Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag Klasafgevaardigden 25 januari 2011

Aanwezig: 2KS: mevr. Descamps-Devalez (Emile), 3KS: mevr. Papagiannea (Aris), 1A: mevr. Rathé (Aloic), mevr. Van Den Abeele (Elise), 1B: mevr. Nelde (Svea), 2A: mevr. Bobeck (Jasper), mevr. Leroy (Elise), 2B: dhr. Verboven (Olivier), 3A: mevr. Van Kerschaver (Charlotte), 3B: mevr. De Langhe (Kobe), dhr. Nelde (Tobias), 4A: dhr. De Pannemaeker (Tanguy), 4B: mevr. De Rijcke (Indira), 4B & 5C: mevr. Van Vlem (Simon & Maxime), 4C: mevr. Derveaux (Rose-Anne Marie), 4C & 6B: mevr. Vuijlsteke (Louis & Zelie), 6A: dhr. Maertens (Lambertine), 6B: mevr. Desimpelaere (Arthur)

Verontschuldigd: 2A: stefan meeus (Joschka), 3A: mevr. De Wolf (Fien), 4C: mevr. Pijpstra (Florianne), 5A: dhr. Beyne (Arnaud), mevr. Ackerman (Alexander), 5B: dhr. De Moor (Henri), 5C: mevr. Larmuseau (Delphine), 6C: mevr. De Rijcke (Simon), mevr. De Ravet (Camilla)

Agenda

1. Bespreking en goedkeuring verslag vorige vergadering

Het verslag wordt goedgekeurd

2. De Bijloke-School: een eerste update en bevraging

a. Parken
De school maakt tijdens de speeltijden gebruik van 3 parken:

a.1. park tegenover school:
hier wordt met rood/wit lint speelzone gemarkeerd en dat loopt zeer goed (nadarhekkens werden niet zozeer geweigerd door de Stad, maar wel door de roendienst omdat dit het zicht op het park belemmert). Dit park wordt door het 5e en 6e leerjaar gebruikt tijdens de eerste korte speeltijd.

De bezorgdheid over de 'afscheiding' met de straat, dat het lint de kinderen niet tegenhoudt om de straat op te lopen, is niet gegrond. Het lint is minstens 3 meter van straat verwijderd. De kinderen mogen uiteraard niet voorbij het lint, maar zij mogen zelfs niet aan het lint komen. Hierop wordt zeer streng toegezien door de leerkrachten en de kinderen weten dat ook en houden zich eraan. Ligt het lint op de grond, dan gelden dezelfde afspraken.

De school zoekt een precair evenwicht tussen wat er op school aanwezig is en wat zij de kinderen kunnen bieden.

a.2. park Bijlokevest:
voor het gebruik hiervan heeft de school geen 'officiële' toestemming van de Stad, maar het parkje mag toch gebruikt worden. Het is tevens het populairste park omdat daar een speeltuin is.

Het park werd vorig weekend (22 januari) officieel geopend. De bewoners zouden morren omdat het park nu zo intensief gebruikt wordt. Aanwezigen op de opening bevestigen dat er wel degelijk een paar negatieve reacties uit de buurt waren, maar dat de positieve reacties veelvuldiger waren.

De leerkrachten zien er zeer streng op toe dat het park met opperste respect behandeld wordt. De speeltuigen zijn niet stevig genoeg voor de hoop kinderen die erop willen. Er zijn regels opgelegd voor het gebruik van de speeltuigen zodat zij het park als buitenruimte zouden kunnen behouden. Deze regels beperken de spelvreugde van de kinderen niet.

a.3. park Godshuizenlaan:
dit park ligt op een 5-tal minuten van de school en is ommuurd. De school heeft een 4-tal WC'hokjes' gehuurd waar de kinderen van gebruik kunnen maken.

Het gras in dit park boet momenteel in aan kwaliteit door de weersomstandigheden.

