Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 26 april 2011

Aanwezig: 2KS: dhr. Lippens (Clara), 3KS: mevr. Papagiannea (Aris), 1A: mevr. Rathé (Aloic), 1B: mevr. Nelde (Svea), 2A: mevr. Leroy (Elise), 2B: dhr. Verboven (Olivier), 3A: mevr. Van Kerschaver (Charlotte), 3B: mevr. De Langhe (Kobe), dhr. Nelde (Tobias), 4B: mevr. De Rijcke (Indira), 4B & 5C: mevr. Van Vlem (Simon & Maxime), 4C: mevr. Derveaux (Rose-Anne Marie), 4C & 6B: mevr. Vuijlsteke (Louis & Zelie), 5A: mevr. Ackerman (Alexander)

Verontschuldigd: 2KS: mevr. Descamps-Devalez (Emile), 1A: mevr. Van Den Abeele (Elise), 2A: dhr. Meeus (Joschka), mevr. Bobeck (Jasper), 3A: mevr. De Wolf (Fien), 4A: dhr. De Pannemaeker (Tanguy), 4C: mevr. Pijpstra (Florianne), 5A: dhr. Beyne (Arnaud), 5B: dhr. De Moor (Henri), 5C: mevr. Larmuseau (Delphine), 6A: dhr. Maertens (Lambertine), 6B: mevr. Desimpelaere (Arthur), 6C: mevr. De Rijcke (Simon), mevr. De Ravet (Camilla)

Agenda

1. Goedkeuring verslag

Het verslag wordt goedgekeurd

2. Bijlokesite: Evaluatie

Inmiddels is de school vier maanden op de nieuwe site. De ouders hebben geen bijkomende opmerkingen. De kinderen zijn content en er wordt opgemerkt dat het zeer goed is dat de kinderen van het vierde leerjaar nu over de middag in het park mogen eten.

De kinderen hebben na de eerste paar keer hun mening mogen zeggen of ze het leuk vonden of niet om buiten te eten. Eén leerling vond het niet leuk, alle andere leerlingen vonden het zeer goed.
Het voordeel is dat ze daar kunnen shotten en rondlopen.

De vraag wordt gesteld of dit ook mogelijk zou zijn voor het derde leerjaar, dat nu eerst speelt en pas nadien eet. De directeur neemt het mee om te bekijken wanneer zij ook buiten zouden kunnen picknicken.

Sinds vandaag zijn er stukjes kunstgras (‘vals gras’ zoals de kinderen het noemen). De kinderen zijn blij en ook het tuintje achteraan werd ingericht waardoor dit nu ook bruikbaar is. Het wordt enkel afwachten wat het zal geven als het gaat regenen. De kinderen genieten er duidelijk van: het geeft een properder gevoel.

3. Bouwplannen

We kregen een rondleiding, zowel van de basisschool, als van de voormalige garage. Strabag kan al werken, maar moet rekening houden met de archeologen.

Voorlopig blijft de timing nog behouden: terug zomer 2012.

4. Ontbijtmanden

Meester Filip zit in de werkgroep en geeft een woordje uitleg:
er worden ontbijtmanden samengesteld. Prijzen:
- Sint-Barbaramand = gewone mand 13 euro – 1 volwassene / 25 euro voor 2 volwassenen
- Ignatius mand = met een tikkeltje meer: 40 euro voor 2
- Kindermand: 12 euro 1 kind / 20 euro 2 kinderen (zit veel meer in)

Doel: op de basisschool digitale schoolborden te kunnen installeren. Deze borden zijn interactief, er kan op internet gegaan worden, met een klik kan zoveel meer en rapper didactisch materiaal geleverd worden.

De kinderen zullen rond midden mei een brief meekrijgen, gericht aan de ouders, met de vraag zoveel mogelijk manden (door hun kinderen) te (laten) verkopen. De kinderen verkopen, maar de ouders zouden die in de ochtend moeten (willen) komen ophalen en dan verspreiden onder de mensen aan wie zij de manden (in de buurt) verkocht hebben. De ouders hebben dus een zeer belangrijke rol in het slagen van deze actie.

Men hoopt zeker 1 digibord te kunnen aankopen, ofte 5.000 euro inzamelen.

Een ouder suggereert om er ontbijt- en brunchmand van te maken: ouders zouden misschien kunnen afhaken omdat het vroeg in de ochtend zou moeten afgehaald worden. De directie en meester Filip benadrukken dat er enkel ontbijtzaken in de mand zitten… het is geen brunchformule. De manden zijn af te halen van 7.30u tot 9.30u ’s ochtends.

