Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 25 september 2012

Aanwezigen: Lara Romero-Girón Gracia (1 KS), Bruno Lippens (2KS),  Linde Vandevelde (2 KS), Christophe Beyer (1A), Mieke Keukeleir (1B), Sabrina Roeland (1B), Vanessa Carion (2A), Hélène Van Hoorebeke (2A), Isabelle Verraes (2B), Katrien De Coster (3A), Isabel De Rijcke (3B), Isabel Henderick (3B), Patrick Verboven (4A), Silvana Hoed (4A), Murielle Bobeck (4B), Stefan Meeus (4B), Ann De Jaegher (5A), Arnd Nelde (5A), Aagje Vanwalleghem (5B), Evelyne De Jaegere (5C), Saskia De Clercq (5C), An Derie (6A), Brigitte Van Hecke (6B), Ingabire Caritas (6C), Debbie Moerman (6D)

Directeur: Eddy Bosschem

Lerarenkorps: Dirk Goethals (5C), Luc Gabriël (4A), Greet Dubois (1KS), Jozefien Vandermolen (zorg)

Voorzitter: Benedikte Van Garsse

Secretaris: Sandra Pattyn

Verontschuldigd: Caroline Everaert (5B), Karine Van Hecke (6A), Kathleen Wittouck (6A), Tom Coorevits (6D)

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Er zijn geen opmerkingen op het vorig verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Rol van de Klasafgevaardigden

Voor een uitgebreide uitleg worden de klasafgevaardigden doorverwezen naar de website.

Zeer kort: de klasafgevaardigde fungeert als het aanspreekpunt voor de klas, zowel voor de leerkrachten naar de ouders toe als voor de ouders naar de leerkracht toe.

Er wordt hen ook aanbevolen om een uitstap te organiseren om zo het ‘klasgevoel’ te stimuleren.

3. Nieuwbouw: eerste evaluatie

Er zijn nog een paar kinderziekten in de klassen in de nieuwbouw:

 • De verwarming die nog afgeregeld dient te worden: het systeem staat nog niet op punt en dit zorgt toch voor wat problemen betreffende luchtverversing en (te) warme klassen. Het systeem zorgt ook voor een constant ‘geruis’ in de klas.
 • De nieuwe sportzaal beschikt momenteel nog niet over een bevloering. De aanvraag tot subsidiëring werd intussen goedgekeurd. De nieuwe sportvloer kan gelegd worden ten vroegste na de Krokusvakantie (doch rekent men eerder Paasvakantie en zelfs zomervakantie: uitschrijven aanbesteding, onderzoek, toekenning …). Voorlopig ligt een tapijt in de zaal om zo de stofhinder tot een minimum te beperken.
 • In hetzelfde subsidiedossier voor de sportzaal, werd ook een subsidieaanvraag ingediend voor de aankoop van digitale schoolborden voor alle klassen. De timing voor de plaatsing hiervan zal dezelfde zijn als voor het plaatsen van de vloer.
 • Fietsstalling: momenteel worden de fietsen in de hoek van de speelplaats gestald. Voorlopig is geen overdekking voorzien.
 • Trap: er komt aan beide zijkanten een ‘kleuter’vriendelijke trapleuning.
 • De eerste kleuterklas zal ook in de toekomst gevestigd blijven in de Verdedigingsstraat. De kleinste kleuters zitten daar zeer rustig en deze regeling maakt het ook mogelijk voor de school om het potentieel van de lagere school ten volle te benutten.
 • Kleuterfietsjes: hier stelt zich een praktisch probleem: in de nieuwe gebouwen kunnen deze niet weg gezet worden. Het probleem zal zich niet meer stellen na verhuis naar de nieuwe kleuterschool.
 • Voetballen: er mag nog steeds gevoetbald worden op school, maar niet meer voor en na school. Er werden inmiddels doelen besteld die de school hoopt te financieren met de opbrengst van de spaghetti-avond.
 • Basketring: voor de verbouwing was er een ‘basket’ring op de speelplaats. Deze is verdwenen bij de verbouwingen. Hier zal nog eens voor gekeken worden. Sowieso zou bij zo’n ring enkel met de zachtere ballen van de school mogen gespeeld worden (zoals voetbal) en niet met echte basketballen.
 • Spelletjes op de speelplaats: op de vorige speelplaats waren er spellen geschilderd op de speelplaatsvloer (hinkelspellen, schaakspel, …). De directeur noteert de namen van de ouders die zich beschikbaar stellen om deze spellen opnieuw op de bovenspeelplaats te schilderen.
 • Drinkfonteintjes: op de bovenspeelplaats is er een drinkfontein. Die werkte maar is momenteel stuk. Dat zal opnieuw hersteld moeten worden. Het tweede drinkfonteintje is verdwenen bij de verbouwingen, maar zal vervangen worden door een nieuw exemplaar.
 • Toiletjes: een kleuter durft op school niet naar toilet gaan omdat de deur niet op slot kan (de kleuter weet niet hoe het systeem werkt). De directeur zal aan de kleuterleidsters vragen om eens met de kleuters naar het toilet te gaan om hen het systeem uit te leggen en het te proberen.