Momenteel spelen kinderen in de 2 eerste parken (in de aarde) om het gras in het park Godshuizenlaan te sparen, zodat het gras (hopelijk) tijdens de lente goed groeit en er een mooi grasveld is om op te spelen. Het doel is om dan bij beter weer daar ook met de kleintjes te picknicken en te spelen.

Het resultaat - na een recreatie in een park - is veel modder / aarde in de school (gangen, trappen en in de turnzaal / patio). In d epatio (turnzaal) zijn er twee grote borstels en die worden na elke speeltijd intens gebruikt. Maar sowieso zal het probleem blijven want schoenen kunnen nooit volledig schoongemaakt worden voor het binnenkomen.

Ouders maken zich zorgen om veiligheid van de kinderen wanneer deze de school moeten verlaten, maar het is anders niet mogelijk: de ruimtes in de school zijn beperkt en tijdens de speeltijden is het zeer luid. Het geluid wordt regelmatig gemeten met geluidsmeter en er is al een piek van 101.5 decibels gemeten. Twee leerkrachten dragen oordopjes: geen show maar noodzaak.

Er is geen mogelijkheid tot geschrankte speeltijden: de patio wordt ook gebruikt voor de turnlessen, en als er geschrankt wordt gespeeld, dan kan geen turnen gegeven worden.

De kinderen die naar het park gaan, gaan in groep. Het is niet mogelijk dat een deel achterblijft om in de rustige hoek te blijven.

De directeur nodigt de ouders uit om te komen kijken en een speeltijd mee te beleven (liefst na afspraak).

Opmerking: het zou mogelijk zijn om onder de WC container te kruipen? Eventueel zou het mogelijk zijn, want kinderen zijn zeer inventief. Volgende week wordt boomschors gehaald en zal geprobeerd worden om de ogenschijnlijke openingen toch visueel dicht te maken.

b. Studie
Er is nog steeds korte geleide studie tot 17.10u. Als ouder kan je deze niet storen. Er is ook de lange niet-geleide studie waar ouders doorlopend hun kinderen kunnen afhalen.

Ouders die (nipt) te laat zijn om hun kind om 17.10u af te halen, moeten hun kinderen steeds laten opvangen in de lange niet-geleide studie (laatste half uur is opvang).

Sluitingsuren van de school:
ma-di-do: 17.40u
woe: 12.30u
vrij: 16.50u

In het begin van het jaar werd een brief meegegeven aan de ouders betreffende het laattijdig afhalen van de kinderen. Op de Bijlokelocatie kunnen de kinderen niet naar de conciërge gebracht worden van de humaniora, zodus is laatavondopvang niet mogelijk, behalve met een prijskaartje. Momenteel werkt dit zeer goed: waar er vroeger dagelijks tot 10 leerlingen later werden afgehaald in de humaniora, wordt momenteel wordt zeer weinig gebruik gemaakt van de laatavondopvang.

c. Verveling tijdens de speeltijd
De jongens kunnen niet meer voetballen en kunnen zich niet altijd genoeg uitleven. Zijn er mogelijkheden om opnieuw een aantal activiteiten in te richten, zoals de breiclub opnieuw te organiseren of een knutselgroep op te starten?

De directeur legt uit dat het organiseren van activiteiten praktisch niet mogelijk is. Hij geeft daarvoor de regeling tijdens de middagpauze. De kinderen eten in drie 'shifts':

shift 1: 11.50u tot 12.15u
- de kleuters eten bij juf LIeve in de klas
- 1e en 2e leerjaar gaat naar de refter
- 4e leerjaar gaat naar park in de Bijlokevest (tot einde shift 2)
- 3e leerjaar speelt op het gelijkvloers
- 5e en 6e leerjaar eten in de patio op Zweedse banken

shift 2: 12.15u tot 12.40u
- 5 en 6 gaan naar park (tot einde shift 3 om 13.05u)
- kleuters spelen op het gelijkvloers
-1e en 2e leerjaar verlaten de refter en spelen op gelijkvloers
- 3e leerjaar gaat naar de refter

shift 3: 12.40 tot 13.05u
- 4e leerjaar komt terug uit park en gaat naar de refter. Onmiddellijk na eten gaan zij naar de klas
- 3e leerjaar verlaat de refter gaat weer spelen op het gelijkvloers.

