Statusbericht

Active context: ouder_verslag

Verslag klasafgevaardigden 23 april 2013

Aanwezig: Lara Romero-Girón (1KS), Bruno Lippens (2KS), Christophe Beyer (1A), ), Sabrina Roeland (1B), Vanessa Carion (2A), Isabelle Verraes (2B), Katrien De Coster (3A), Isabel De Rijcke (3B), Isabel Henderick (3B), Patrick Verboven (4A), Murielle Van Bignoot (4B), Ann De Jaegher (5A), Arnd Nelde (5A), Evelyne De Jaegere (5C), Brigitte Van Hecke (6B), Debbie Moerman (6D)

Lerarenkorps: Anke De Deyne (5A), Paul Lambrecht (2A), Johan De Caluwé (3A)
Directie: Eddy Bosschem

Voorzitter: Benedikte Van Garsse    
Secretaris: Sandra Pattyn

Verontschuldigd: Linde Vandevelde (2KS), Annabel Danneels (3KS), Koen Meyskens (3KS), Mieke Keukeleir (1B), Hélène Van Hoorebeke (2A), Silvana Hoed (4A), Stefan Meeus (4B), Aagje Vanwalleghem (5B), Caroline Everaert (5B), Saskia De Clercq (5C), An Derie (6A), Karine Van Hecke (6A), Kathleen Wittouck (6A), Ingabire Caritas (6C), Tom Coorevits (6D)

1. Bespreking en goedkeuring van het verslag van vorige vergadering

Wat betreft punt 5.e (toilethygiëne) zal de directeur contact opnemen met de betreffende klasafgevaardigde.

Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Schoolfeest: opvolging

Voor het schoolfeest hebben heel veel ouders helpende handen aangeboden. De school werd overrompeld en is de ouders hiervoor zeer dankbaar. Inmiddels werden de ouders die ook effectief zullen helpen gecontacteerd.

Alle punten besproken op de vergadering van januari zijn in orde. Alles is geregeld en de school staat klaar voor zaterdag.

Naast de activiteiten besproken op vorige vergadering zal er ook een rondleiding zijn in de nieuwe gebouwen (oude site garage waar de nieuwe feestzaal komt, de kleuterklassen en de turnzaal). Deze rondleidingen zullen door een aantal leerkrachten verzorgd worden.

Een aantal punten worden nog verduidelijkt:

  • aan de kinderen werd een brief meegegeven waarin werd aangeduid welke ouder(s) voor welke taak werden aangesproken. De opmerking wordt gemaakt dat het beperken van het aantal gebak tot 18 stuks misschien toch wel wat weinig is voor een schoolfeest. De directeur vraagt aan de aanwezige klasafgevaardigden, die niet op de brief werden vermeld en zich toch hadden opgegeven om iets te bakken, om alsnog voor gebak te zorgen. Dit gebak kan meegebracht worden wanneer zij toekomen op het schoolfeest;
  • er wordt verduidelijkt dat de opbrengst van de rommelmarkt uitsluitend voor de kinderen zelf is: zij hoeven hiervan niets af te staan aan de school;
  • wat betreft de communicatie wordt gevraagd of, naar de toekomst toe, de naam waaronder de moeders zich inschrijven kan gerespecteerd worden (meisjesnaam t.o.v. naam van de vader).

3. Nieuwbouw

De klasafgevaardigden kregen een rondleiding in de nieuwe gebouwen op de oude garagesite. Deze site bevat nu een grote sporthal (humaniora), een kleine sport- en danszaal (humaniora en basisschool), vier kleuterklassen met boven- en benedenspeelplaats, een overdekte speelruimte/foyer en een theaterzaal (Maurice Maeterlinckzaal).

De opening van de nieuwe Maeterlinckzaal (grote theaterzaal boven de kleuterschool) is voorzien voor 19 en 20 september 2014 (schooljaar 2014-2015). Er is weinig kans dat deze zaal voor de officiële opening ook al praktisch in gebruik zal kunnen genomen worden: veel van de inrichting is onderworpen aan subsidiedossiers en deze kunnen maar in verschillende fasen worden ingediend.