4. Evenementen

a. Algemene Vergadering

Donderdag 27 september 2012 om 19.00u gaat de algemene vergadering door van de oudervereniging. Iedereen is welkom op deze vergadering.

De algemene vergadering wordt gevolgd om 20.00u door een debat over de hervorming van het onderwijs. Twee belangrijke sprekers hierbij zijn Mieke Van Hecke en Paul Yperman. Twee oud-leerlingen van het college zullen ook deelnemen aan het debat.

De hervorming is vooral van belang voor ouders op de basisschool omdat juist onze kinderen de gevolgen van deze hervorming zullen meemaken. De ouders van de basisschool worden dan ook van harte uitgenodigd om naar het debat te komen en vooral om hun stem te laten horen in dit debat.

b. Wijnverkoop Humaniora

Op de humaniora wordt op zaterdag 6 oktober een wijnproeverij en –verkoop georganiseerd. De details kunnen gevonden worden op de website. De opbrengst gaat naar de humaniora.

c. Kerstmarkt

Op zaterdag 15 december zal een Kerstmarkt doorgaan op de speelplaats van de basisschool. Geïnteresseerde ouders kunnen meehelpen (mail naar ouders@sint-barbara.net). De opbrengst zal integraal gaan naar de basisschool.

Het lerarenkorps stelt de vraag of de markt zou kunnen doorgaan op vrijdag na schooltijd in plaats van op zaterdag. De vraag zal besproken worden in het comité maar het lijkt moeilijk.

d. Spaghetti-avond

De uitnodigingen werden meegegeven aan de kinderen.

Het eten gaat door in de refter van de humaniora. In de polyvalente zaal van de basisschool zal een cafetaria georganiseerd worden. De school vraagt hiervoor ouders om het cafetaria te runnen.

De directeur stuurt een mail naar de ouders met de vraag of zij geïnteresseerd zouden zijn om mee te helpen. De aanwezige ouders vanavond zullen nu al hun namen doorgeven aan de directeur.

Momenteel zijn er nog niet veel inschrijvingen, maar de inschrijvingen zijn nog maar net begonnen. De directeur vraagt aan de klasafgevaardigden om hun eigen klasgroep te activeren: dit is immers een ideaal moment om met de klasgroep samen te komen en elkaar te leren kennen. Het is tevens mogelijk om tafels te reserveren zodat ouders en kinderen kunnen samenzitten.

Met de opbrengst van de spaghetti-aanbod verrijken we de sportinfrastructuur op beide speelplaatsen.

5. Mededeling van de directie

a. Pierkesloop

Deze gaat door op zondag 7 oktober. Juffrouw Ingaline vraagt twee ouders om haar daarbij te helpen van 9.30u tot 12.00u. De Pierkesloop gaat door in het stadion van KAA Gent Atletiek.

De directeur noteert de namen van de ouders die zullen meehelpen. Patrick Verboven en Isabelle Nelde bieden zich aan. Linde Vandevelde is ‘reserve’.

b. Tennisrackets

Voor de turnles worden junior tennisrackets gezocht. Een aantal ouders zullen navraag doen in tennisclubs. Andere ouders zullen kijken of zij thuis nog iets liggen hebben en zullen navraag doen bij de ouders van ‘hun’ klas.

c. Theatervoorstellingen

De school probeert aan elk jaar minstens één theatervoorstelling aan te bieden aan elke klas.

d. Muzische namiddagen

Dit is een namiddag waar er enkel muzische activiteiten werden aangeboden aan de kinderen (knutselen, zingen, spelen, schilderen, …). Dit zou dit jaar opnieuw aangeboden worden maar het lerarenkorps zal het concept nog eens herbekijken.

e. Poëzieweek

De school werkt al jarenlang rond gedichtendag. Het blijkt dat kinderen heel graag rond en met poëzie werken en dit jaar zal in januari poëzie een centrale plaats krijgen.

f. Zee- en Ardennenklas

De vierdes gaan op zeeklas in mei. De zesdes gaan op Ardennenklas in november.

g. Sportdagen

Er zijn twee sportdagen per jaar. De eerste is al achter de rug. Traditioneel gaat de eerste sportdag door in de Blaarmeersen en de laatste in Gentbrugge op de terreinen van KAA Gent Atletiek.

h. Afsluitende activiteit voor de 6des

Een aantal jaren geleden was er een fietstocht voor de zesdes als laatste afsluitende activiteit. Deze werd afgeschaft om veiligheidsredenen. Vorig jaar was er geen afzonderlijke activiteit voor de zesdes. In plaats daarvan hebben zij ook deelgenomen aan de sportdag.