Dit houdt dus in dat de kinderen nooit 'allemaal' tegelijk aanwezig zijn op één plaats. Een breiclub en crea atelier is niet te organiseren. Deze lopen over de verschillende leerjaren en gezien de leerjaren allemaal verspreid zijn, kunnen geen middagactiviteiten georganiseerd worden.

De eettijden zijn relatief kort, maar de afspraak is dat iedereen die niet gedaan heeft met eten kan blijven zitten. Dit gebeurt zo goed als niet/zeer weinig (groepsdruk).

Er zal ook gekeken worden of het 4e leerjaar niet al een boterham kan meenemen naar het park om uit het vuistje te eten aangezien zij zeer laat gaan eten.

d. Kalme ruimte in de kapel
Oorspronkelijk was de hele benedenruimte speelruimte maar de densiteit van de kinderen is zeer groot: zeer veel kinderen op een klein oppervlakte en er is geen ruimte om te voetballen.

Sinds maandag werd de kapel ingericht als 'rustige ruimte': er staan bakken met strips en de 2 stapels matten zijn constant ingenomen als leeshoekje. De benedenruimtes worden alternerend bewaakt: er zijn drie leerkrachten die toezicht houden en zij circuleren. De leerkrachten doen appèl op de kinderen om zorg te blijven dragen voor het beschikbare gerief: al een paar strips gescheurd, maar dat zijn (hopelijk) groeipijnen.

Ouders mogen steeds leesmateriaal meebrengen. Rekening mee houden dat dit materiaal niet meer zal terugkomen: het wordt zeer intens gebruikt en (voorlopig) wordt er nogal wild mee omgesprongen.

Dinsdag werd geëxperimenteerd en werd in de kapel een speelkoffer gezet met 'rustige' spelletjes, maar het resultaat was dat alle kinderen daar gingen spelen en de rustige hoek was helemaal niet rustig meer. Vanaf woensdag verhuist de koffer naar de turnzaal/patio en de Kapel wordt weer gereserveerd voor rustig lezen, kaartspelen,bikkelen,...

Kinderen mogen zelf (klein) speelgoed meebrengen naar school, maar geen ballen.

Het inrichten van de kapel als kalme ruimte laat nog steeds genoeg ruimte voor de andere kinderen om te spelen. De kinderen vinden het ook zeer positief dat het gebouw vele hoekjes en kleine ruimtes heeft.

Na twee weken gebruik van de gebouwen in Bijlokehof werd gemerkt dat het mogelijk was om judo, eerst voorzien op woensdagmiddag, toch op dinsdagavond te houden. Op dat moment verdwijnt de rustige hoek wel.

e. Einde schooldag: poort
Het is een kleine poort en dus een beetje een trechter, maar de drukte na school duurt amper 10 minuten, dus valt allemaal mee. Het is geen onveilige toestand. Waar er in het begin van het jaar nog opmerkingen waren, zijn deze heel erg verminderd: ouders en kinderen beginnen hun weg te vinden en treffen regelingen.

Er zal wel navraag gedaan worden bij de Stad Gent om betere markeringen in de buurt van de school aan te brengen opdat het zou opvallen dat op die locatie nu een lagere school is gevesgtigd: Bijlokehof is een drukke verkeersas en een doorgang voor de bussen.

De gevelbanner van de basisschool zal aan het gebouw bevestigd worden om nog beter duidelijk te maken dat de school er is.