Daarnaast zal een groot deel van de inrichting moeten gesponsord worden (+ 200.000 € zou hiervoor nodig zijn). VZW Dienstbetoon staat in voor het verzamelen van de sponsoring. Momenteel is de VZW een sponsoractie op touw aan het zetten. Eens de uitwerking vastligt zullen de ouders van zowel basisschool als humaniora hierover gecontacteerd worden. Communicatie hieromtrent volgt dus nog.

De kleuterklassen zullen in gebruik genomen worden vanaf september 2013 (volgend schooljaar – zie vorig verslag). In eerste instantie zullen de vier klassen gebruikt worden door de eerste en tweede kleuterklassen: de site op de Verdedigingsstraat zal de komende twee schooljaren gerenoveerd worden.

De speelplaats zal ingericht worden met een nieuw speelhuisje. De fietsjes zullen mee verhuisd worden naar de Savaanstraat.

4. Mededeling van de directie

a. Digitale borden

Dankzij de opbrengsten van de ontbijtmanden (twee jaar geleden) en de spaghettiavond beschikt de school, in combinatie met de subsidies die de school kan aanvragen, over voldoende fondsen om digiborden aan te kopen.

Er werd een bestelling geplaatst voor 19 borden: de school speelt hiermee in op de toekomst en houdt er rekening mee dat de school zal uitbreiden (momenteel zijn er 15 klassen). Gezien het hier een ‘eerste inrichting’ betreft van de nieuwe lokalen kan de school voor deze aankoop immers een subsidiedossier indienen bij AGION en zo voor 70% van het bedrag subsidies krijgen. De borden zouden geplaatst moeten zijn tegen begin van volgend schooljaar.

Er wordt tevens een opleiding voorzien voor de leerkrachten zodat zij de digiborden optimaal zullen kunnen gebruiken.

De school zal tevens een subsidiedossier indienen voor gordijnen in elk klaslokaal: zonder gordijnen is er teveel lichtinval om de digiborden op een goede manier te kunnen gebruiken. De termijn van dit dossier is nog niet gekend: het betreft een ‘klein’ dossier (budget van maximum 50.000 €). Kleine dossiers kunnen maar één voor één ingediend worden en de directeur heeft momenteel geen zicht op het aantal ‘kleine’ dossiers dat de school wenst in te dienen (‘de school’ betreft immers zowel de humaniora als de basisschool. Dhr. Johan De Ridder, adjunct-directeur van de humaniora, beslist over de volgorde/dringendheid van de in te dienen subsidiedossiers voor beide scholen).

b. Examens inkijken

De school is akkoord dat leerlingen hun examens kunnen inkijken. Dit zal gebeuren bij het einde van de examenperiode.

c. Nieuwe directeur

Luc Audenaert zal Eddy Bosschem opvolgen als nieuwe directeur vanaf het schooljaar 2013-2014. Luc Audenaert is oud-leerkracht van de basisschool en verliet vijf jaar geleden het Sint-Barbaracollege om directeur te worden in het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Lokeren.

5. Varia

a. Inschrijvingen 6de jaars op de humaniora

Bij de inschrijving op 2 maart bleek dat een aantal ouders geen plaats hadden kunnen bemachtigen op de humaniora van het Sint-Barbarcollege. Een 29-tal leerlingen stonden op de wachtlijst.

Inmiddels kwamen voldoende plaatsen vrij zodat op dit moment alle leerlingen van de basisschool ingeschreven zijn op de humaniora.

Tevens heeft de directie van het Sint-Barbaracollege bij het LOP (Lokaal overlegplatform) een aanvraag ingediend om de humaniora en de basisschool als één campus, één school te mogen beschouwen. Bij goedkeuring zou dit betekenen dat de leerlingen van de basisschool bij voorrang zouden mogen ingeschreven worden.

De kans op goedkeuring is echter klein: de school verwacht verzet van de autonome basisscholen uit de periferie van Gent en van de stadsscholen.

Een beslissing wordt verwacht voor het einde van dit schooljaar.

b. Schaaklessen schooljaar 2013-2014

Een ouder vraagt of de schaaklessen volgend schooljaar zullen blijven doorgaan. Hieromtrent is er nog geen nieuws. De huidige directeur en de nieuwe directeur moeten nog over vele zaken afspraken maken. De schaakcursus zal één van deze onderwerpen zijn.