Een ouder doet toch een warme oproep om dit jaar voor de zesdes afzonderlijk toch een activiteit vanuit de school te organiseren. De directeur neemt deze vraag zeker mee. Er wordt ook een oproep naar de ouders gedaan om voorstellen te doen. De klasafgevaardigden van de zesdes zullen samenzitten om de mogelijkheden te bekijken. De ideeën zullen daarna besproken worden met de leerkrachten van het 6de leerjaar.

Er wordt ook voorgesteld om naar de toekomst toe de sportdagen ‘om te draaien’: de eerste sportdag in Gentbrugge en de tweede in de Blaarmeersen. Dit zal besproken worden met het leerkrachtenteam naar volgend jaar toe.

i. Andere uitstappen

Er worden regelmatig musea bezocht.

Kaaihoeve, Gentbos , … – hiervoor wordt ook beroep gedaan op hulp van de ouders om de kinderen te voeren. Een ouder vraagt of het mogelijk zou zijn om zo vlug mogelijk al de data te krijgen van deze uitstappen zodat er tijdig verlof kan genomen worden voor die dagen.

Varia

a. Mailadressen

De mailadressen van de ouders uit de klas kunnen bekomen worden via sbmail@telenet.be. Er wordt gevraagd om discreet om te gaan met deze gegevens en wanneer een mail verstuurd wordt, deze in bcc naar de andere ouders te sturen. Er kan dan in die eerste mail gevraagd worden of ouders wensen dat hun adres in bcc blijft of het adres mag vrijgegeven worden aan de andere ouders.

b. Afwezigheid op school

In geval de kinderen ziek zijn: liefst mailen naar sb.secretariaat@telenet.be in plaats van een telefoon.

Ouders zouden hier zeer consequent in moeten zijn: als hun kinderen niet op school kunnen zijn, om steeds de school te contacteren, bij voorkeur bij mail. Op die manier is het ook veiliger en geruststellender voor de leerkrachten en de school: zij weten dan waarom een kind niet aanwezig is in de klas.

c. Huiswerk

Sommige kinderen blijven in de opvang tot 18.00u. Er blijkt dat de kinderen niet altijd hun huiswerk gemaakt hebben. Kan hier iets aan gedaan worden om te zien dat de kinderen toch hun huiswerk af hebben voordat ze naar huis gaan?

De directeur zal met de leerkrachten die avondstudie verzorgen overleggen om de opvang te verfijnen en de kinderen meer te controleren zodat hun huiswerk gedaan is: het is niet de bedoeling dat kinderen, die zo lang in de studie blijven, hun huiswerk niet af hebben. Het toezicht hierop zal strikter worden.

Tijdens de geleide studie wordt door de leerkracht strikt toezicht gehouden dat de leerlingen bezig zijn en doorwerken. Het principe is dat de leerlingen eerst hun lessen leren en pas daarna aan hun taken beginnen. In de mate van het mogelijke wordt dit ook zo opgevolgd door de leerkrachten van de geleide studie.

d. Koorbijdrage

Dit jaar wordt een bijdrage van 25 euro gevraagd.

e. Inschrijven van de zesdejaars op de humaniora

Leerlingen van een lagere school die gelinkt is met een humaniora krijgen geen voorrang op die humaniora om eerst in te schrijven. Er is geen automatische doorstroom omdat deze scholen officieel twee verschillende scholen zijn.

De ouders van de leerlingen in de 6e humaniora zullen worden verwittigd wanneer zij hun kinderen kunnen inschrijven. De datum van inschrijving voor niet-broers en zussen en niet-GOK leerlingen is 18 maart 2013.

f. Naschoolse activiteiten

Deze zijn zeer leuk, maar waarom worden deze niet georganiseerd na de geleide studie: dan kunnen de kinderen eerst hun huiswerk maken onder controle en daarna aan een activiteit deelnemen.

Organisatorisch is dit zeer moeilijk omdat dit enerzijds niet meer aansluit bij het einde van de schooluren zodat een heel aantal leerlingen niet meer zouden kunnen deelnemen. Anderzijds zou dit tot gevolg hebben dat een aantal leerlingen langer op school zouden blijven, zodat hier ook weer opvang voor nodig is.

g. Ballet na school

Zullen de ouders hiervan nog op de hoogte gebracht worden door de school of door de balletleerkracht zelf? Er hebben een aantal ouders niet gereageerd omdat het tijdstip, waarop de lessen zullen doorgaan, ook niet duidelijk is.

Een ouder heeft reeds contact opgenomen met de leerkracht ballet en jazzdans. Meer info wordt aan alle ouders bezorgd.

h. Ballen

Als een bal wordt afgenomen als vorm van straf, wordt deze nadien dan teruggeven of moet een nieuwe bal gekocht worden? Deze wordt teruggegeven. J

i. Infoavond derde kleuterklas

De info avond werd uitgesteld wegens onbeschikbaarheid van juffrouw Lieve. Op 5 oktober wordt juffrouw Lieve terug verwacht. Er zal dan gekeken worden om een nieuwe datum vast te leggen.