3. Middagmaal op school

a. Inzicht op groepindeling middagmaal
(zie hoger)

b. Kan soep aangeboden den door/in de school?
Er is een constante va-et-vient tijdens de middagpauze. Het is praktisch zeer moeilijk te organiseren, maar ouders kunnen altijd zelf thermosjes meegeven aan de kinderen. Bovendien zal de school aan strengere hygiënische normen moeten voldoen wanneer zij warm eten wil aanbieden op de school.

c. Kunnen broodjes aangeboden worden door/in de school?
Op de voorige locatie konden kinderen die hun boterhammen vergeten waren een broodje aankopen via school. De broodjes werden geleverd door de refter op de humaniora en daar bedeeld. Gemiddeld was er een bestelling tussen 5 en 15 broodjes, nooit meer.

Op Bijlokehof is dit niet mogelijk en als kinderen hun lunch vergeten zijn, dan delen de kinderen in de klas hun boterhammen. Het aanbieden van broodjes zou voor de school en vooral de leerkrachten praktisch zeer moeilijk zijn. Vermits er geen warme maaltijden zijn, is de kans nu groter dat die bestellingen zouden oplopen. Met de kinderen op verschillende locaties op verschillende tijdstippen, wordt het veel moeilijker te verdelen.

De locatie maakt sowieso de zaken al moeilijker waardoor tijdelijk minder faciliteiten mogelijk zijn.

4. Bouwplannen

Zeven aannemers hebben ingeschreven. Eind januari deelt AGION mee aan welke aannemer het project zal toegewezen worden.

Daarna worden een aantal weken uitgetrokken voor het (verplicht) archeologisch bodemonderzoek. Afhankelijk van wat ze al dan niet vinden, kan het snel of traag gaan: als ze iets vinden, dan wordt het project waarschijnlijk met een aantal maanden opgeschoven. De school hoopt dus dat er niets gevonden wordt :)

Voor het bodemonderzoek graaft men 1m diep, en dan wordt het stilgelegd en gezocht. Ondertussen kunnen de afbraakwerken al beginnen voor wat de gebouwen betreft. Wat de grondwerken betreft, zal dus rekening moeten gehouden worden met het archeologisch onderzoek.

Eens archeologisch onderzoek afgewerkt, kunnen de bouwwerken beginnen.

5. Brick and Build

VZW Diensbetoon heeft jarenlang Trends georganiseerd. Er is een nieuw team en dit is de eerste
activiteit die zij organiseren.

Het evenement gaat door in de Sint-Barbarakerk. De opbrengst gaat integraal naar het bouwproject.

De school doet een warme oproep om in grote getale aanwezig te zijn en vraagt dus aan de klasafgevaardigden om 'hun' klas te mobiliseren. Het is de ideale gelegenheid om eens met de ouders van 'je' klas af te spreken om elkaar beter te leren kennen.

Het programma bestaat uit een happy hour, een walking dinner, een stand-up comedian, optreden van een jazzband EZ 5. Redenen genoeg om aanwezig te zijn.

Inschrijven voor 31 januari via de link op de website.

Het evenement is vooral voor ouders, zeker niet voor de kinderen van de lagere school, maar
eventueel voor de kinderen van de humaniora.

6. Schoolevenementen: een kort overzicht

Dit jaar zullen er geen feestelijke activiteiten zijn op school. Op zondag 19 juni zal de school ontbijtmanden samenstellen. Meer info volgt op de volgende vergadering.

7. Mededeling directie

a. Toeter- en contrabastest
In verschillende kranten werd commotie gemaakt rond de toeter- en contrabastest. Dit zijn testen voor de kinderen van de 3e kleuterklas om te zien of zij schoolrijp zijn: klaar zijn om naar het 1e leerjaar te gaan.

In februari wordt de toetertest afgenomen. De school zal deze test blijven gebruiken: het geeft een beeld van de kleuter op een bepaald moment. De correlatie tussen de prestatie van de kleuter en hoe het kind het doet in het 1e leerjaar, is zeer groot. Dus de test is wel relevant. De toetertest geeft al een indicatie waar een kleuter 'achterstand' zou hebben, zodat kleuter op die vlakken meer begeleid kan worden. Aan kleuters met ontwikkelingsachterstand wordt extra zorg besteed, maar men kan de kleuter niet 'dwingen' om schoolrijp te worden.

