 januari 2009

Aanwezigen: Bruno Lippens (1KS), Martine Offner-Poelman (1A&6B), Ann De Langhe-Jaegher (1A), Katrien Molders (1A), Solange Van Hoof (1B), An Van Vlem-Derie (2B&3A), Isabel steyaert (2B&3KS), Isabelle Rathé (4A&6D), Sylvie vander Auwermeulen (5A), M. de Barekens (5B), Veronique Henene (5C), Scheerlinck Lies (6A), Caroline Dedeken (6C)

Directeur: Eddy Bosschem; Leerkrachten: Greet Dubois (1KS), Gerrit De Cock (6C); Oudervereniging: Benedikte Dervaux-Van Garsse; Sandra Pattyn (Mevr. Vuijlsteke - 2KS)

Verontschuldigd: Katrien De Roose (4B&2A), Bea Heirbrand (3A), Christine Larmuseau (3A), Arnd Nelde (1A), Isabelle De Rijcke (2A&3B), Veerle De Wolf (6B), Isabelle Dossche (5B), Caroline Van Den Bracke (2A&4B)

VERSLAG

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering
Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen.

* * *

Naar aanleiding van het voorval in Dendermonde op 23 januari 2009* wordt de agenda omgegooid en beginnen we met een rondvraagpunt:

4. Rondvraag

4.1. Vragen van ouders nav voorval Dendermonde
4.1.a. hoe worden vragen van leerlingen aangepakt
Als kinderen vragen hebben wordt daar sowieso ruimte voor gemaakt in de klasgroep en dus kan de aanpak verschillen van klasgroep tot klasgroep. De directeur heeft bij de leerkrachten niet nagevraagd of zij het voorval behandeld hebben, noch werd de zaak n.a.v. de gebeurtenissen centraal gestuurd, maar er werd wel een website aangeraden aan de leerkrachten over rouw en afscheid. De leerkrachten hebben dus niet verplicht de opdracht gekregen om het voorval te bespreken.

Er is wel een pedagogische verplichting naar de leerkrachten toe om mee te gaan in het verhaal van de leerlingen en dat de levensvragen van de kinderen besproken worden.

De voorzitter vraagt of iemand weet van kinderen die erover gesproken hebben?
Twee ouders kunnen dit bevestigen: zeker in het 6e jaar want daar is elke maandag sowieso ook een bespreking van de actualiteit. Ook in het 2e leerjaar werd dit besproken.

4.1.b. Hoe reageert de school op een dergelijk voorval met betrekking tot de veiligheid in de school
Eenmaal de bel gaat die het begin van de lessen aangeeft, gaat de poort toe zodat je een gesloten gevel krijgt, maar de poort zelf gaat niet op slot en dit om praktische redenen: er is geen fysiek zicht op de ingang, er is gebrek aan permanentie, personeel, conciërge, de infrastructuur van school, … Momenteel zijn er reeds camera’s bijgekomen voor de bewaking van de poort (binnenin, boven de poort): als er beweging is worden de beelden geregistreerd. Iedereen die binnenkomt en buitengaat wordt dus geregistreerd.

Jammer genoeg, als er echt malafide mensen zijn, zijn er genoeg momenten op een dag waarop heel veel leerlingen kunnen aangevallen worden, zelfs als de poort gesloten zou zijn. Je kan de school wel op vaste momenten sluiten, maar dan verleg je je ‘zwakte’momenten op meer geconcentreerde ogenblikken. Op de humaniora is de situatie anders: de school is gesloten maar meer voor de leerlingen die buiten willen dan voor de mensen die binnen willen.

Ouders stellen een aantal vragen:
Bestaat er een soort noodplan, wat de leerkrachten moeten doen als er iets ernstigs gebeurd?
De directeur legt uit dat er een noodprocedure is, maar eerder voor geval van brand. Een procedure voor een dergelijk voorval zoals in Dendermonde is er niet. Het is goed dat mensen gewapend zijn, maar er kunnen zich zoveel zaken voordoen dat het niet echt mogelijk is één procedure/plan op te leggen.

Een ouder merkt op dat het misschien beter is om dergelijke situaties aan de leerkrachten over te laten, om hen de situatie te laten inschatten en te laten besluiten voor hun eigen klas? Iedereen heeft genoeg gezond verstand?