Aantal personen:
- Sint-Barbara: ofwel voor 1 of voor 2 volwassenen
- Igatiusmand: steeds voor 2 volwassenen
- Kindermand: voor 1 of 2 kinderen

Op 24 mei is er in het Bijlokepark een buurtfeest van 18u tot 22u. Een ouder stelt voor om flyers rond te delen aan die mensen. De ouder is ook bereid om voor die mensen de ontbijtmanden af te halen.
Het kan een probleem worden om aan vrienden en familie te verkopen wanneer deze ver uit de buurt wonen. Een ouder stelt voor eventueel de vrienden die ochtend uit te nodigen om samen te ontbijten.
De opmerking komt dat het er op aan komt dat de kinderen enthousiast te maken, want ouders willen veel doen voor hun kinderen.

Er wordt een extra prikkel gegeven voor de kinderen. De best verkopende klas (2 niveaus leerjaren 1-2-3 en leerjaren 4-5-6) krijgt een budget om iets te kopen voor hun klas.

Een ouder stelt voor om de verkoop visueel voor te stellen, zodat de ouders dagelijks kunnen volgen hoeveel er al verkocht werd en om hen zo aan te moedigen zich in te zetten.

5. Algemene Vergadering

Op de algemene vergadering van de oudervereniging op 22 september 2011, komen Herm Kisjes en Erno Mijland spreken over gamen en gameverslaving. De lezing is vrij toegankelijk voor iedereen, dus niet alleen open voor leerkrachten en ouders van de school, maar voor iedereen die geïnteresseerd is.

6. Mededeling directie

Geen mededelingen

7. Rondvraag

a. Kleuterklas: juf Maggie is aangeworven als externe medewerking in het kader van art. 60 OCMW wetgeving. Zij werkt full-time op school, maar de school heeft geen voltijds werk voor haar. Het contract loopt deze vrijdag af en het tarief is gewijzigd van 200 euro naar 750 euro/maand. Het contract wordt niet verlengd.

Vanaf 2 mei komt er een nieuwe hulp enkel voor middag- en avondtoezicht onder PWA statuut, met 6 jaar ervaring. Mevr. Giselle De Buck. Het is niet makkelijk om iemand te vinden (met ervaring) die zich voor zo’n korte periodes wil engageren en de school is dan ook zeer blij dat zij mevr. De Buck heeft kunnen aanwerven.

b. Broodjes: de zaak op de hoek heeft een enorm goed systeem om broodjes de avond voordien online te bestellen. De indruk is er dat zeer weinig ouders daar gebruik van maken omdat er ’s ochtends een zeer grote file is van zeer veel kinderen die dan vermoedelijk te laat in de klas komen. Kan de school geen mededeling meegeven aan de ouders of de kinderen geïnformeerd worden van de mogelijkheid?

De school kan moeilijk één zaak promoten of zoeken naar een systeem om de fileproblemen voor de zaak op te lossen. Het is aan de ouders om zelf initiatief te nemen en zich te organiseren. Eventueel kan via de leerkrachten eens informeel in de klas gezegd worden dat de files kunnen vermeden worden door online te bestellen.

Er was ook een ouder die een aantal kinderen over de middag meenam om te gaan picknicken. Dit kan enkel als alle ouders van de kinderen die meegenomen worden toestemming geven aan die ouder om hun kinderen mee te nemen.

c. Verkeer: deze ochtend was er zeer veel file. Er blijken werken gestart aan de Charles De Kerchovelaan waardoor er enorme files zijn en de kleine ring dichtslibt. Ook aan Bijlokehof zullen er werken zijn van 26 april tot 6 of 8 mei.

d. Frigo’s in de nieuwbouw: is daar al verder naar gekeken? Momenteel is dit budgettair niet mogelijk, maar dit is niet definitief.

e. Bijdrage cadeautje voor leerkrachten einde jaar: de laatste jaren hebben de klasafgevaardigden soms heel moeilijk gehad om een bedrag in te zamelen en het vraagt soms veel inzet om dit te organiseren. Van de zijde van de ouders komt ook een dubbel signaal: sommigen vinden dit een zeer goed initiatief, anderen voelen zich verplicht/onder druk gezet, nog anderen reageren niet.
Meetster Filip heeft er een dubbel gevoel bij: het is zijn job, dus hij hoeft niet beloond te worden; anderzijds is het uiteraard leuk om zich geapprecieerd te voelen. Hij vindt het niet de taak van de klasafgevaardigden om zoiets te doen.

De directeur vindt dat door een centraal gestuurd systeem, de creativiteit van de kinderen gefnuikt wordt. Ouder stelt: het zijn 2 verschillende dingen: het ene komt vanuit de kinderen, het andere is een appreciatie van de ouders uit.

Besluit: het is een vrij initiatief voor de klasafgevaardigden om het al dan niet te organiseren.

f. Er wordt voorgesteld om de drink die bepaalde klasafgevaardigden organiseren op het einde van het jaar, gezamenlijk te doen in plaats van elke klas apart. Een aantal klasafgevaardigden zullen samen komen om dit te bekijken.

De directeur bedankt iedereen voor zijn engagement van het voorbije jaar.