In mei volgt dan de contrabastest voor die kinderen die niet goed presteerden op de toetertest.

De testen zijn een indicatie maar niet bepalend/beslissend om de kleuter al dan niet naar het 1e leerjaar te laten gaan.

Juf. Lieve (leerkracht 3KL) verduidelijkt dat de toetertest eigenlijk een bevestiging is voor haar om te zien of zij haar kleuters goed ingeschat heeft. Meestal bevestigt de test wat zij al weet. Heel soms komen er zaken aan het licht waar zij dan extra aandacht aan kan besteden.

De school zal ouders sowieso contacteren als er zorgwekkende signalen zijn. Na de toetertest is er sowieso een oudercontact waarop de resultaten besproken worden.

b. Filmfragment
Er zijn meer kleine irritaties en kleine pesterijen op school wegens de densiteit van de leerlingen. Vorige week was er een probleem: grote kinderen stonden beneden aan de trap om kinderen die beneden kwamen te laten vallen. De leerkrachten hebben zeer kordaat opgetreden, en dit probleem is opgelost.

Inmiddels werd een filmpje getoond in de klas over pesten en hoe kinderen zich laten meeslepen.

De school doet ook een oproep aan de ouders: als er problemen zijn, signaleer het aan de school aub.

8. Rondvraag

Voor de verhuis werd een brief rondgestuurd via oudervereniging met oproep aan ouders om hun vragen door te spelen, zodat de oudervereniging eventueel ouders met elkaar in contact kon brengen met dezelfde problemen.

Inmiddels zijn de meeste vragen opgelost: er werd een busje ingelegd, bus 6 wordt door zeer veel kinderen gebruikt om naar Zuid te gaan, ...

Ouders hebben blijkbaar ook tijdens de Kerstvakantie 'geoefend' met hun kinderen over het nieuwe traject.

Als er nog problemen zouden zijn, dan mogen ouders steeds oudervereniging contacteren.

9. Varia

a. Koelingsboxen (zie verslag 20 april 2010): er ging gekeken worden naar isomoboxen om, als het warmer werd, de lunchen in te steken. In de nieuwbouw, kan daar een kleine frigo in de klassen geplaatst worden?

Momenteel is er van de organisatie van de verbouwingen uit geen positief antwoord, maar dit kan nog veranderen.

b. Een ouder merkt op dat zijn kinderen heel gelukkig zijn, ook op de nieuwe locatie.

c. De afstand naar het zwembad: deze is zeer lang voor de kinderen, vooral voor de kleinsten, die bekaf zijn als ze terugkomen.

d. Juf. Lieve is ook zeer tevreden in de klas

e. Zijn er kinderen die weggaan? Er zijn 2 kinderen weggegaan, maar er zijn ook 2 kinderen bijgekomen. De verhuis heeft uiteindelijk geen effect op het onderwijs dat de school aanbied. Als
ouders de ruimte belangrijker vinden dan het onderwijs, dan is daar weinig tegenin te brengen.

De directeur dankt ieder voor de constructieve samenwerking. Hij merkt dat veel ouders begrip opbrengen voor de moeilijker leefomstandigheden (grotere drukte) in Bijlokehof. Ook de leerkrachten doen al het mogelijke om alles in goede banen te leiden.

Maar ondanks alle inzet zullen er pesterijtjes blijven voorkomen. De school wil de kinderen echter maximaal beschermen en helpen. Aarzel dus niet de leerkracht, de zorgcoördinator of de directeur op de
hoogte te brengen als kinderen anderen pesten of lastig vallen.

VOLGENDE VERGADERING: 26 APRIL 2011, 20.00u