Kan er geen intercom/parlofoon geïnstalleerd worden zodat iedereen op elk moment kan geïnformeerd worden?
In het huidige gebouw is dat niet echt mogelijk, maar in het kader van de toekomstplannen van de school is dat een punt dat wordt meegenomen.

Is er toch geen mogelijkheid om de poort tijdens de lesuren te sluiten zodat er bv. geen mensen dan kunnen binnenkomen? Tijdens de lesuren is er dan toch een zekerheid?
Er wordt algemeen opgemerkt dat dat toch weinig nut heeft want zo’n persoon zal binnenkomen met de massa mee. Eens de poort gesloten wordt heeft hij vrij spel in de school.

Mter. Gerrit voegt aan het debat toe dat hij het gevoel van onveiligheid zeer goed begrijpt, maar hij vraagt om dit als uitzonderlijk geval te beschouwen, dat ouders hun angst niet projecteren en zeker niet op hun kind. I.v.m. intercom, lijkt dit interessant want het verbetert de communicatie, maar dat niet vergeten mag worden dat in Dendermonde de poort ook niet openstond, dat de dader zich ook aangemeld heeft en toen pas binnengelaten werd waarna de feiten zich voordeden. De angst die we nu voelen is normaal en zeer confronterend, maar tegenover zo’n personen geldt jammer genoeg geen verweer.

De voorzitter besluit dat de klasafgevaardigden er met vrij gezond verstand tegenaan kijken. We willen geen gevangenis van onze school maken, maar wel veiligheid verbeteren. Ideeën: parlofoon, soort ‘aquarium’ voor het secretariaat waar betere zichtbaarheid is. De school is daar op een gezonde manier mee bezig.

* Voorval Dendermonde (extracties uit nieuwsbericht):

De steekpartij in het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde, heeft drie dodelijke slachtoffers geëist, en geen vier, zoals eerder werd gemeld. Het dodental blijft op drie (twee kinderen en een begeleidster) en de zwaargewonde slachtoffers zijn niet langer in levensgevaar. Dat zegt gouverneur André Denys. De 20-jarige dader is opgepakt maar werkt niet mee met het onderzoek. De man lacht met de speurders en gedraagt zich bijzonder vreemd.
Messteken
Tien kinderen en twee volwassen werden naar zes verschillende ziekenhuizen overgebracht met zware verwondingen. Ze liepen allen zware messteken op en werden geopereerd.
Buiten levensgevaar

Een 20-jarige man - naar verluidt met een psychiatrisch verleden - drong vanmorgen binnen in OCMW-kinderdagverblijf Fabeltjesland en de naschoolse opvang De Rakkertjes en begon er in het wilde weg uit te halen met een mes. Twee peuters en een volwassene overleden ter plekke. Twaalf anderen, tien kinderen en twee volwassenen, raakten gewond. Ze kregen een groot aantal messteken en hun verwondingen waren bijzonder ernstig. In het dagverblijf waren 18 kinderen tussen 0 en 3 jaar en 6 personeelsleden aanwezig.
Inlichting
Om 10 uur kwam de moordenaar op de fiets aan bij het dagverblijf. Hij zei dat hij een inlichting wilde vragen en raakte zo de baby-afdeling binnen. Meteen begon hij in het wilde weg te steken met zijn mes. De man trok vervolgens naar een tweede afdeling en viel ook daar kinderen aan. Na een korte vluchtpoging met de fiets is hij rond 11.30 uur opgepakt bij de Aldi in Lebbeke.

* * *

2. Evaluatie en ideeënbus

2.1. Eetfestijn
De klasafgevaardigden vonden het eetfestijn een fantastische avond. Er zijn ouders gekomen wiens kinderen zelf niet konden meekomen, andere zijn gekomen ook al hadden ze (nog) een etentje gepland, nog anderen zijn speciaal van Brussel afgekomen.

Er worden een aantal suggesties geopperd voor een volgende editie: zou er geen kinderactiviteit kunnen georganiseerd worden? Is er geen mogelijkheid om de speelplaats af te sluiten voor de wagens of minstens een deel van de speelplaats autovrij te maken? Er is genoeg parkeerplaats in de buurt, al is het betalend, bvb. voor de cinema moet je ook parkeergeld betalen en daar wordt ook niet over geklaagd.
Deze punten worden meegenomen door de directie en hopelijk zullen zij hier gevolg aan geven.

2.2. Kerstdrink
Het leek een succes dit jaar. Het weer zat mee en de speelgoedbeurs gaf er een extra gezellig tintje aan.

2.3. Speelgoedbeurs
De kinderen waren enthousiast, maar er worden vragen gesteld over het toezicht/de controle van de beurs. In principe was alles nagekeken maar blijkbaar zijn er toch dingen door de mazen van het net geslipt.
Het was een actie georganiseerd door het humaniora, 5e Latijns-Griekse, en dus was er geen controle door de basisschool: de school had er geen zicht op. De opmerkingen zullen worden doorgeven.

De opbrengst was voor een goed doel (t.v.v. een school in Congo) en bedroeg ongeveer € 500.

2.4. Sinterklaasmuzikantjes
Juffrouw Soetkin heeft een kinderorkestje samengesteld die Sinterklaas begeleidden op de boot. Het orkestje bestond uit een groep komende uit drie scholen in Gent: twee scholen die koren leverden en Sint-Barbara die het orkestje bezorgde.
Het weer zat helaas niet mee maar de kinderen vonden het fantastisch op de boot met Sinterklaas. Een ouder vond dat de aanwezigheid van de ouders echt wel nodig was en dat was wel zwaar en lang. Er was blijkbaar geen supervisie aanwezig, maar dat was hen op voorhand meegedeeld.
De pers is er op afgekomen en de groep was op stap als het Sint-Barbaracollege: er was een zeer grote cohesie bij de kinderen. Het was wel een (te) lange dag, maar de organisatoren hebben dat ook gemerkt en zouden daarmee rekening houden in de toekomst.

3. Mededeling van de directie

3.1. Momenteel zijn er op school twee interimarissen, één persoon ter vervanging van juffrouw Riet van tweede (2B) en iemand die juffrouw Anke van het vijfde (5A) vervangt. Vanaf Krokusvakantie tot Paasvakantie moet leraar Philip O’Neill (5B) een medische ingreep ondergaan en er wordt dus gezocht naar vervanging. Het vinden van interimarissen is momenteel dus een zorg op school.

3.2. Houding van de leerlingen, dat de leerlingen recht moeten zitten als ze naar het bord moeten kijken.
De directeur blijft er bij de leerkrachten op hameren om erop te letten dat de kinderen recht zitten.

3.3. Dikke truiendag op 13 februari
Dit jaar wordt de verwarming niet lager gezet, maar wordt gevraagd in de klas om na te denken over minder energie verbruiken en aan de kinderen wordt gevraagd om een energriezel te ontwikkelen.

3.4. Drie data
Op donderdag 29 januari is het gedichtendag. De kinderen kiezen in elke klas hun favoriete gedicht; de vijfdes zullen ‘elfjes’ schrijven (gedichten die uit elf woorden bestaan)
Absoluut website in de gaten houden.

Op zaterdag 9 mei is het schoolfeest en dit jaar staat het in het teken van techniek. De school zal heel veel helpende handen nodig hebben: er zijn technologiekoffers uit Technopolis (22 koffers, 3 shifts = 66 mensen) en die moeten bemand worden. De directeur roept de klasafgevaardigden op om in de klasgroep mensen te mobiliseren. De aanpak dit jaar heeft ook als gevolg dat het klassieke spelletjesparcours zal wegvallen.

Woensdag 13, donderdag 14 en vrijdag 15 mei is er opnieuw het openbaar vervoerspel: opnieuw wordt engagement gevraagd want ook hier zijn heel veel ouders bij nodig om te helpen. Niet alleen ouders van 4, 5 en 6 kunnen helpen, alle ouders.

3.5. Vlaams Schoolschaakkampioenschap op 14 maart: er is een selectietoernooi op school om zich te plaatsen, want er zal met een groep aan worden deelgenomen. Maar ook individuele schakers (zeker beginnende schakers) kunnen ook deelnemen.

3.6. Bouwplannen school
Op het einde van de vergadering verzamelen we ons rond de computers en bekijken de eerste plannen.

4. Rondvraag

4.1. (zie hoger)

4.2. Vraag rond het bezoek aan de stadsbibliotheek en de keuze van boeken: gebeurt daar sturing rond?
Er zijn kinderen die blijkbaar nogal veel met stripverhalen naar huis komen na een bibliotheekbezoek. Wordt dit niet gestuurd?
Er is voor veel kalsgroepen een driewekelijks bezoek aan de bib. Gemakkelijk want vlakbij. De school legt liever geen druk op de kinderen door hen te verplichten om een boek mee te nemen: niet elk kind leest graag en als zij willen lezen in een strip (die liggen er ook om gelezen te worden) wordt op die manier lezen ook aangemoedigd.

Een ouder vraagt of het niet mogelijk is om een boekenlijst door te geven waaruit kinderen kunnen kiezen? Een ouder heeft de indruk dat de kinderen zelf niet altijd tevreden zijn over hun keuze.
Bij het eerste bibliotheekbezoek wordt uitgelegd hoe de bib in elkaar zit en hoe de kinderen boeken moeten zoeken. Daarna worden ze vrijgelaten om zelf hun keuzes te maken. De school stuurt niet, enkel als er een auteur in de klas komt. Dan worden kinderen aangemoedigd die auteur te lezen, maar het is niet verplicht. De directeur legt uit dat over de hele cyclus van de lagere school de kinderen in aanraking komen met zes auteurs, met zes verschillende manieren van werken en schrijven, met zes verschillende stijlen. Niet elke auteur ligt elk kind en sommige zullen door een bepaald genre gefascineerd zijn terwijl anderen er niets van moeten hebben.

Een ouder stelt dat je als ouder je kind ook een beetje kan informeren en begeleiden. Het is uiteindelijk ook een leerproces en de kinderen moeten leren zoeken. Ook volwassenen nemen niet altijd een boek waar ze tevreden over zijn en dat is ook een deel van het leerproces.

Een ouder vindt het wel jammer dat de kinderen ook DVD’s mogen meenemen. Hoe komt dat?
Mter. Gerrit geeft hierbij enige toelichting: hij laat toe dat de leerlingen DVD’s meenemen. Zijn regel is gebaseerd op ervaring. Vroeger mochten ze alleen boeken meenemen, maar hij merkte dat de leerlingen dan logen en ze het boek niet lazen. Daarna probeerde hij het door voorwaarden te stellen: een limiet aan stripverhalen én een boek bijnemen, maar de strips werden gelezen, het boek niet.

Het zesde leerjaar zit in een schakeljaar want er zijn kinderen die al niet meer geïnteresseerd zijn in de jeugdbibliotheek, maar ze mogen nog niet naar de rest van de bibliotheek. Nu de strips ‘ingeburgerd’ zijn, heeft hij DVD’s toegelaten = verboden vrucht + wij kunnen goed ondertitels lezen. Mter. Gerrit merkt nu dat de interesse eigenlijk zeer beperkt is en vooral, dat eens ze weten dat ze mogen, de interesse nog vermindert. In het begin is dat populair, maar dat vermindert vlug, net als bij de strips.

Er gaan zoveel goede boeken aan de kinderen voorbij gewoon omdat ze er niet van op de hoogte zijn. Kan er geen lijst opgesteld worden om de kinderen daarop te wijzen, hen van die boeken op de hoogte te brengen. Kan er uit de overdaad geen selectie gemaakt worden?
De voorzitter oppert dat er in de humaniora een lijst (verplicht) te lezen boeken bestaat. Zou dit voor de basisschool niet kunnen?
Mter. Gerrit antwoordt dat in de handleiding veel gebruik wordt gemaakt van stukken uit boeken en daar zitten dus al ‘duwertjes’ in om die boeken aan de kinderen bekend te maken.
Een informatieve lijst zou geen probleem mogen zijn, maar een ‘verplichte’ lijst is niet aan te raden.
Een ouder wijst op een display van boeken die bij ingang van de bibliotheek staat, boeken die aangeraden worden door de bib zelf: per leeftijd staat er één boek. Zij vindt dit een ideale methode om verschillende soorten boeken te leren kennen en is zeer content van die keuze van de bib.
De directeur merkt op dat de boekenlijst in de humaniora een keuzelijst is van verplichte literatuur en dat zoiets voor het basisonderwijs niet bestaat. Als je een lijst opstelt dan doe je eigenlijk altijd nadeel aan de auteurs die er niet opstaan. Maar hij zal informeren bij de bib of er van die kant uit ook feedback kan gekregen worden.

4.3. Hoe gaat school omgaat met programma voor kangoeroeleerlingen?
Wordt er een traject uitgezet voor kangoeroeleerlingen in de kangoeroeklas?
De directeur legt uit dat er geen vast leertraject is als een kind begint. De reden hiervoor is dat de populatie in de kangoeroeklas heel wisselend is en elk jaar komen er nieuwe leerlingen bij. Er zijn kinderen die in het eerste gestart zijn, er zijn er die er later bijkomen. In de kangoeroeklas worden losstaande items behandeld zodat één les niet noodzakelijk volgt op de vorige.

Wordt er rekening gehouden met de individuele nood van één bepaalde leerling?
In de (gewone) klas is er een basispakket waaronder het zelfstandig werk. In het zelfstandig werk zijn er kerntaken en buffertaken, en daarbovenop is er de kangoeroeklas die wordt gegeven tijdens de lessen in de klas, lessen die de kinderen dan later zelfstandig moeten inhalen. De kangoeroeklas heeft tot doel om kinderen bij wie het ogenschijnlijk te gemakkelijk gaat, het gevoel te geven dat ze een extra inspanning moeten leveren, dat ze leren werken.

4.4. Vraag rond Fruitdag
Op fruitdag, is het dan wel verplicht om fruit te eten? Moet het kind fruit mee hebben of mag het kind dat gewoon ook overslaan? Er is een stickersysteem blijkbaar want de kinderen hebben een soort competitie: moet dit?

De directeur schetst de ‘historie’ van de fruitdag, het instellen als woensdag (verplichte) fruitdag en de vraag vorig jaar of deze verplichting niet zou moeten worden uitgebreid tot verplicht fruit eten op elke dag . Dat voorstel is niet ingevoerd, en alleen woensdag werd als fruitdag aangehouden. Maar de school wil fruit eten wel promoten en een beetje ‘pushen’, dus werd er dit jaar een competitie van gemaakt. Er is één prijs te winnen, namelijk de winnende klas krijgt een fruitpakket waarmee ze fruitsla kunnen maken.

In principe ‘moet’ fruit dus niet, maar het is een logisch gevolg omdat het fruitverbruik wordt geregistreerd per klas. Het is een gezonde competitie want kinderen spreken er elkaar op aan als iemand geen fruit mee heeft.

Als een kind dan meerdere stukken fruit meeheeft, telt dan elk stuk fruit mee voor de registratie?
D. nee; ook bij een tros druiven zal dit als één stuk fruit genoteerd worden.

In kleuterschool wordt door vele ouders elke dag fruit meegegeven? Waarom wordt dat niet doorgetrokken en bijgehouden als ze naar de ‘andere’ school gaan?
Zoals hoger gezegd, werd het voorstel om verplicht fruit te eten op elke dag vorig jaar niet weerhouden, maar hij moedigt de ouders aan om dat te blijven doen want misschien worden dan andere kinderen/ouders ook overtuigd.

4.5. Oudervereniging – lezing algemene vergadering
Elk jaar organiseert de oudervereniging een lezing bedoeld voor de ouders. De oudervereniging zou graag weten wat de ouders het belangrijkst vinden: is de naam van de spreker belangrijk maar het onderwerp heeft op zich niet veel te maken met de school, of is het onderwerp veel belangrijker dat het met de school te maken heeft, gegeven door een onbekende.

De meerderheid is voorstander van schoolgerelateerde onderwerpen. De moedervereniging biedt ook veel interessante onderwerpen maar enkel op dinsdagnamiddag en enkel voor moeders. De oudervereniging wil dergelijke lezing blijven aanbieden. De opmerking wordt gemaakt om de lezing liefst niet in september te houden.

5. Rondvraag

5.1. Kan de uitnodiging en het verslag niet per e-mail verstuurd worden?
De gegevens van de klasafgevaardigden die dit wensen worden genoteerd.

5.2. Kan bij aanvang van het thema niet aan de kleuters meegegeven worden welk thema ze als volgende zullen behandelen?
De directeur zal vragen of ze de thema’s kunnen afficheren in de zaal zodat de ouders op de hoogte kunnen zijn.

5.3. Kinderorkest: wat is dat concreet?
Op maandag komen muzikantjes met een instrument samen om samen te musiceren. De kinderen moeten gewoon hun instrument meebrengen. Op donderdag is er dan kinderkoor.

5.4. Praktische vraag: hoe doe je dat om een cadeautje te kopen voor (in dit geval) juffrouw Anke: doet de klasafgevaardigde dat zelf of gaat dit via de directeur?
Dit gaat via de klasafgevaardigde: zij maakt een briefje op dat dan kan afgegeven worden aan de directeur die voor de nodige copies zorgt en het zal verspreiden in de klas.

Volgende vergadering: dinsdag 28 april 2009